2 d’oct. 2011

“La culpa és del català”, Herrera dixit - (O la llengua que va fer tremolar un “Imperi”)

“La culpa és del català”, Herrera dixit(O la llengua que va fer tremolar un “Imperi”)


No sé si Carlos Herrera repapieja o “losantineja”, cada vegada sembla més un clon del petit inquisidor carpetovetònic nascut al Tremedal i fuet d'heretges de la Carpetovetònia interior, que un periodista amb personalitat, Herrera ha perdut la seva personalitat i també la coherència a l'hora d'expressar-se. Com més nacionalista espanyol intenta ser la seva dicció va empitjorant. Però m'importa un rave si cada dia parla pitjor i s'assembla més al antic sagristà radiofònic de Rouco Varela, més em molesta que digui coses que no són certes. En aquest tall radiofònic que podeu escoltar menteix quan diu que la premsa catalana no diu res de les retallades, crec que no llegeix els diaris catalans o directament menteix. Però el deliri final del senyor Herrera és quan acaba donant les culpes al català a les retallades a sanitat i ensenyament, no és la primera vegada que aquells que ataquen la llengua catalana arriben a fer-la responsable de tots els mals, aquest és un dels arguments típics del partit lerrouxista C's, si alguna cosa va malament la culpa és de la llengua catalana. Potser hauria d'explicar com és que a les Comunitats Autònomes on no es parla el català la sanitat i l'ensenyament estan amenaçats també per les retallades, però no ho farà. El senyor Herrera és molt lliure de defensar la línia ideològica de la seva cadena però ho podria fer sense la necessitat de mentir i de dir bajanades de l'alçada d'un campanar. Que vol dir que “els catalans s'estan fent el seu propi grec”?. Vol dir que estem fent un festival de teatre?. Vol dir que estem follant donant-nos pel cul els uns als altres?. O ens estem fent un iogurt?. La seva perorada nacionalista si que és preocupant, fomenta la catalanofòbia i això és greu, tenim molts problemes de debò, dels quals la llengua catalana no en té cap culpa malgrat el que digui Herrera, però ara ja m'importa poc, em molesta i no m'agrada l'odi contra Catalunya fomentat des de la caverna mediàtica espanyola de la que Carlos Herrera n'és membre, però a hores d'ara ja no m'importa gaire. Apart de la crisi econòmica que patim tots i de la que tard o d'hora i malgrat el govern espanyol de torn ens en sortirem, tenim la crisi entre Espanya i Catalunya, i aquesta crisi crec que ja no té solució, és una crisi deguda al fracàs d'un model d'Estat autonòmic i d'un Estat que de tant en tant pateix regressions cap a models que van demostrar estar fracassats fa molt de temps, però els polítics espanyols solen insistir en cometre els mateixos errors una vegada rere una altra. Els polítics espanyols i els seus corifeus mediàtics segueixen creient que s'ha d'uniformitzar l'Estat política, econòmica, social però especialment cultural i lingüísticament. La seva ment no els permet entendre que la varietat lingüística i cultural és una riquesa, ells ho veuen únicament com un problema amb el que han d'acabar, i fa 400 anys que ho proven. I malgrat tot, sense un Estat que li doni suport, tot el contrari, amb un Estat que intenta per tots els mitjans ofegar-la, la llengua catalana segueix viva, i malgrat aquest Estat aconsegueix ser una de les llengües més actives a Internet, passant pel davant de llengües amb més parlants o que si que tenen un Estat que les protegeixi. La llengua catalana és la desena llengua de la Unió Europea en nombre de parlants, parlada a quatre Estats, tres d'ells membres de la UE, està entre la desena i quinzena llengua a Internet segons Google, i sense tenir un Estat que li doni suport i si moltes puntades de peu. Els llibres d'autors catalans també estan entre els més traduïts a altres llengües, això si, són més traduïts els nostres autors a l'alemany o l'anglès que a l'espanyol, i molts autors estrangers són traduïts a la nostra llengua. Hi ha més facultats de filologia catalana a Alemanya que a Espanya. Catalunya forma part d'un Estat que la menysprea i menysprea la seva llengua. Un pel•lícula filmada en llengua catalana aconsegueix que l'Acadèmia espanyola de cinematografia l'esculli per representar l'Estat espanyol als Oscar, la premsa de Mordor reacciona irada pel que ells consideren una barbaritat. I el fet els té emprenyats que al senyor Herrera no se li acut cap altra bajanada més grossa que dir que els geriàtrics no podran servir sopa calenta però si que els vells podran veure pel•lícules en català. Almenys els vells dels geriàtrics de Catalunya podran veure pel•lícules, vagi a saber que faran a Mordor amb els vells dels geriàtrics. Segons ell, el fet que es subvencionin films en català és la culpa de les retallades a la sanitat?. Doncs això sembla. I perquè no se suspenen les subvencions al castellà? Una llengua que la parlen tants milions de persones, un argument del nacionalisme espanyol per intentar demostrar una presumpta superioritat d'aquesta llengua sobre les altres - suposo que em reconeixeran llavors que el xinès deu ser la llengua suprema, si ens basem en el nombre de parlants – potser s'hauria de suprimir la despesa que li suposa l'Institut Cervantes que promociona la llengua castellana a tot el món, un institut que es finança amb els impostos que també paguem els catalans, bascos i gallecs, però que només promou el castellà. Aquella part dels impostos dels catalans s'hauria de dedicar al foment del català ja que no ho fa l'Estat que ens cobra els impostos.
La caverna espanyola no ha estat mai un exemple de moderació però ara ja ha arribat a un extrem de desvari al•lucinant. Em sorprén que encara no hagin donat la culpa del tsunami del Japó al català, però no descarto que ho acabin fent.
Ai, Carlos, qui et veu i qui t'ha vist,
ens vas deixar quan encara eres una persona
i mira que t'han fer a Mordor
has acabat convertit en un orc
al servei del senyor fosc.
És l'aire que respires que està tan enrarit?.
És el “cocidito madrileño” caducat?
O potser és que algun orc t'ha mossegat?
Noi, mira en que t'has convertit,
sembles una còpia barata d'en Federic.

 
Vídeo: CARLOS HERRERA - LA CRISI ÉS CULPA DEL CATALÀ

"La culpa es del catalán", Herrera dixit
(O la lengua que hizo temblar un "Imperio")


No sé si Carlos Herrera chochea o "losantinea", cada vez parece más un clon del pequeño inquisidor carpetovetónico nacido en el Tremedal y látigo de herejes de la Carpetovetònia interior, que un periodista con personalidad, Herrera ha perdido su personalidad y también la coherencia a la hora de expresarse. Cuanto más nacionalista español intenta ser su dicción va empeorando. Pero me importa un bledo si cada día habla peor y se parece más al antiguo sacristán radiofónico de Rouco Varela, más me molesta que diga cosas que no son ciertas. En este corte radiofónico que podéis escuchar miente cuando dice que la prensa catalana no dice nada de los recortes, creo que no lee los diarios catalanes o directamente miente. Pero el delirio final del señor Herrera es cuando termina dando las culpas al catalán a los recortes en sanidad y enseñanza, no es la primera vez que aquellos que atacan la lengua catalana llegan a hacerla responsable de todos los males, este es uno de los argumentos típicos del partido lerrouxista C 's, si algo va mal la culpa es de la lengua catalana. Quizá debería explicar cómo es que en las Comunidades Autónomas donde no se habla el catalán la sanidad y la enseñanza están amenazados también por los recortes, pero no lo hará. El señor Herrera es muy libre de defender la línea ideológica de su cadena pero lo podría hacer sin la necesidad de mentir y de decir sandeces de la altura de un campanario. ¿Que quiere decir que "los catalanes están haciendo su propio griego"?. ¿Quiere decir que estamos haciendo un festival de teatro?. ¿Quiere decir que estamos follando dándonos por el culo unos a otros?. ¿O nos estamos haciendo un yogur?. Su perorata nacionalista sí que es preocupante, fomenta la catalanofobia y eso es grave, tenemos muchos problemas de verdad, de los que la lengua catalana no tiene ninguna culpa pese a lo que diga Herrera, pero ahora ya me importa poco, me molesta y no me gusta el odio contra Cataluña fomentado desde la caverna mediática española de la que Carlos Herrera es miembro, pero a estas alturas ya no me importa mucho. Aparte de la crisis económica que sufrimos todos y de la que tarde o temprano y a pesar del gobierno español de turno saldremos, tenemos la crisis entre España y Cataluña, y esta crisis creo que ya no tiene solución, es una crisis debida el fracaso de un modelo de Estado autonómico y de un Estado que de vez en cuando sufre regresiones hacia modelos que demostraron estar fracasados hace mucho tiempo, pero los políticos españoles suelen insistir en cometer los mismos errores una y otra vez. Los políticos españoles y sus corifeos mediáticos siguen creyendo que hay que uniformizar el Estado política, económica, social pero especialmente cultural y lingüísticamente. Su mente no les permite entender que la variedad lingüística y cultural es una riqueza, ellos lo ven únicamente como un problema con el que han de acabar, y hace 400 años que lo prueban. Y a pesar de todo, sin un Estado que la apoye, todo lo contrario, con un Estado que intenta por todos los medios ahogarla, la lengua catalana sigue viva, y a pesar de ese Estado consigue ser una de las lenguas más activas en Internet, pasando por delante de lenguas con más hablantes o que si que tienen un Estado que las protege. La lengua catalana es la décima lengua de la Unión Europea en número de hablantes, hablada en cuatro Estados, tres de ellos miembros de la UE, está entre la décima y decimoquinta lengua en Internet según Google, y sin tener un Estado que le dé apoyo y si muchas patadas. Los libros de autores catalanes también están entre los más traducidos a otras lenguas, eso sí, son más traducidos nuestros autores al alemán o al inglés que al español, y muchos autores extranjeros son traducidos a nuestra lengua. Hay más facultades de filología catalana en Alemania que en España. Cataluña forma parte de un Estado que la desprecia y desprecia su lengua. Un película filmada en lengua catalana consigue que la Academia española de cinematografía la escoja para representar al Estado español a los Oscar, la prensa de Mordor reacciona airada por lo que ellos consideran una barbaridad. Y el hecho los tiene tan cabreados que al señor Herrera no se le ocurre otra tontería más grande que decir que los geriátricos no podrán servir sopa caliente pero sí que los viejos podrán ver películas en catalán. Al menos los viejos de los geriátricos de Cataluña podrán ver películas, vaya a saber que harán en Mordor con los viejos de los geriátricos. Según él, el hecho de que se subvencionen películas en catalán es la culpa de los recortes en la sanidad. Pues eso parece. ¿Y para que no se suspenden las subvenciones al castellano? Una lengua que hablan tantos millones de personas, un argumento del nacionalismo español para intentar demostrar una presunta superioridad de esta lengua sobre las demás - supongo que me reconocerán entonces que el chino será la lengua suprema, si nos basamos en el número de hablantes - quizás debería suprimir el gasto que le supone el Instituto Cervantes que promociona la lengua castellana en todo el mundo, un instituto que se financia con los impuestos que también pagamos los catalanes, vascos y gallegos, pero que sólo promueve el castellano. Aquella parte de los impuestos de los catalanes debería dedicarse al fomento del catalán ya que no lo hace el Estado que nos cobra los impuestos.
La caverna española no ha sido nunca un ejemplo de moderación pero ahora ya ha llegado a un extremo de desvarío alucinante. Me sorprende que aún no hayan dado la culpa del tsunami de Japón al catalán, pero no descarto que lo acaben haciendo.


Ay, Carlos, quien te ve y quién te ha visto,
nos dejaste cuando aún eras una persona
y mira que te hicieron en Mordor
has terminado convertido en un orco
al servicio del señor oscuro.
¿Es el aire que respiras que está tan enrarecido?.
¿Es el "Cocidito madrileño" caducado?
¿O quizás es que algún orco te ha mordido?
Chico, mira en que te has convertido,
pareces una copia barata de Federico.