25 d’oct. 2011

El líder d'Hezbolà amenaça Israel amb la guerra

El líder d'Hezbolà amenaça Israel amb la guerraEl líder del grup terrorista xiïta libanès Hezbolà, Hassan Nasrallah ha amenaçat a Israel de portar la guerra fins a Tel Aviv: “Si Israel decideix fer la guerra al Líban – diu Nasrallah – no només trencarem els ossos dels soldats israelians, sinó que els esclafarem”. “La guerra no tindrà cap límit i en resposta (Hezbolà) actuarà d'acord amb la nova equació”. “(Hezbolà) té moltes sorpreses que canviaran el mapa de la regió”. Ho té fàcil, si no vol veure els soldats israelians entrant al Líban a fer neteja de terroristes com ell pot evitar atacar el territori israelià. És preocupant que aquest psicòpata terrorista parli de canviar el mapa de la zona perquè té sorpreses. Vol dir que ha aconseguit armes pesades de les que ni l'exèrcit regular libanès disposa aprofitant la situació siriana, líbia i l'ajuda de l'Iran?.


La inestabilitat política de la zona hauria de ser motiu d'intranquil•litat davant la possibilitat que aconsegueixin el poder gent molt pitjor que la que hi havia. El Líban és un caos des de fa molts anys, el país està sota el control del grup terrorista xiïta Hezbolà amb aquest sinistre líder al capdavant, un grup terrorista que controla grans zones del país i que és alhora una peça de la coalició de govern, un govern que d'altra banda no té control sobre aquelles zones que controla Hezbolà. I Hezbolà amb l'ajuda inestimable dels règims sirià i iranià s'ha anat enfortint convertint-se en una amenaça per a tota la zona, especialment pel Líban i Israel.


Aquest grup terrorista que es dedica a realitzar llançaments de projectils i incursions en territori israelià cosa que ha obligat a Israel a entrar al Líban amb un cost en vides humanes molt alt, per a Israel perdre un soldat és una pèrdua immensa, per aturar els atacs des d'un Estat veí, i han hagut de suportar les crítiques d'una comunitat internacional que callava quan eren les ciutats israelianes les que patien els atacs d'Hezbolà. Per no parlar d'una FINUL a la que Hezbolà ha assassinat alguns soldats però mostra la seva apatia i inoperància davant les accions d'Hezbolà.


Espero que si Nasrallah té intenció de complir les seves amenaces no vagi després corrent a posar-se sota les faldilles de les Nacions Unides si els israelians decideixen atacar sense miraments el sud del Líban per aturar els atacs d'aquesta organització terrorista islàmica.

El líder de Hezbolá amenaza a Israel con la guerra


El líder del grupo terrorista chií libanés Hezbolá, Hassan Nasrallah ha amenazado a Israel de llevar la guerra hasta Tel Aviv: "Si Israel decide hacer la guerra en el Líbano - dice Nasrallah - no sólo romperemos los huesos de los soldados israelíes, sino que los aplastaban ". "La guerra no tendrá ningún límite y en respuesta (Hezbolá) actuará de acuerdo con la nueva ecuación". "(Hezbolá) tiene muchas sorpresas que cambiarán el mapa de la región". Lo tiene fácil, si no quiere ver a los soldados israelíes entrando en el Líbano a hacer limpieza de terroristas como él puede evitar atacar el territorio israelí. Es preocupante que este psicópata terrorista hable de cambiar el mapa de la zona porque tiene sorpresas. Quiere decir que ha conseguido armas pesadas de las que ni el ejército regular libanés dispone aprovechando la situación siria, libia y la ayuda de Irán?.


La inestabilidad política de la zona debería ser motivo de intranquilidad ante la posibilidad de que consigan el poder gente mucho peor que la que había. El Líbano es un caos desde hace muchos años, el país está bajo el control del grupo terrorista chií Hezbolá con este siniestro líder al frente, un grupo terrorista que controla grandes zonas del país y que es a la vez una pieza de la coalición de gobierno, un gobierno que por otra parte no tiene control sobre aquellas zonas que controla Hezbolá. Y Hezbolá con la ayuda inestimable de los regímenes sirio e iraní ha ido fortaleciendo convirtiéndose en una amenaza para toda la zona, especialmente en Líbano e Israel.


Este grupo terrorista que se dedica a realizar lanzamientos de proyectiles e incursiones en territorio israelí lo que ha obligado a Israel a entrar en el Líbano con un coste en vidas humanas muy alto, para Israel perder un soldado es una pérdida inmensa, para detener los ataques desde un Estado vecino, y han tenido que soportar las críticas de una comunidad internacional que callaba cuando eran las ciudades israelíes las que sufrían los ataques de Hezbolá. Por no hablar de una FINUL en la que Hezbolá ha asesinado algunos soldados pero muestra su apatía e inoperancia ante las acciones de Hezbolá.


Espero que si Nasrallah tiene intención de cumplir sus amenazas no vaya después corriendo a ponerse bajo las faldas de las Naciones Unidas si los israelíes deciden atacar sin miramientos el sur del Líbano para detener los ataques de esta organización terrorista islámica.