5 de maig 2011

Orient Mitjà continua bullint

Orient Mitjà continua bullintIsrael i Palestina
L'acord entre Fatah i Hamàs preocupa al govern israelià, no se'n refien d'aquesta sobtada aliança entre antics enemics que van enfrontar-se fins acabar dividint Palestina en dues parts irreconciliables i durament enfrontades. I ara volen coalitzar-se per governar conjuntament Gaza i Cisjordània. Netanyahu considera que el futur en pau entre Israel i els palestins es pot construir “només amb aquells que vulguin estar al nostre costat i no amb aquells que volen el nostre extermini”. Israel tem que Hamàs després de l'acord amb Fatah acabi apoderant-se de Cisjordània i que aprofiti aquest territori per poder atacar Tel Aviv i Jerusalem amb míssils i coets des de Cisjordània com ha fet contra el sud d'Israel des de Gaza. El govern israelià es nega a negociar amb Hamàs, organització considerada terrorista pels Estats Units i la Unió Europea, segons Netanyahu “Israel estén la seva mà de pau amb tots els pobles de la regió, amb tots els nostres veïns i aspira a viure en pau”, però “s'alçarà contra qualsevol que intenti atacar-nos i posi en perill la nostra existència”.
Israel tanca l'aixeta
Després de conèixer-se el pacte entre Hamàs i Fatah el govern Israel ha decidit congelar l'entrega de 89 milions de dòlars que havien de ser transferits als palestins en concepte dels acords d'El Caire Aquests diners provenen dels impostos i taxes de la duana cobrats pel pas de mercaderies i treballadors palestins durant el mes d'abril. El ministre d'Economia israelià ha retardat la transferència d'aquests diners justificant-t'ho amb l'argument que l'Estat d'Israel no pot finançar una organització terrorista com Hamàs. “L'Autoritat Palestina ens ha de demostrar que cap shekel que recaptem (per l'AP) arribarà a mans d'Hamàs i d'organitzacions terroristes”. Steinitz va dir que Israel “demana a tot el món que no contribueixi a finançar Hamàs” i que per això “nosaltres tampoc hem de fer-ho, ni tan sols de forma indirecta”. Des de l'Autoritat Palestina es qualifica la retenció d'aquests diners de “pirateria financera”. Ja l'any 2000 Israel va suspendre l'entrega d'aquests diners quan es va descobrir que aquests diners servien per finançar les activitats terroristes de les Brigades dels Màrtirs d'Al-Aqsa que cometien atemptats terroristes contra ciutadans israelians.
El futur d'Egipte
Mubarak podria ser condemnat a mort
L'expresident egipci Hosni Mubarak podria ser condemnat a mor segons el ministre de Justícia egipci Abdel Aziz el Gendi en base a què "l'assassinat de manifestants és un crim que podria ser sancionat amb la pena capital, si es confirma l'acusació i el tribunal es convenç". Mubarak sota arrest està en aquests moments acusat d'abús de poder, enriquiment il·lícit i d'estar implicat en l'atac als manifestants revoltats que van causar la seva caiguda. Mubarak va patir una crisi cardíaca durant un interrogatori en què se li van comunicar els càrrecs. Ja ho tenen això, els tirans quan senten que els poden jutjar sofreixen un sobtat emmalaltiment del qual es recuperen si veuen que se'n poden sortir i recauen novament quan tornen a veure's camí de l'hotel dels barrots verticals. Mubarak no ha estat traslladat a El Caire des de l'hospital de Sharm el Sheij per raons de seguretat, es plantegen traslladar el Tribunal per jutjar Mubarak si consideren que la vida de Mubarak perilla. Seria una descortesia per part de Mubarak amb els membres del Tribunal i amb el botxí morir-se abans que el jutgin i el pengin.
Els islamistes aspiren a obtenir la meitat dels escons a les eleccions egípcies
El partit "la llibertat i la justícia" ha presentat els seus candidats a les properes eleccions egípcies de setembre. Aquest partit patrocinat pels Germans Musulmans aspira a aconseguir la meitat dels escons. El més curiós és que aquest partit islamista diu que actuarà independentment dels Germans Musulmans però coordinant-se amb ells. Els representants de "la llibertat i la justícia" afirmen no ser un partit religiós "sinó civil, amb un referent islàmic". És un partit civil amb un referent islàmic, funcionen independentment del Germans Musulmans però coordinats amb ells. Es volen emmirallar en l'experiència turca però mantenint característiques pròpies. Aspiren a integrar entre els membres de la Junta directiva a altres tendències com els Germans Musulmans, els coptes i altres. Moltes ambigüitats en el seu discurs per semblar moderats quan encara no tenen el poder, llops islàmics amb pell de xai.Oriente Medio sigue hirviendo


Israel y Palestina
El acuerdo entre Fatah y Hamás preocupa al gobierno israelí, no se fían de esta repentina alianza entre antiguos enemigos que se enfrentaron hasta acabar dividiendo Palestina en dos partes irreconciliables y duramente enfrentadas. Y ahora quieren coaligarse para gobernar conjuntamente Gaza y Cisjordania. Netanyahu considera que el futuro en paz entre Israel y los palestinos se puede construir "sólo con aquellos que quieran estar a nuestro lado y no con aquellos que quieren nuestro exterminio". Israel teme que Hamás tras el acuerdo con Fatah acabe apoderándose de Cisjordania y que aproveche este territorio para poder atacar Tel Aviv y Jerusalén con misiles y cohetes desde Cisjordania como ha hecho contra el sur de Israel desde Gaza. El gobierno israelí se niega a negociar con Hamás, organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, según Netanyahu "Israel extiende su mano de paz con todos los pueblos de la región, con todos nuestros vecinos y aspira a vivir en paz", pero "se levantará contra cualquiera que intente atacarnos y ponga en peligro nuestra existencia".


Israel cierra el grifo


Tras conocerse el pacto entre Hamás y Fatah el gobierno Israel ha decidido congelar la entrega de 89 millones de dólares que debían ser transferidos a los palestinos en concepto de los acuerdos de El Cairo Este dinero proviene de los impuestos y tasas de la aduana cobrados por el paso de mercancías y trabajadores palestinos durante el mes de abril. El ministro de Economía israelí ha retrasado la transferencia de este dinero justificándolo con el argumento de que el Estado de Israel no puede financiar una organización terrorista como Hamás. "La Autoridad Palestina debe demostrar que ningún shekel que recabamos (por la AP) llegará a manos de Hamás y de organizaciones terroristas". Steinitz dijo que Israel "pide a todo el mundo que no contribuya a financiar Hamás" y que por eso "nosotros tampoco debemos hacerlo, ni siquiera de forma indirecta". Desde la Autoridad Palestina se califica la retención de ese dinero de "piratería financiera". Ya en el año 2000 Israel suspendió la entrega de ese dinero cuando se descubrió que ese dinero servían para financiar las actividades terroristas de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa que cometían atentados terroristas contra ciudadanos israelíes.
El futuro de Egipto Mubarak podría ser condenado a muerte
El ex presidente egipcio Hosni Mubarak podría ser condenado a muere según el ministro de Justicia egipcio Abdel Aziz el Gendi en base a que "el asesinato de manifestantes es un crimen que podría ser sancionado con la pena capital, si se confirma la acusación y el tribunal se convence ". Mubarak bajo arresto está en estos momentos acusado de abuso de poder, enriquecimiento ilícito y de estar implicado en el ataque a los manifestantes sublevados que causaron su caída. Mubarak sufrió una crisis cardíaca durante un interrogatorio en que se le comunicaron los cargos. Ya lo tienen eso, los tiranos cuando sienten que pueden juzgar sufren un repentino enfermar del que se recuperan si ven que se pueden salir y recaen nuevamente cuando vuelven a verse camino del hotel de los barrotes verticales. Mubarak no ha sido trasladado a El Cairo desde el hospital de Sharm el Sheij por razones de seguridad, se plantean trasladar el Tribunal para juzgar Mubarak si consideran que la vida de Mubarak peligra. Sería una descortesía por parte de Mubarak con los miembros del Tribunal y con el verdugo morirse antes de que le juzguen y le cuelguen.
Los islamistas aspiran a obtener la mitad de los escaños en las elecciones egipcias
El partido "la libertad y la justicia" ha presentado sus candidatos a las próximas elecciones egipcias de septiembre. Este partido patrocinado por los Hermanos Musulmanes aspira a conseguir la mitad de los escaños. Lo más curioso es que este partido islamista dice que actuará independientemente de los Hermanos Musulmanes pero coordinándose con ellos. Los representantes de "la libertad y la justicia" afirman no ser un partido religioso "sino civil, con un referente islámico". Es un partido civil con un referente islámico, funcionan independientemente de los Hermanos Musulmanes pero coordinados con ellos. Se quieren reflejar en la experiencia turca pero manteniendo características propias. Aspiran a integrar entre los miembros de la Junta directiva a otras tendencias como los Hermanos Musulmanes, los coptos y otros. Muchas ambigüedades en su discurso para parecer moderados cuando aún no tienen el poder, lobos islámicos con piel de cordero.

8 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece bien lo que dice Netanyahu: "Israel extiende su mano de paz con todos los pueblos de la región, con todos nuestros vecinos y aspira a vivir en paz", pero "se levantará contra cualquiera que intente atacarnos y ponga en peligro nuestra existencia". Me parece correcta esa posición.Sin embargo me da la impresión quie esa posición es teórica porque no hay confianza. Si israel se niega a entregar el dinero que corresponde a los palestinos por concepto de
impuestos y tasas de la aduana cobrados por el paso de mercancías y trabajadores palestinos durante el mes de abril, por el sólo hecho que Hamas y Fatah se han unido, entonces algo está mal. No le veo futuro a ningún negocio o comercio entre el estado de Palestina y el estado de Israel. Bueno, esperemos a ver que sucede de aquí a 8 meses en las elecciones palestinas y en la Asamblea de la ONU.No estoy de acuerdo con la pena de muerte de Mubarak, si se prueban las acusaciones, sólo le daría un arresto domiciliario porque es una persona de avanzada edad. Creo que ser gobernante de un país no es tan fácil. Y la gente habla a veces muchas cosas que no son todas verdaderas. La gente es muy cruel cuando alguien cae del poder o pierde la confianza de las mayorías. Yo digo esto en parte pòrque en mi país no hay pena de muerte.A mi no me sorprende que los islamistas quieran obtener la mayoría de los escaños en las elecciones, porque la mayoría de los árabes pertenecen al islam. Esperaríamos que la mayoría ganadora no sea extremista. Pero, sin embargo, después de ver las acciones de los occidentales en los territorios árabes y africanos, no me extraña que sean extremistas muchas personas.

Jaume C. i B. ha dit...

ESTO ES DIPLOMACIA - ANÉCDOTA GENIALUn ingenioso ejemplo de Oratoria y de Política, en las Naciones
Unidas, hizo sonreír a la comunidad mundial presente.

El representante de Israel ante las Naciones Unidas:
- "Antes de empezar mi discurso querría contarles algo sobre
Moisés:

Cuando Moisés golpeó la roca y de ella salió agua, pensó "qué buena
oportunidad para darme un baño".

Se quitó la ropa, la dejó junto a la roca y entró al agua. Cuando
acabó su baño y quiso vestirse, su ropa no estaba allí. Se la
habían robado los palestinos".
El representante de Palestina saltó furioso y dijo:
- "¡Qué dice! ¡Si los Palestinos no estaban allí entonces!".
El representante de Israel sonrió y dijo: - "Muy bien… y ahora que
ha quedado claro quienes llegamos primero a este
territorio y quienes fueron sus invasores, comenzaré mi discurso".


GENIAL y BREVE = 2 VECES BUENO


AIXÒ ÉS DIPLOMÀCIA - ANÈCDOTA GENIALUn enginyós exemple d'Oratòria i de Política, en les Nacions Unides, va fer somriure a la Comunitat mundial present.

El representant d'Israel davant les Nacions Unides:
- "Abans de començar el meu discurs voldria explicar alguna cosa sobre Moisès:

Quan Moisès va colpejar la roca i d'ella va sortir aigua, va pensar "quina bona oportunitat per donar-me un bany ".
Es va treure la roba, la va deixar al costat de la roca i va entrar a l'aigua. Quan va acabar el seu bany i va voler vestir, la seva roba no hi era. La hi
havien robat els palestins ".
El representant de Palestina va saltar furiós i va dir:
- "Que diu! Si els Palestins no hi eren llavors!".
El representant d'Israel va somriure i va dir:
- "Molt bé ... i ara que ha quedat clar qui vam arribar primer a aquest territori i els qui van ser els seus invasors, començaré el meu discurs ".

THIS IS DIPLOMACY - GREAT STORYAn ingenious example of Rhetoric and Policy in United Nations
United smiled at the world community today.

The representative of Israel to the United Nations:
- "Before I begin my speech I would tell you about
Moses

When Moses struck the rock and water came out she thought "how good
opportunity to take a bath. "

He took off his clothes, left by the rock and entered the water. When
finished her bath and wanted to dress, his clothes were not there. It
had robbed the Palestinians. "
The Palestinian representative jumped up furiously and said:
- "What! If Palestinians were not there then!".
The representative of Israel smiled and said: - "Okay ... and now
has become clear who arrived first at this
territory and who were the invaders, I will begin my speech. "

Jaume C. i B. ha dit...

Israel desea la paz pero advierten a los palestinos que ellos también deben hacer pasos en este sentido, pasos que no han hecho nunca. Los palestinos suelen aceptar sentarse a las mesas de negociación pero nunca hacen nada en el camino hacia la paz, y el principal tema es el del terrorismo. Antes atacaban Israel con ataques suicidas, cuando las fronteras se han convertido en impermeables han recurrido al lanzamiento de cohetes. Y las declaraciones de los grupos terroristas palestinos - principalmente Hamás - van en el sentido de querer destruir Israel y matar todos a los judíos.

Israel no quiere entregar un dinero que podría servir para financiar ataques contra Israel. Como hay precedentes y los judíos tienen mucha memoria no están dispuestos a colaborar con los que los quieren matar.

Ya lo tienen eso los dictadores, acostumbran a ser gente de avanzada edad cuando son derribados del poder, mientras ellos tenían todo el poder del Estado en sus manos no tuvieron ninguna manía a emplear la fuerza contra la oposición, ¿nos debemos sorprender entonces con el hecho de que los nuevos gobernantes lo quieran ejecutar?. No. La gente siempre es cruel con los que han sido crueles.

Occidente no ha actuado mucho honestamente en ningún país que fuese colonia suya en el pasado, pero los islamistas no pueden justificar sus atrocidades dando las culpas a Occidente, ya hace muchos años que muchos de estos sátrapas islámicos cometen sus atrocidades contra su propia población.

Volviendo al tema de los palestinos que tan molestos están con los judíos y con los occidentales, alguien les debería recordar que han estado bajo el dominio de árabes y de otomanos, y que ellos eran considerados tanto por los otomanos como por los árabes la chusma que vivía en aquel territorio, ni árabes ni otomanos tuvieron el menor respeto hacia los palestinos, a pesar de compartir religión. Y hoy día continúan siendo esclavos serviciales dispuestos a morir si desde Teherán (persas) se lo mandan. Los palestinos son un pueblo sin memoria y sin orgullo. Si desde Teherán o Damasco les mandasen tirarse al mar lo harían.

Patric ha dit...

Yo creo que el hecho que los palestinos se sienten en las mesas de negociaciones con los israelíes, ya es un paso. Tal vez ahora que han logrado un acuerdo entre Hamas y Fatah, y probablemente sean declarados por la Asamblea de la ONU en 8 meses más un Estado libre de Palestina, logren llegar también a algunos acuerdos con Israel, que les de paz definitiva a ambos estados.
Pienso que ser reconocidos como Estado por la ONU los obligará a actuar de acuerdo con eso. Quiero creer eso.


No entiendo por qué Israel cobra un dinero que después tiene que entregárselo a los palestinos: entiendo que no son un estado federativo.

A mi no me gustan los gobiernos o sistemas dictatoriales o autoritarios, donde está ausente la democracia, justamente países donde el descontento de la gente está presente, pero pienso que en esos gobiernos participa mucha gente, en realidad no es el gobierno de una sola persona aunque quieran dar esa imagen. Esa es la razón por la cual no me gusta que todos carguen contra una sola persona.


Yo creo que la gente tiene la obligación de buscar razones del fracaso de un sistema.


Yo creo que a veces las personas hablan mucho de cosas que no pueden probar o que la gente inventa o exagera.

Pero cuando hay cosas verdaderas estoy de acuerdo que existan juicios justos por la justicia de sus propios países.


Los palestinos son árabes también, de origen semita como los judíos. No creo que piensen que son sirvientes de los otros árabes y menos de los judíos. Por fin tienen un Estado y podrán erguirse de igual a igual frente a otros pueblos.

Jaume C. i B. ha dit...

Los palestinos se sientan a la mesa y en cuanto están a punto de llegar a un acuerdo se van alegando las razones más absurdas. Si se sientan es para aparentar que quieren llegar a algún acuerdo pero siempre se van antes de llegar a acuerdo alguno.
Las aduanas de todos los países cobran por el paso de las mercancías, aunque en este caso Israel entrega el caso a los palestinos en base a un acuerdo. Israel suele cumplir con los acuerdos, los palestinos deberían empezar a hacerlo y dejar de ser una gente muy poco de fiar.
Los árabes, persas y otomanos consideran a los palestinos poco menos que chusma, y eso que tienen en común las creencias.
Israel ya les ha dicho que se proclamen un Estado, pero me parece que a los Estados árabes de los alrededores les interesa que los palestinos sigan como hasta ahora, son los tontos útiles de la zona, carne de cañon. Si Palestina se convirtiera en Estado, mejorara sus relaciones con Israel, y empezaran a mejorar las condiciones de vida de los palestinos el islamismo se quedaría sin la cantera de idiotas suicidas que son los palestinos y sin la excusa para tener Oriente Medio al borde de la guerra de forma permanente.

Patric ha dit...

Creo que tu pensamiento es demasiado negativo en relación al pueblo de Palestina.

Se que las aduanas cobran por el paso de las mercancías, pero no entiendo por qué si las aduanas son de Israel les dan el dinero a los palestinos, no entiendo el acuerdo.

Jaume C. i B. ha dit...

Espero que los palestinos sean capaces de hacerme canviar de opinión respecto a ellos, desgraciadamente lo que hacen y dicen no hace más que confirmar la idea que tengo sobre ellos.

La AP acusa a Israel de oponerse al acuerdo entre Hamás y Fatah pero Israel escucha las declaraciones de los dirigentes de Hamás que se oponen a llegar a acuerdos con Israel y se refuerza su oposición al acuerdo.

Fue un acuerdo impuesto a Israel por el que cobraría aranceles por el paso de mercancías y abonaría el dinero a la AP. Pero ante el acuerdo de Fatah con Hamás el gobierno israelí opta por retener el dinero para evitar que caiga en manos de Hamás. El dinero lo acabarán entregando pero están a la espera de como se desarrollan los hechos. Ya en el pasado Israel retuvo el dinero y luego acabó entregándolo. Cuando la AP habla de piratería me parece que demuestran un gran cinismo después de pactar con Hamás. Lo que los israelíes no quieren es que ese dinero acabe financiando atentados o ataques contra israelíés.

Patric ha dit...

Entiendo.