11 de maig 2011

El PP perd definitivament la decència

El PP perd definitivament la decència


En el Partit Popular ja fa temps que han perdut la vergonya i la decència, probablement no n'han tingut mai. Hi ha temes amb els que no s'haurien de fer bromes ni tampoc usar-los amb la finalitat d'obtenir redits electorals. El terrorisme és un d'aquests temes que els dirigents del Partit Popular usen en benefici propi ja sigui utilitzant les víctimes del terrorisme o el seu dolor per tal d'aconseguir uns quants vots més.
El PP no vol que l'esquerra abertzale pugui presentar-se malgrat que la coalició BILDU compleix amb tots els requeriments que se'ls ha exigit, molts més que els que se li exigeix al PP, per exemple. Bildu és una coalició de partits encapçalats per Eusko Alkartasuna.


Esperanza Aguirre i Bildu
Deu fer tres o quatre dies Esperanza Aguirre va reconèixer que Eusko Alkartasuna era un partit legal per a continuació dir que la legalització de Bildu era un frau de llei. Ara diu Esperanza Aguirre: “Permeteu-me que avui aquí tingui un record per a tots els policies nacionals i guàrdies civils que s'han jugat la vida per a recol·lectar les proves irrevocables de què Bildu és una maniobra d'ETA”. Primer intenta tocar les emocions de la gent amb un recordatori cap als policies nacionals i guàrdies civils que van investigar Bildu, ells, no ho nego pas, buscaven proves que Bildu era ETA, però Bildu no és ETA, Bildu és una coalició de partits que han refusat la violència d'ETA amb Eusko Alkartasuna, un partit indubtablement democràtic, que és molt més del que pot dir el PP atenent-nos als seus orígens.


González Pons, demagògia vergonyant
Esteban González Pons és un demagog integral, és capaç de dir les bajanades més grosses sense perdre la correcció aparent. Ara ha dit en referència a la legalització de Bildu: “M'agradaria veure encara que sol fos un dia a un dels sis magistrats en el lloc d'un regidor del Partit Popular a qualsevol petit municipi del País Basc. Perquè des de Madrid amb escorta i un bon sou és molt fàcil dir que Batasuna es presenti i quedar de demòcrata mundial”. Fixeu-vos en un detall, González Pons parla de Batasuna quan el que s'ha legalitzat és Bildu, no pas Batasuna, malament, molt malament, i és curiós que ara sigui tan crític amb els magistrats del Tribunal Constitucional que van carregar-se l'Estatut de Catalunya i als que llavors defensava a capa i espasa per haver imposat a cops de Constitució les posicions del Partit Popular i per no haver respectat el que vam votar els catalans en referèndum. Llavors eren uns magnífics magistrats, suposo que era quan eren servils, ara que no han il·legalitzat Bildu, mereixen el seu menyspreu. Quan van dictar la sentència que demanava el PP contra l'Estatut també cobraven un bon sou i viatjaven en cotxe oficial, només ha canviat una cosa, llavors van obeir al PP i ara no. També el senyor González Pons deu tenir cotxe oficial i escorta, a diferència de molts regidors de pobles petits, no només del PP, també d'altres partits. La frase de González Pons és una mentida darrera de l'altra.
Francisco Camps s'ha acabat de tornar boig
Francisco Camps, president de la Generalitat valenciana en funcions i candidat a la reelecció pel Partit Popular, imputat en el cas Gürtel, sembla que hagi perdut la cordura. No és la primera vegada que fa unes declaracions molt desafortunades que fan témer que pateixi alguna mena de desequilibri psicològic. Aquest cop ha parlat de l'avi del president del govern José Luís Rodríguez Zapatero. Llegim i escoltem la frase de Francisco Camps: ”El govern de Rodríguez Zapatero va començar amb la història d'un avi, l'avi de Rodríguez Zapatero que sembla que sembla que no li va transmetre la tendresa i l'afecte que normalment transmeten els avis als seus nets”. L'avi de Rodríguez Zapatero era un oficial de l'exèrcit que va mantenir-se lleial a la República negant-se a sublevar-se, els seus companys el van afusellar. És evident que l'avi de Zapatero no va poder transmetre la tendresa d'un avi al seu net perquè va haver uns fills de puta feixistes que el van assassinar per negar-se a trair la República. I les arrels ideològiques del partit del senyor Francisco Camps sorgeixen del mateix règim que va nàixer arran del cop d'Estat del 36, la mateixa ideologia dels que van matar l'avi de Rodríguez Zapatero és la del partit de Francisco Camps. La falta d'escrúpols morals d'aquesta dreta espanyola feixista repugnant representada pel PP i alguns mitjans de comunicació no és el primer cop que ataquen Zapatero usant al seu avi. Recordo unes manifestacions impulsades pel PP amb un caire totalment feixista en què els assistents van dedicar a Zapatero la frase “Zapatero, al forat amb el teu avi”. Com he dit, l'avi de Zapatero no li va poder transmetre la tendresa al seu avi, però és evident que a Camps li van transmetre les neurones avariades perquè l'home ja fa molt que no toca ni quarts ni hores.Vídeo: Demagògia pepera al voltant de la legalització de Bildu
Vídeos: UNES ALTRES PARAULES DESAFORTUNADES DE FRANCISCO CAMPS
El PP pierde definitivamente la decencia


En el Partido Popular ya hace tiempo que han perdido la vergüenza y la decencia, probablemente no han tenido nunca. Hay temas con los que no deberían hacer bromas ni tampoco usarlos con el fin de obtener réditos electorales. El terrorismo es uno de esos temas que los dirigentes del Partido Popular usan en beneficio propio ya sea utilizando las víctimas del terrorismo o su dolor para conseguir unos cuantos votos más. El PP no quiere que la izquierda abertzale pueda presentarse a pesar de que la coalición BILDU cumple con todos los requerimientos que se les ha exigido, muchos más que los que se le exige al PP, por ejemplo. Bildu es una coalición de partidos encabezados por Eusko Alkartasuna.
Esperanza Aguirre y Bildu
Debe hacer tres o cuatro días Esperanza Aguirre reconoció que Eusko Alkartasuna era un partido legal para a continuación decir que la legalización de Bildu era un fraude de ley. Ahora dice Esperanza Aguirre:: "Permitidme que hoy aquí tenga un recuerdo para todos los policías nacionales y guardias civiles que se han jugado la vida para recolectar las pruebas irrevocables de que Bildu es una maniobra de ETA" . Primero intenta tocar las emociones de la gente con un recordatorio hacia los policías nacionales y guardias civiles que investigaron Bildu, ellos, no lo niego, buscaban pruebas que Bildu era ETA, pero Bildu no es ETA, Bildu es una coalición de partidos que han rechazado la violencia de ETA con Eusko Alkartasuna, un partido indudablemente democrático, que es mucho más de lo que puede decir el PP ateniéndonos a sus orígenes.
González Pons, demagogia vergonzante
Esteban González Pons es un demagogo integral, es capaz de decir las tonterías más grandes sin perder la corrección aparente.Ahora ha dicho en referencia a la legalización de Bildu: "Me gustaría ver aunque solo fuera un día a uno de los seis magistrados en el lugar de un concejal del Partido Popular en cualquier pequeño municipio del País Vasco. Porque desde Madrid con escolta y un buen sueldo es muy fácil decir que Batasuna se presente y quedar de demócrata mundial ". Fijaos en un detalle, González Pons habla de Batasuna cuando lo que se ha legalizado es Bildu, no Batasuna, mal, muy mal, y es curioso que ahora sea tan crítico con los magistrados del Tribunal Constitucional que cargarse el Estatuto de Cataluña ya los que entonces defendía a capa y espada por haber impuesto a golpes de Constitución las posiciones del Partido Popular y por no haber respetado lo votamos los catalanes en referéndum. Entonces eran unos magníficos magistrados, supongo que era cuando eran serviles, ahora que no han ilegalizado Bildu, merecen su desprecio. Cuando dictaron la sentencia que pedía el PP contra el Estatut también cobraban un buen sueldo y viajaban en coche oficial, sólo ha cambiado algo, entonces obedecer al PP y ahora no. También el señor González Pons debe tener coche oficial y escolta, a diferencia de muchos concejales de pueblos pequeños, no sólo del PP, también de otros partidos. La frase de González Pons es una mentira tras otra.
Francisco Camps se ha terminado de volver loco
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana en funciones y candidato a la reelección por el Partido Popular, imputado en el caso Gürtel, parece haber perdido la cordura. No es la primera vez que hace unas declaraciones muy desafortunadas que hacen temer que sufra algún tipo de desequilibrio psicológico. Esta vez ha hablado del abuelo del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Leemos y escuchamos la frase de Francisco Camps: "El gobierno de Rodríguez Zapatero comenzó con la historia de un abuelo, el abuelo de Rodríguez Zapatero que parece que parece que no le transmitió la ternura y el afecto que normalmente transmiten losabuelos a sus nietos ". El abuelo de Rodríguez Zapatero era un oficial del ejército que se mantuvo leal a la República negándose a sublevarse, sus compañeros lo fusilaron. Es evidente que el abuelo de Zapatero no pudo transmitir la ternura de un abuelo a su nieto porque hubo unos hijos de puta fascistas que lo asesinaron por negarse a traicionar la República. Y las raíces ideológicas del partido del señor Francisco Camps surgen del mismo régimen que nació a raíz del golpe de Estado del 36, la misma ideología de los que mataron al abuelo de Rodríguez Zapatero es la del partido de Francisco Camps. La falta de escrúpulos morales de esta derecha española fascista repugnante representada por el PP y algunos medios de comunicación no es la primera vez que atacan Zapatero usando a su abuelo. Recuerdo unas manifestaciones impulsadas por el PP con un cariz totalmente fascista en el que los asistentes dedicaron a Zapatero la frase "Zapatero, el agujero con tu abuelo". Como he dicho, el abuelo de Zapatero no le pudo transmitir la ternura a su abuelo, pero es evidente que a Camps le transmitieron las neuronas averiadas para que el hombre ya hace mucho que no toca ni cuartos ni horas.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Parece que definitivamente la controversia y el debate entre los partidos de derechas e izquierdas en España son agresivos...El hecho que Esperanza Aguirre reconozca que Eusko Alkartasuna es un partido legal pero que diga luego que la coalición Bildu es un fraude de la ley me parece agresivo. Creo que es la frustración de no poder alcanzar las cosas que cada uno de ellos quiere. No se como pueden probar que Bildu es una maniobra de ETA. Entiendo que no pueden probar eso porque la coalición y los partidos que la integran han rechazado la violencia de ETA como tu bien lo aclaras.


El hecho que otra persona de derecha - Francisco Camps - diga que: ""El gobierno de Rodríguez Zapatero comenzó con la historia de un abuelo, el abuelo de Rodríguez Zapatero que parece que no le transmitió la ternura y el afecto que normalmente transmiten los abuelos a sus nietos "...me parece una ofensa, una agresión directa..más cuando los manifestantes a un acto presente le gritan cosas relacionadas con la muerte de su abuelo, o sea, que Zapatero podría ir a reunirse con él en la tumba ..creo que, si es así, eso es sumamente violento.

Patric ha dit...

Parece que definitivamente la controversia y el debate entre los partidos de derechas e izquierdas en España son agresivos...El hecho que Esperanza Aguirre reconozca que Eusko Alkartasuna es un partido legal pero que diga luego que la coalición Bildu es un fraude de la ley me parece agresivo. Creo que es la frustración de no poder alcanzar las cosas que cada uno de ellos quiere. No se como pueden probar que Bildu es una maniobra de ETA. Entiendo que no pueden probar eso porque la coalición y los partidos que la integran han rechazado la violencia de ETA como tu bien lo aclaras.


El hecho que otra persona de derecha - Francisco Camps - diga que: ""El gobierno de Rodríguez Zapatero comenzó con la historia de un abuelo, el abuelo de Rodríguez Zapatero que parece que no le transmitió la ternura y el afecto que normalmente transmiten los abuelos a sus nietos "...me parece una ofensa, una agresión directa..más cuando los manifestantes a un acto presente le gritan cosas relacionadas con la muerte de su abuelo, o sea, que Zapatero podría ir a reunirse con él en la tumba ..creo que, eso es sumamente violento.

Jaume C. i B. ha dit...

Esperanza Aguirre está en campaña y si habitualmente tiende a la sobreactuación en campaña necesita exagerar aún más. Sospecho que ni ella cree lo que dice, el problema és que sus votantes es probable que si que se lo crean. ¿Realmente crees que importa si se puede probar o no lo que afirma la señora Aguirre?. Los rumores funcionan porqué no es necesario probar nada, y rebatir un rumor es casi imposible ya que estamos hablando de algo casi fantasmagórico.

Francisco Camps hace tiempo que ha perdido el sentido común y la cordura. No es la primera vez que hace declaraciones de ese estilo. Y sin embargo en su Comunidad Autónoma le volverán a votar mayoritariamente.