23 de maig 2011

La imatge de Barcelona

La imatge de Barcelona


Souvenirs
A Barcelona hi ha turistes tot l'any però són els mesos d'estiu quan ve el gruix de turistes. Les tendes de souvenirs continuen venent productes que poc o res tenen a veure amb la ciutat i amb el país, per exemple els omnipresents vestits de farbalans, productes relacionats amb els toros o el més absurd, els barrets mexicans. Sembla que ara ja no se'n veuen tants de barrets mexicans, com a mínim ja no els veiem a la porta de les tendes de souvenirs, però no puc descartar que els tinguin a l'interior. Com a barceloní no em sento gens identificat per molts d'aquests productes aliens al país, la ciutat i la nostra cultura. No entenc perquè en una tenda de souvenirs de Barcelona han de vendre productes que representen la ciutat de Sevilla o Andalusia, apart que crec que això és enganyar als turistes donant-los una idea falsa sobre la ciutat i el país. Crec que hem d'enterrar aquesta campanya que va ser creada pel ministre franquista Manuel Fraga i que d'una manera vergonyant continua vigent. Alguna vegada s'ha parlat de posar una mica de sentit comú en l'assumpte dels souvenirs però el guirigall ha estat tan gran que ha intimidat les nostres autoritats municipals.
Trilers i venedors il·legals
Ens els podem trobar a molts llocs de la ciutat però principalment a la Plaça Catalunya, Rambles, Sagrada Família i Parc Güell i donen una imatge de la ciutat al forans que no m'agrada. Trilers, venedors il·legals i carteristes. Els venedors il·legals perjudiquen al comerç legal, però l'escena de veure com recullen ràpidament els seus productes quan apareix la Guàrdia Urbana és ben galdosa. Els trilers es dediquen a plomar els il·lusos que creuen que encertaran on s'amaga una boleta, és evidentment una enganyifa. Menys visibles, per no dir que únicament es veu la seva feina, es la dels carteristes que aprofiten les aglomeracions per pispar les carteres als incauts, i en aquestes circumstàncies incauts som tots.La imagen de Barcelona


Souvenirs
En Barcelona hay turistas todo el año pero son los meses de verano cuando viene el grueso de turistas. Las tiendas de souvenirs siguen vendiendo productos que poco o nada tienen que ver con la ciudad y con el país, por ejemplo los omnipresentes trajes de faralaes, productos relacionados con los toros o el más absurdo, los sombreros mexicanos. Parece que ahora ya no se ven tantos sombreros mexicanos, como mínimo ya no los vemos en la puerta de las tiendas de souvenirs, pero no puedo descartar que los tengan en el interior. Como barcelonés no me siento nada identificado por muchos de estos productos ajenos al país, la ciudad y nuestra cultura. No veo porque en una tienda de souvenirs de Barcelona han de vender productos que representan la ciudad de Sevilla o Andalucía, aparte que creo que esto es engañar a los turistas dándoles una idea falsa sobre la ciudad y el país. Creo que hemos de enterrar esta campaña que fue creada por el ministro franquista Manuel Fraga y que de una manera vergonzante sigue vigente. Alguna vez se ha hablado de poner un poco de sentido común en el asunto de los souvenirs pero el guirigay ha sido tan grande que ha intimidado nuestras autoridades municipales.
Trileros y vendedores ilegales
Nos los podemos encontrar en muchos lugares de la ciudad pero principalmente en la Plaza Cataluña, Ramblas, Sagrada Familia y Parc Güell y dan una imagen de la ciudad al foráneos que no me gusta. Trileros, vendedores ilegales y carteristas. Los vendedores ilegales perjudican al comercio legal, pero la escena de ver cómo recogen rápidamente sus productos cuando aparece la Guardia Urbana es bien linda. Los trileros se dedican a desplumar los ilusos que creen que acertarán donde se esconde una bolita, es evidentemente un engaño. Menos visibles, por no decir que únicamente se ve su trabajo, es la de los carteristas que aprovechan las aglomeraciones para robar las carteras a los incautos, y en estas circunstancias incautos somos todos.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Tú has escrito varias veces sobre el mismo tema, parece que no tiene remedio.

Jaume C. i B. ha dit...

Y seguiré insistiendo en el tema periódicamente.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/201909/Souvenirs