19 de maig 2011

Les acampades i la reacció cavernària

Les acampades i la reacció cavernàriaA diverses ciutats de tot l'Estat s'han organitzat acampades en protesta per protestar contra l'atur, pel dret a l'habitatge, pel control del sector bancari, les reformes fiscals, l'eliminació dels privilegis de la classe política i la protecció dels serveis públics i de les llibertats ciutadanes. A Barcelona l'acampada s'ha situat a la Plaça Catalunya, a Madrid a la Porta del Sol. Sembla que comencen també a organitzar-se acampades en altres ciutats europees. Tot i que degut a les eleccions els acampats podrien haver de donar per acabada aquesta acampada abans del dia de reflexió en què no és pot fer cap activitat que influeixi en la pressa de decisió del vot. Aquesta mobilització ha posat la caverna a un pas de l'atac d'histèria. Les dues estrelles mediàtiques cavernàries, abans a la COPE i ara a EsRadio no s'han pogut estar d'exposar les seves delirants opinions sobre el moviment dels indignats i l'acampada. Mentre Federico Jiménez Losantos acusa al PSOE d'estar al darrera d'aquest moviment, els seu col·lega César Vidal va més enllà en aquest delirant editorial i acusa al PSOE, els nacionalistes catalans i ETA de donar suport als indignats. Era el mateix que deien arran dels atemptats de l'11-M, llavors també van acusar a quasi tothom de conxorxar-se contra el PP.


Vídeo: LOSANTOS ACUSA AL PSOE D'ESTAR DARRERA DELS INDIGNATS


El sempre delirant Federico Jiménez Losantos acusa al PSOE d'estar darrera de les acampades dels indignats. Els arguments, molt en la seva línia habitual.
El siempre delirante Federico Jiménez Losantos acusa al PSOE de estar detrás de las acampadas de los indignados. Los argumentos, muy en su línea habitual.

Vídeo:
Segons Vidal darrera dels indignats estan el PSOE, els nacionalistes i ETA


Les acampades del indignats tenen la caverna al límit de la histèria, només en aquestes circumstàncies pot algú arribar a dir que darrera del moviment dels indignats estan el PSOE, els nacionalistes catalans i ETA. César Vidal tot i tenir unes formes més calmades que el seu col·lega Losantos és en canvi en el seu discurs editorial molt més delirant.
Las acampadas de los indignados tienen la caverna al límite de la histeria, solo en estas circunstancias puede alguien llegar a decir que detrás del movimiento de los indignados están el PSOE, los nacionalistas catalanes y ETA. César Vidal aún teniendo unas formas más calmadas que su colega Losantos es en cambio en su discurso editorial mucho más delirante.

Las acampadas y la reacción cavernariaEn varias ciudades de todo el Estado han organizado acampadas en protesta por protestar contra el paro, por el derecho a lavivienda, por el control del sector bancario, las reformas fiscales, la eliminación de los privilegios de la clase política y la protección de los servicios públicos y de las libertades ciudadanas. En Barcelona la acampada se ha situado en la Plaza Cataluña, en Madrid en la Puerta del Sol. Parece que empiezan también aorganizarse acampadas en otras ciudades europeas. Aunque debido a las elecciones los acampados podrían tener quedar por terminada esta acampada antes del día de reflexión en que no se
puede hacer ninguna actividad que influya en la toma dedecisión del voto.Esta movilización ha puesto la caverna al borde del ataque de histeria. Las dos estrellas mediáticas cavernarias, antes en la COPE yahora en EsRadio no han podido estar de exponer sus delirantesopiniones sobre el movimiento de los indignados y la acampada. Mientras Federico Jiménez Losantos acusa al PSOE de estardetrás de este movimiento, su colega César Vidal va más allá eneste delirante editorial y acusa al PSOE, los nacionalistascatalanes y ETA de apoyar a los indignados.Era lo mismo que decían a raíz de
los atentados del 11M,entonces también acusaron a casi todos de conjura en
contra el PP.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Hoy vi al mediodía esta noticia en la TV y parecen ser movilizaciones de descontento social hacia la clase politica española muy fuertes. Se habla de "la revolución de los indignados" donde hay muchos jóvenes universitarios que reclaman por la forma en que los gobernantes han manejado la crisis económica.
Le llaman también mopvimiento del 15 de mayo, por la gran manifestación que se hizo ese día, donde dice que piden una democracia más participativa, la abolición de la monarquía parlamentaria y una reforma de la ley electoral, que favorece el bipartidismo (PSOE-PP).

Dicen que el movimiento el movimiento nace "de la rabia", sentimiento que genera "imaginación, fuerza, poder ciudadano".

Jaume C. i B. ha dit...

La crisis ha provocado un gran malestar ya que ha afectado a muchas familias pero lo que más molesta a la gente es que los políticos están más preocupados en sus batallas partidistas que en dar solución a los problemas.