26 de març 2013

75è aniversari dels bombardejos feixistes

75è aniversari dels bombardejos feixistes

 

El 30 de gener de 1938 Barcelona l’aviació legionària italiana va bombardejar Barcelona causant 210 morts, 125 ferits i la destrucció total o parcial de 87 edificis. Encara ara s’hi poden veure les cicatrius d’aquell bombardeig a la plaça sant Felip Neri, on van morir 42 persones, la majoria nens. A la façana podem llegir una placa commemorant aquest fet: “En memòria de les víctimes del bombardeig de Sant Felip Neri. Aquí varen morir 42 persones - la majoria infants - per l'acció de l'aviació franquista el 30 de gener de 1938.” 


Aquests dies s’ha commemorat els bombardejos que va patir Barcelona els dies 16, 17 i 18 de març de 1938 realitzat per l’aviació legionària italiana i l’aviació alemanya. Aquest és el primer bombardeig de saturació de la història.

El bombardeig de saturació consisteix en el llançament d’un gran nombre de bombes de caiguda lliure, incloent bombes incendiàries, sobre una zona molt delimitada.

Aquest bombardeig va provocar entre 880 i 1300 morts, 1500 i 2000 ferits, 48 edificis destruïts i 78 greument danyats. Només superat pel bombardeig de Guernica, aquest va ser el bombardeig que més víctimes va causar de tota la Guerra Civil.

El passat 17 de març va celebrar-se un acte d’homenatge en el lloc on va caure una bomba llançada per l’aviació italiana a la Gran Via de les Corts Catalanes. A l’acte d’homenatge va assistir-hi el cònsol italià, Daniele Perico, que va demanar disculpes pel bombardeig que va realitzar l’aviació italiana, i va declarar que “la història d'Europa dels darrers 50 anys i el naixement i evolució de la UE demostren que és possible la reconciliació i la construcció d'una societat basada en els valors de la llibertat, la igualtat i la democràcia”.

Cap representant de l’Estat espanyol va assistir a l’acte.

El canceller alemany Köhl i el president francès Miterrand van demanar disculpes per l’afussellament del president Lluís Companys, detingut per la Gestapo alemanya, en territori sota el govern col·laboracionista de Vichy i entregat al règim franquista espanyol que el va assassinar. Mentre que els governs francès i alemany actuals no tenen relació amb els règims precedents, cal recordar que l’actual Estat espanyol no només no va trencar amb el règim franquista sinó que l’actual govern espanyol és hereu ideològic del franquisme, els fundadors del PP van ser membres del règim.

Algú s’hauria de preguntar perquè els governs de dos països – Itàlia i Alemanya - les aviacions dels quals van bombardejar Catalunya han demanat disculpes, i el govern central espanyol, el règim governant en aquell moment, amb molts lligams amb l’actual govern espanyol va donar l’ordre de bombardejar, encara no ha demanat disculpes a Catalunya, ni pels bombardejos ni per l’assassinat del president Companys. 

A Gavà han obert un dels refugis antiaeris que ha estat museïtzat. Serà visitable el diumenge 31 de març de 2013 i cada primer diumenge de mes. 


Ahir dissabte va obrir-se al públic el refugi antiaeri de la Rambla de Salvador Lluch, de Gavà. Aquest és un dels cinc refugis antiaeris de Gavà que hi va haver durant la Guerra Civil. Va ser construït pels treballadors de la fàbrica de sanitaris Roca.

 

 

 

 

75 aniversario de los bombardeos fascistas
 
 
 

El 30 de enero de 1938 Barcelona la aviación legionaria italiana bombardeó Barcelona causando 210 muertos, 125 heridos y la destrucción total o parcial de 87 edificios. Aún ahora se pueden ver las cicatrices de aquel bombardeo en la plaza San Felipe Neri, donde murieron 42 personas, la mayoría niños. En la fachada podemos leer una placa conmemorando este hecho: "En memoria de las víctimas del bombardeo de San Felipe Neri. Aquí murieron 42 personas - la mayoría niños - por la acción de la aviación franquista el 30 de enero de 1938." 


Estos días se ha conmemorado los bombardeos que sufrió Barcelona los días 16, 17 y 18 de marzo de 1938 realizado por la aviación legionaria italiana y la aviación alemana. Este es el primer bombardeo de saturación de la historia.

El bombardeo de saturación consiste en el lanzamiento de un gran número de bombas de caída libre, incluyendo bombas incendiarias, sobre una zona muy delimitada.

Este bombardeo provocó entre 880 y 1300 muertos, 1500 y 2000 heridos, 48 ​​edificios destruidos y 78 gravemente dañados. Sólo superado por el bombardeo de Guernica, este fue el bombardeo que más víctimas causó de toda la Guerra Civil.

El pasado 17 de marzo se celebró un acto de homenaje en el lugar donde cayó una bomba lanzada por la aviación italiana en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. En el acto de homenaje asistió el cónsul italiano, Daniele Perico, que pidió disculpas por el bombardeo que realizó la aviación italiana, y declaró que "la historia de Europa de los últimos 50 años y el nacimiento y evolución de la UE demuestran que es posible la reconciliación y la construcción de una sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad y la democracia ".

Ningún representante del Estado español asistió al acto.

El canciller alemán Kohl y el presidente francés Miterrand pidieron disculpas por el fusilamiento del presidente Lluís Companys, detenido por la Gestapo alemana, en territorio bajo el gobierno colaboracionista de Vichy y entregado al régimen franquista español que lo asesinó. Mientras que los gobiernos francés y alemán actuales no tienen relación con los regímenes precedentes, cabe recordar que el actual Estado español no sólo no rompió con el régimen franquista sino que el actual gobierno español es heredero ideológico del franquismo, los fundadores del PP fueron miembros del régimen.

Alguien debería preguntarse porque los gobiernos de ambos países - Italia y Alemania - las aviaciones los cuales bombardearon Catalunya han pedido disculpas, y el gobierno central español, el régimen gobernante en ese momento, con muchos lazos con el actual gobierno español dio la orden de bombardear, aún no ha pedido disculpas a Catalunya, ni por los bombardeos ni por el asesinato del presidente Companys. 

En Gavà han abierto uno de los refugios antiaéreos que ha sido musealizado. Será visitable el domingo 31 de marzo de 2013 y cada primer domingo de mes. 


Ayer sábado se abrió al público el refugio antiaéreo de la Rambla de Salvador Lluch, de Gavà. Este es uno de los cinco refugios antiaéreos de Gavà que hubo durante la Guerra Civil. Fue construido por los trabajadores de la fábrica de sanitarios Roca.