12 de març 2013

La democràcia i Espanya: La desbarrada catalanòfoba del “Conquistador” Rodríguez Ibarra

La democràcia i Espanya

 

A Espanya si vols ficar una papereta dins d’una urna per decidir el futur del teu país et titllen de nazi, en canvi als que defensen el derrocament d’un president escollit pel poble, el seu empresonament, enviar tancs a un determinat territori i declarar l’Estat d’excepció s’anomenen a ells mateixos “demòcrates”. Irònicament els que ens solen titllar de nazis per voler exercir un dret com el d’escollir la mena de país que volem ser són gent d’un partit – Partit Popular - que és hereu d’un regim totalitari – franquisme - que va tenir lligams ideològics i ajut material del règim nazi per fer-se amb el poder de forma violenta, i també, tot s’ha de dir, hi ha dirigents d’altres partits – PSOE i UPyD - que tot i que teòricament s’oposen al PP, tenen una idea similar d’Espanya i de Catalunya a la que té el PP i tenia Franco.

 


 

 

Diu el “Conquistador” extremeny Rodríguez Ibarra (PSOE): “Això és un atac a la Constitució, quan Tejero ho va fer és colpista, quan ho fa algú com el Parlament català és també colpisme. I el drama és que no sabem reaccionar, no sabem que respondre. Els espanyols hem estat sempre acostumats que les Constitucions se les carregaven sempre els colpistes, amb metralletes i amb trets, guerra civil, entrada al Parlament pegant tirs, però atac al sistema des de dins del sistema no estem acostumats. Els alemanys si perquè Hitler va atacar el sistema des de dins del sistema, Mussolini si, perquè va atacar el sistema dins del sistema. Nosaltres no, no estàvem vacunats, no sabem com reaccionar, no sabem que dir. I hi ha un senyor que li diu al seu Parlament: Doneu-me poders per convocar un referèndum legal o il·legalment per anar-nos d'Espanya. I no sabem que dir”.

 

El Parlament de Catalunya és una institució democràtica on està representada la voluntat política dels catalans, voluntat que el Tribunal Constitucional espanyol va conculcar quan va sentenciar l’Estatut de 2006. Si, senyor Rodríguez Ibarra, el Tribunal Constitucional va fer un cop d’Estat a Catalunya des de dins del sistema, no pas el Parlament de Catalunya. A Espanya ja no li cal enviar el seu exèrcit a Catalunya per acabar amb les institucions catalanes o amb la voluntat democràtica dels catalans, tenen el Tribunal Constitucional, així poden perpetrar cops d’Estat des de dins del sistema i que no són considerats cops d’Estat perquè no es produeix vessament de sang. Rodríguez Ibarra diu que abans “les Constitucions se les carregaven sempre els colpistes, amb metralletes i amb trets, guerra civil, entrada al Parlament” i té raó fins aquest punt, Espanya té un llarg historial de colpisme des del segle XIX s’han produït quasi una trentena de cops d’Estat de tota mena, però ara els colpistes vesteixen toga.

 


Vull recordar-li al senyor Rodríguez Ibarra que l’únic president d’un govern democràtic assassinat durant la Segona Guerra Mundial va ser el president de la Generalitat Lluís Companys, i va ser assassinat pel règim franquista, un règim tan espanyol i espanyolista com Rodríguez Ibarra, un règim que tenia com aliats a Mussolini i Hitler. Cal dir-li al senyor Rodríguez Ibarra que més de 23 països van independitzar-se del Regne d’Espanya i de “conquistadores” extremenys com Rodríguez Ibarra. Un dels elements més rellevants del nazisme era l’odi contra les minories, Rodríguez Ibarra, dia si i dia també, escup el seu odi contra els catalans. Si el senyor Rodríguez Ibarra vol saber com és un nazi que es miri al mirall i escolti les seves pròpies paraules.

 
 
 
 
 
 
 
La democracia y España

 

En España si quieres meter una papeleta dentro de una urna para decidir el futuro de tu país te tachan de nazi, en cambio los que defienden el derrocamiento de un presidente elegido por el pueblo, su encarcelamiento, enviar tanques a un determinado territorio y declarar el Estado de excepción se llaman a sí mismos "demócratas". Irónicamente los que nos suelen calificar de nazis por querer ejercer un derecho como el de escoger el tipo de país que queremos ser son gente de un partido - Partido Popular - que es heredero de un régimen totalitario - franquismo - que tuvo lazos ideológicos y ayuda material del régimen nazi para hacerse con el poder de forma violenta, y también, todo hay que decirlo, hay dirigentes de otros partidos - PSOE y UPyD - que aunque teóricamente se oponen al PP , tienen una idea similar de España y de Cataluña a la que tiene el PP y tenía Franco.

 


 

 

Dice el "Conquistador" extremeño Rodríguez Ibarra (PSOE): "Esto es un ataque a la Constitución, cuando Tejero lo hizo es golpista, cuando lo hace alguien como el Parlamento catalán es también golpismo. Y el drama es que no sabemos reaccionar, no sabemos que responder. Los españoles hemos sido siempre acostumbrados a que las Constituciones se las cargaban siempre los golpistas, con metralletas y con disparos, guerra civil, entrada al Parlamento pegando tiros, pero ataque al sistema desde dentro del sistema no estamos acostumbrados. Los alemanes si porque Hitler atacó el sistema desde dentro del sistema, Mussolini sí, porque atacó el sistema dentro del sistema. Nosotros no, no estábamos vacunados, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos que decir. Y hay un señor que le dice a su Parlamento: Dadme poderes para convocar un referéndum legal o ilegalmente para irnos de España. Y no sabemos que decir".

 

El Parlamento de Cataluña es una institución democrática donde está representada la voluntad política de los catalanes, voluntad que el Tribunal Constitucional español conculcar cuando sentenció el Estatuto de 2006. Si, señor Rodríguez Ibarra, el Tribunal Constitucional dio un golpe de Estado en Catalunya desde dentro del sistema, no el Parlamento de Cataluña. En España ya no necesita enviar su ejército a Cataluña para acabar con las instituciones catalanas o con la voluntad democrática de los catalanes, tienen el Tribunal Constitucional, así pueden perpetrar golpes de Estado desde dentro del sistema y que no son considerados golpes Estado porque no se produce derramamiento de sangre. Rodríguez Ibarra dice que antes "las Constituciones se las cargaban siempre los golpistas, con metralletas y con disparos, guerra civil, entrada al Parlamento" y tiene razón hasta este punto, España tiene un largo historial de golpismo desde el siglo XIX se han producido casi una treintena de golpes de Estado de todo tipo, pero ahora los golpistas visten toga.

 

Quiero recordarle al señor Rodríguez Ibarra que el único presidente de un gobierno democrático asesinado durante la Segunda Guerra Mundial fue el presidente de la Generalitat Lluís Companys, y fue asesinado por el régimen franquista, un régimen tan español y españolista como Rodríguez Ibarra, un régimen que tenía como aliados a Mussolini y Hitler. Hay que decirle al señor Rodríguez Ibarra que más de 23 países independizarse del Reino de España y de "conquistadores" extremeños como Rodríguez Ibarra. Uno de los elementos más relevantes del nazismo era el odio contra las minorías, Rodríguez Ibarra, día sí y día también, escupe su odio contra los catalanes. Si el señor Rodríguez Ibarra quiere saber cómo es un nazi que se mire al espejo y escuche sus propias palabras.