13 de jul. 2012

L’IVA dels “chuches”

L’IVA dels “chuches” 

Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches, va a subir el IVA de los chuches”, va dir Rajoy quan encara no era president del govern espanyol. Qui ho havia de dir, quina decepció!, quina decepció!, el PP ha pujat l’IVA dels “chuches” (llaminadures). Com es nota que els nens no voten, Rajoy hauria perdut el vot dels nens que mengen “chuches”. També han pujat les taxes universitàries, suposo que la “nena de Rajoy” a no ser que els seus pares siguin gent acomodada ara deu estar maleint a Rajoy per haver-la usat d’aquella manera. Tant la “nena de Rajoy” com el nen dels “chuches” poden queixar-se que un polític els ha arruïnat la vida.

Els tres principals tipus de l’IVA són:
Superreduït: 4%
Reduït: 8%
Normal: 18%

Aparentment el superreduït aplicat a productes de primera necessitat no canvia, crec, encara que amb aquest govern que diu una cosa, la contrària i en fa una tercera, podem esperar-nos qualsevol cosa. El reduït (serveis, per exemple) puja del 8% al 10%. I el tipus normal del 18% puja al 21%. Ja s’ha calculat que amb aquesta pujada del 18% al 21% del tipus normal l’Estat espanyol recaptarà a Catalunya 100 milions d’euros més, 100 milions que no tornarem a veure.

Per exemple: L’altre dia vaig posar gasoil al cotxe. 25 litres a 1.374 € = 34.35 €. La base són 29.11 € i sumant el 18% de l’IVA són 34.35 €. Doncs bé, amb el 21% hauria pagat 35.33 €.

El IVA de los "chuches""Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches, va a subir el IVA de los chuches", dijo Rajoy cuando aún no era presidente del gobierno español. Quién lo iba a decir, qué decepción!, Qué decepción!, El PP ha subido el IVA de los "chuches" (golosinas). Como se nota que los niños no votan, Rajoy habría perdido el voto de los niños que comen "chuches". También han subido las tasas universitarias, supongo que la "niña de Rajoy" a no ser que sus padres sean gente acomodada ahora debe de estar maldiciendo a Rajoy por haberla usado de esa manera. Tanto la "niña de Rajoy" como el niño de los "chuches" pueden quejarse de que un político les ha arruinado la vida.

Los tres principales tipos del IVA son:
Superreducido: 4%
Reducido: 8%
Normal: 18%

Aparentemente el superreducido aplicado a productos de primera necesidad no cambia, creo, aunque con este gobierno que dice una cosa, la contraria y hace una tercera, podemos esperarnos cualquier cosa. El reducido (servicios, por ejemplo) sube del 8% al 10%. Y el tipo normal del 18% sube al 21%. Ya se ha calculado que con esta subida del 18% al 21% del tipo normal del Estado español recaudará en Cataluña 100 millones de euros más, 100 millones que no volveremos a ver.

Por ejemplo: El otro día puse gasoil al coche. 25 litros a € 1.374 = € 34,35. La base son € 29,11 y sumando el 18% del IVA son € 34,35. Pues bien, con el 21% habría pagado € 35,33.