11 de jul. 2012

El problema espanyol (XXV)

El problema espanyol (XXV)

Jove independentista agredit per la Guàrdia Civil a Inca

Enric A., ha denunciat als jutjats d’Inca haver estat maltractat física i psicològicament per la Guàrdia Civil espanyola per la seva condició d’independentista. Va ser detingut pels benemèrits a Biniali (Mallorca) per haver-los parlat en català i defensar els seus drets. Aquests fets comencen una mica abans quan l’Enric va rebre una pallissa per part d’uns individus que van aparèixer a la revetlla del poble en una actitud violenta. L’Enric va necessitar rebre atenció mèdica com a conseqüència de la pallissa. Va aparèixer la Guàrdia Civil però els agents van negar-se a escoltar l’Enric que va recriminar-los dirigint-se en català que no volguessin fer res contra els agressors. I els agents van decidir detenir l’Enric. És a dir, primer l’apallissen uns brètols i les “forces de l’ordre” espanyoles el detenen a ell tractant-lo amb violència, colpejant-lo i empentant-lo contra la paret. L’Enric va ser traslladat a la caserna d’Inca on van seguir amb colpejant-lo i amenaçant-lo. L’Enric ha presentat la denúncia als jutjats d’Inca amb el suport d’Alerta Solidària i la organització independentista ARRAN. Els incidents com aquest no són, malauradament, fets aïllats, amb certa periodicitat podem llegir notícies semblants, la mentalitat dels policies espanyols sembla que no està gens allunyada de la dels agents que van formar part dels cossos policials espanyols d’èpoques anteriors. L’Estat continua enviant agents amb prejudicis anticatalans a llocs on la població molt probablement és catalanoparlant. Quin servei poden prestar a la ciutadania uns agents que tenen prejudicis - per una qüestió idiomàtica - contra la població a la que han de garantir la seva seguretat?. Cap. Però encara em sembla un disbarat més gran que detinguin algú perquè es dirigeix a ells en català quan la seva obligació hauria de ser conèixer la llengua de la població o almenys entendre-la. Aquestes situacions són un despropòsit, sé que si em llegeix algun espanyol tancat de ment em deixarà anar allò d’”esto es España y se habla en español”, frase que haurien d’haver enterrat juntament amb el seu “caudillo” però tenen raó, això és Espanya, un Estat que és un despropòsit en molts aspectes, i on malgrat les tres dècades de presumpta democràcia encara perduren els vells prejudicis espanyols vers aquells pobles que parlen altres llengües que no són les del “Imperio”.

Una sèrie catalana rep insults de la caterva espanyolista

Antena 3 va estrenar la sèrie “Polseres vermelles” emetent els dos primers capítols de la sèrie en versió doblada al castellà, excepte les cançons que s’han mantingut en la versió original catalana subtitulant-les en castellà. El primer capítol va ser vist per 17,8% (3.031.000 d’espectadors) de quota de pantalla, el segon  20,7% (3.132.000 d’espectadors). Aquesta sèrie de TV3 (televisió pública en català) ha cridat l’atenció del director de Parc Juràssic, Steven Spielberg, que ha comprat els drets per fer-ne la versió nord-americana. La sèrie està basada en l’experiència personal del seu director, l’Albert Espinosa, que va patir càncer.

Els dos primers capítols emesos per Antena 3 han tingut una excel·lent acollida per part de l’audiència d’aquesta cadena però la caterva espanyolista últimament enfurismada amb tot allò que sigui català ha omplert la xarxa (Twitter) de tota mena d’insults contra la sèrie i els actors.

Esto que c… eeeeeees!! La p… serie llena de catalanes que asco”, escriu Ale Ruiz. “P…. catalanes se meten ya hasta en teles nacionales, ojala se vaya a la m…. pulseras rojas, asco de pais dioooos”, Adrián del Valle.

Que asco ver una serie española que tenga que estar doblada xq la protagonizan actores catalanes que hablan en catalán”, de David Álvarez.

Durant els dies que va celebrar-se l’Eurocopa van poder llegir-se tota mena d’insults contra els jugadors catalans de la selecció espanyola.

Escàndol als Sky Games

El que ha succeït als Sky Games només pot passar en un Estat com Espanya, que uns esportistes guanyin una competició i no només no se’ls entregui la medalla, sinó que ni tan sols se’ls reconegui la victòria per competir per la selecció catalana i no fer-ho per la espanyola. El més greu és que el president de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), el català (renegat i traïdor) Joan Garrigós va amenaçar amb un conflicte al president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino, per haver inscrit la selecció catalana als Sky Games. Núria Picas, corredora catalana de la selecció espanyola va guanyar la seva prova creuant la línia d’arribada amb una estelada després que li prohibissin pujar al podi amb l’estelada.  Des de la FEDME van amenaçar Núria Picas de retenir-li el premi en metàl·lic per haver quedat campiona del Món de marató de muntanya si pujava al podi amb la senyera. Cap dels esportistes catalans que va guanyar la seva prova participant amb la selecció catalana va rebre la seva medalla. Tal i com s’estan posant les coses crec que els esportistes catalans s’haurien de plantar i negar-se a competir amb la selecció espanyola, a veure si guanyen tantes competicions sense els catalans.

Criptozoologia política hispànica

La criptozoologia estudia animals que no està demostrat que existeixin com el ieti, el sasquatch, el chupacabras i el monstre del llac Ness. Però hi ha una altra branca científica (no reconeguda), la criptozoologia política que busca espècies rares de polítics, i no val incloure en aquesta categoria a, com deia, crec que la frase s’atribueix a l’almirall Nelson, un home honest al Parlament, que si que existeixen, tampoc s’han d’incloure polítics treballadors, que també n’hi ha, la espècie de polític que no existeix és un polític federalista espanyol. Sovint des de Catalunya ens preguntem on estan els federalistes espanyols, doncs bé, no existeixen, diguem-ho clar, la mentalitat dels polítics espanyols està impregnada del centralisme castellà, per això l’Estat autonòmic no funciona com hauria de funcionar, no pot funcionar un Estat autonòmic quan els dos principals partits de l’Estat espanyol són centralistes. Als federalistes, que en alguna època van existir, els ha passat el mateix que els dinosaures, s’han extingit.

El problema español (XXV) 

Joven independentista agredido por la Guardia Civil en Inca 

Enric A., ha denunciado en los juzgados de Inca haber sido maltratado física y psicológicamente por la Guardia Civil española por su condición de independentista. Fue detenido por los beneméritos en Biniali (Mallorca) por haberles hablado en catalán y defender sus derechos. Estos hechos empiezan un poco antes cuando Enric recibió una paliza por parte de unos individuos que aparecieron en la verbena del pueblo en una actitud violenta. Enric necesitó recibir atención médica como consecuencia de la paliza. Apareció la Guardia Civil pero los agentes se negaron a escuchar a Enric que les recriminó hablándoles en catalán que no quisieran hacer nada contra los agresores. Y los agentes decidieron detener a Enric. Es decir, primero le apalean unos gamberros y las "fuerzas del orden" españolas lo detienen a él tratándolo con violencia, golpeándolo y empujándolo contra la pared. Enric fue trasladado al cuartel de Inca donde siguieron con golpeándolo y amenazándolo. Enric ha presentado la denuncia en los juzgados de Inca con el apoyo de Alerta Solidaria y la organización independentista ARRAN. Los incidentes como éste no son, desgraciadamente, hechos aislados, con cierta periodicidad podemos leer noticias similares, la mentalidad de los policías españoles parece que no está nada alejada de la de los agentes que formaron parte de los cuerpos policiales españoles de épocas anteriores. El Estado sigue enviando agentes con prejuicios anticatalanes a lugares donde la población muy probablemente es catalanohablante. ¿Qué servicio pueden prestar a la ciudadanía unos agentes que tienen prejuicios - por una cuestión idiomática - contra la población a la que deben garantizar su seguridad?. Ninguno. Pero aún me parece un disparate mayor que detengan a alguien porque se dirige a ellos en catalán cuando su obligación debería ser conocer la lengua de la población o al menos entenderla. Estas situaciones son un despropósito, sé que si me lee algún español cerrado de mente me dejará ir lo de "esto se España y se habla en español", frase que deberían haber enterrado junto con su "caudillo" pero tienen razón , esto es España, un Estado que es un despropósito en muchos aspectos, y donde a pesar de las tres décadas de presunta democracia aún perduran los viejos prejuicios españoles hacia aquellos pueblos que hablan otras lenguas que no son las del "Imperio". 

Una serie catalana recibe insultos de la caterva españolista 

Antena 3 estrenó la serie "Pulseras rojas" emitiendo los dos primeros capítulos de la serie en versión doblada al castellano, excepto las canciones que se han mantenido en la versión original catalana subtitulando en castellano. El primer capítulo fue visto por 17,8% (3.031.000 de espectadores) de cuota de pantalla, el segundo 20,7% (3.132.000 de espectadores). Esta serie de TV3 (televisión pública en catalán) ha llamado la atención del director de Parque Jurásico, Steven Spielberg, que ha comprado los derechos para hacer la versión estadounidense. La serie está basada en la experiencia personal de su director, Albert Espinosa, que sufrió cáncer.

Los dos primeros capítulos emitidos por Antena 3 han tenido una excelente acogida por parte de la audiencia de esta cadena pero la caterva españolista últimamente enfurecida con todo lo que sea catalán ha llenado la red (Twitter) de todo tipo de insultos contra la serie y los actores.

"Esto que c ... eeeeeees! La p ... serie llena de catalanas que asco ", escribe Ale Ruiz. "P .... catalanas se permiten ya ta en telas nacionales, ojala se vaya a la m .... pulseras rojas, asco de pais dioooos", Adrián del Valle.

"Que asco ver una serie española que pretenda que estar doblada xq la protagonizan actores catalanas que hablan en catalán", de David Álvarez.

Durante los días que se celebró la Eurocopa pudieron leerse todo tipo de insultos contra los jugadores catalanes de la selección española. 

Escándalo en los Sky Games 

Lo que ha sucedido a los Sky Games sólo puede pasar en un Estado como España, que unos deportistas ganen una competición y no sólo no se les entregue la medalla, sino que ni siquiera se les reconozca la victoria para competir por la selección catalana y no hacerlo por la española. Lo más grave es que el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), el catalán (renegado y traidor) Joan Garrigós amenazó con un conflicto al presidente de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, Jordi Merino , por haber inscrito la selección catalana en los Sky Games. Núria Picas, corredora catalana de la selección española ganó su prueba cruzando la línea de llegada con una estelada después de que le prohibieran subir al podio con la estelada. Desde la FEDME amenazaron Núria Picas de retener el premio en metálico por haber quedado campeona del Mundo de maratón de montaña si subía al podio con la bandera. Ninguno de los deportistas catalanes que ganó su prueba participando con la selección catalana recibió su medalla. Tal y como se están poniendo las cosas creo que los deportistas catalanes deberían plantar y negarse a competir con la selección española, a ver si ganan tantas competiciones sin los catalanes.

Criptozoología política hispánica 

La criptozoología estudia animales que no está demostrado que existan como el yeti, el sasquatch, el chupacabras y el monstruo del lago Ness. Pero hay otra rama científica (no reconocida), la criptozoología política que busca especies raras de políticos, y no vale incluir en esta categoría a, como decía, creo que la frase se atribuye al almirante Nelson, un hombre honesto al Parlamento, que sí que existen, tampoco se incluirán políticos trabajadores, que también los hay, la especie de político que no existe es un político federalista español. A menudo desde Cataluña nos preguntamos dónde están los federalistas españoles, pues bien, no existen, digámoslo claro, la mentalidad de los políticos españoles está impregnada del centralismo castellano, por ello el Estado autonómico no funciona como debería funcionar, no puede funcionar un Estado autonómico cuando los dos principales partidos del Estado español son centralistas. A los federalistas, que en alguna época existieron, les ha pasado lo mismo que a los dinosaurios, se han extinguido.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece triste lo que sucede y que un joven haya sido agredido por hablar catalán y ser independentista, por la guardia civil.

Jaume C. i B. ha dit...

Hay que decir que este hecho no ha pasado en Catalunya si no en Mallorca, Inca es una población mallorquina, pero ahí también se habla catalán. Desde luego es triste, si, pero desgraciadamente casos como éstos se están multiplicando.
Es una serie de la televisión pública catalana, filmada en catalán, pero la serie ha sido adquirida por Antena 3, una cadena española que la emite doblada al castellano. En España sigue sin asumirse que existen otras lenguas aparte del castellano.
España es así, hace dos años el gobierno español envió una directiva a las federaciones españolas prohibiendo que los deportistas exhibieran banderas que no fuera la española, si eso ocurría las federaciones pueden sancionar a los deportistas. Pero en esta competición internacional había deportistas catalanes en la selección española y deportistas catalanes que iban por la selección catalana. Los deportistas que han participado para la selección catalana han sido descalificados después de ganar su prueba deportiva.

Patric ha dit...

Entiendo, gracias por las aclaraciones..