2 de juny 2008

Videos del dia 1 de juny

Vaixell atracant al Port de Barcelona gravat des de Montjuïc
Barco atracando en el Puerto de Barcelona grabado desde Montjuic
Una de les peces "més modernes" del Castell de Montjuïc.
Una de las piezas "más modernas" del Castillo de Montjuic
Sortida del Castell de Montjuïc
Salida del Castillo de Montjuic