16 d’oct. 2013

ELS CATALANS SEREM EMIGRANTS IL·LEGALS A EUROPA (segons Celia Villalobos)


ELS CATALANS SEREM EMIGRANTS IL·LEGALS A EUROPA (segons Celia Villalobos)

 

 

 

 

Celia Villalobos, diputada del PP i vicepresidenta delCongrés dels Diputats, famosa per les seves sortides de to habituals també ha volgut ficar cullerada al tema de la independència de Catalunya amb l’estil que la caracteritza afirmant que si Catalunya s’independitza els catalans serem “immigrants il·legals a Europa” i que “en un món tan globalitzati tan complex, no poder veure els productes catalans amb la marca de 'ComunitatEuropea' pot ser perjudicial per les butxaques dels catalans. Il·legals a Europa? Nosaltres estarem a Europa, perquè li agradi o no a la diputada Villalobos una cosa es formar part de la UE i una altra de molt diferent és Europa. Catalunya és part d’Europa, i els catalans no serem il·legals. Ha confós el continent amb el contingut i la geografia real amb la imaginària.

Em fa més por què Catalunya segueixi formant part del Regne d’Espanya amb la deriva totalitària d’aquest Estat que no pas quedar fora de la Unió Europea, veient que hi ha algun Estat membre de la UE tan important com la Gran Bretanya on creixen cada dia més les ganes de sortir de la UE. Tampoc em fa por haver d’abandonar l’euro, Gran Bretanya no el fa servir, i a alguns dels Estats membres com França o la mateixa Alemanya, el nucli dur de la UE i de l’euro, hi ha un creixent desig de tornar a la seva moneda.

La UE era una bona idea que un grapat de polítics incompetents han aconseguit que acabi sent una realitat dolenta. No és una idea tan dolenta no entrar a la UE. L’Estat espanyol pot vetar l’entrada de Catalunya a la UE, on un sol vot pot tombar qualsevol decisió, però Espanya no ens pot expulsar d’Europa ni pot vetar l’entrada de Catalunya en altres organismes internacionals.

Il·legals a Europa? No digui rucades, senyora Villalobos.

 

 

 

 

 

 

LOS CATALANES SEREMOS EMIGRANTES ILEGALES EN EUROPA (según Celia Villalobos)

 

 

 

 

Celia Villalobos , diputada del PP y vicepresidenta delCongreso, famosa por sus salidas de tono habituales también ha querido meter baza en el tema de la independencia de Catalunya con el estilo que la caracteriza afirmando que si Cataluña se independiza los catalanes seremos "inmigrantes ilegales en Europa" y que "en un mundo tan globalizado y tan complejo,no poder ver los productos catalanes con la marca de 'Comunidad Europea' puedeser perjudicial para los bolsillos de los catalanes". ¿Ilegales en Europa? Nosotros estaremos en Europa, porque le guste o no a la diputada Villalobos una cosa es formar parte de la UE y otra muy distinta es Europa. Cataluña es parte de Europa, y los catalanes no seremos ilegales. Ha confundido el continente con el contenido y la geografía real con la imaginaria.

Me da más miedo que Cataluña siga formando parte del Reino de España con la deriva totalitaria de ese Estado que no quedar fuera de la Unión Europea, viendo que hay algún Estado miembro de la UE tan importante como Gran Bretaña donde crecen cada día más las ganas de salir de la UE. Tampoco me da miedo tener que abandonar el euro, Gran Bretaña no lo usa, y a algunos de los Estados miembros como Francia o la propia Alemania, el núcleo duro de la UE y del euro, hay un creciente deseo de volver a su moneda.

La UE era una buena idea que un puñado de políticos incompetentes han logrado que acabe siendo una realidad mala. No es una idea tan mala no entrar en la UE. El Estado español puede vetar la entrada de Cataluña en la UE, donde un solo voto puede tumbar cualquier decisión, pero España no nos puede expulsar de Europa ni puede vetar la entrada de Cataluña en otros organismos internacionales.

¿Ilegales en Europa? No diga tonterías, señora Villalobos.