13 d’abr. 2011

Projecte de canal de notícies a Israel

Projecte de canal de notícies a Israel

El milionari israelià Alexander Machkevich va anunciar el seu propòsit de crear un canal de televisió de l'estil d'Al Jazeera o la CNN. Machkevich ho justifica dient que "tots els dies i a tota hora la gent rep informació negativa d'Israel". És cert, qualsevol acció de resposta del Tzáhal és magnificat pels noticiaris mentre que els atemptats contra israelians solen ser minimitzats quan no ignorats. Machkevich afegeix que "per tant, és molt important mostrar a Israel, a nivell internacional amb la veritable informació". Molts cops hem vist com un atemptat contra Israel és completament ignorat, ocupa un breu o simplement se n'informa com una notícia accessòria després de parlar de quants palestins han mort per un atac de la Força Aèria israeliana, hi ha hagut alguna vegada que després d'un atemptat terrorista contra israelians hem vist com els mitjans de comunicació anaven a entrevistar la família del terrorista suïcida i s'ha ignorat a les víctimes de la immolació d'aquest. Durant deu anys la premsa occidental ignorava que una part d'Israel rebia l'impacte de no menys de 80 coets i altres artefactes que eren llençats pels terroristes sobre aquestes poblacions israelianes, quan les autoritats israelianes van decidir emprendre una missió de resposta els mitjans de comunicació van continuar fent el de sempre, oblidar-se dels 80 coets diaris que queien damunt de ciutats israelianes, convertir als palestins en pobres víctimes del maligne jueu. La idea del milionari israelià és crear una cadena de notícies independent i al marge de les influències de qualsevol govern. Machkevich va néixer al Kirguistan, ocupa el lloc número 287 de la llista Forbes de milionaris amb una fortuna estimada de 3300 milions de dòlars. Aquesta cadena de notícies encara no té nom ni data d’inici de les emissions.

Proyecto de canal de noticias en Israel

El millonario israelí Alexander Machkevich anunció su propósito de crear un canal de televisión del estilo de Al Jazeera o la CNN. Machkevich lo justifica diciendo que "todos los días ya todas horas la gente recibe información negativa de Israel". Es cierto, cualquier acción de respuesta del Tzáhal es magnificado por los noticiarios mientras que los atentados contra israelíes suelen ser minimizados cuando no ignorados. Machkevich añade que "por lo tanto, es muy importante mostrar a Israel, a nivel internacional con la verdadera información". Muchas veces hemos visto como un atentado contra Israel es completamente ignorado, ocupa un breve o simplemente se informa cómo una noticia accesoria después de hablar de cuántos palestinos han muerto por un ataque de la Fuerza Aérea israelí, ha habido alguna vez que después de un atentado terrorista contra israelíes hemos visto como los medios de comunicación iban a entrevistar a la familia del terrorista suicida y se ha ignorado a las víctimas de la inmolación de éste. Durante diez años la prensa occidental ignoraba que una parte de Israel recibía el impacto de no menos de 80 cohetes y otros artefactos que eran lanzados por los terroristas sobre estas poblaciones israelíes, cuando las autoridades israelíes decidieron emprender una misión de respuesta los medios de comunicación continuaron haciendo lo de siempre, olvidarse de los 80 cohetes diarios que caían sobre ciudades israelíes, convertir a los palestinos en pobres víctimas del maligno judío. La idea del millonario israelí es crear una cadena de noticias independiente y al margen de las influencias de cualquier gobierno.Machkevich nació en Kirguistán, ocupa el puesto número 287 de la lista Forbes de millonarios con una fortuna estimada de 3300 millones de dólares. Esta cadena de noticias aún no tiene nombre ni fecha de inicio de las emisiones.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece interesante la noticias..y una buena idea.

Jaume C. i B. ha dit...

Me sorprende que hasta el día de hoy no se hubiera desarrollado en Israel un canal de esas características.