13 d’abr. 2011

Deteniu-me, jo vaig anar a votar

Deteniu-me, jo vaig anar a votar

Deteniu-me, he estat jo, en realitat hem estat més d'un quart de milió els que ho hem fet, si, ho confesso, tots hem comés un acte terrible que està fent tremolar la pobre caverna. Tot aquesta colla de malfactors entre els que hem trobo i entre els que hi ha alguns nom molt coneguts hem comés un acte terrible: ficar una papereta dins d'un sobre i aquesta dins d'una urna. D'això nosaltres en diem votar, per a la caverna ha estat un acte delictiu, però si de la caverna fos, qualsevol cosa que no fos la submissió seria un delicte. Malgrat que ens els titulars dels seus mitjans usin tota mena d'improperis per referir-se a la consulta celebrada a Barcelona i altres municipis catalans aquest diumenge, és evident que si les consultes fossin el que aquests mitjans diuen ells no estarien ni tan irritats ni tan nerviosos com estan, mal educats segurament si, aquests mitjans sembla que els catalans o tot el que tingui elements de catalanitat els provoca una irresistible tendència a l'ús del llenguatge tavernari. Per més que els seus desitjos que la consulta fos un acte delictiu, la realitat és una altra, és evident que la celebració de les consultes per la independència no són cap delicte, si ho fossin com és el seu delicte, s'hauria d'haver detingut als organitzadors i als participants, materialment és impossible dur a terme això quan tots els implicats sumen només en el cas de les consultes celebrades el 10 d'abril més de 250000 persones, i la xifra puja a 900000 persones que han votat en el conjunt de totes les consultes celebrades des d'aquella primera consulta d'Arenys de Munt. Ja llavors el Govern espanyol va intentar trobar alguna cosa de la que acusar als organitzadors i algun argument legal per aturar la consulta, no van aconseguir-ho, per si de cas, van arribar els camises blaves, al petit municipi d'Arenys de Munt hi van arribar mig centenar de feixistes carpetovetònics, a Barcelona, a tota una ciutat com Barcelona només hi han pogut desplaçar una desena d'aquests individus amb tota la parafernàlia ultra. Ja ho deia la cançó que “la faixa està de baixa”. Les consultes no tenen valor legal ni són vinculants però no han estat cap broma, no han estat tampoc un acte delictiu, per molt que totes dues coses – broma i delicte – siguin els qualificatius més empleats per la premsa cavernària, sempre tan donada al menyspreu de tot allò que són incapaços de comprendre. No és cap broma que 900000 persones de 500 i escaig municipis catalans hagin decidit participar al llarg d'aquest temps en aquesta consulta. El que és una broma, senyors cavernaris és que vostès vegin delicte o considerin una broma que 900000 persones haguem votat en aquestes consultes. Si realment haguéssim comés un delicte tenen vostès un seriós problema, no tenen lloc per ficar quasi un milió de persones a la garjola, i ja els puc dir que quan jo vaig votar no feia cap broma, la independència del meu país no és cap broma, la broma és que vostès arribin a dir la quantitat de bestieses que diuen. Si he comés un delicte veniu a detenir-me, a mi i als altres quasi 900000 que han introduït una papereta en una urna en aquestes consultes que tan nerviosos us posen.En tot aquest assumpte, cavernaris de l'Altiplà castellà, si que hi ha uns bufons, uns bufons cridaners i patètics, vosaltres. Quan jo vaig votar ho vaig fer molt seriosament, tinc clar que malgrat els vostres brams histèrics no he comés cap il·legalitat, udoleu, udoleu, udoleu fins quedar-vos sense veu, que ja cap por feu, només sou un soroll molest de fons. Cada insult, cada mentida, cada barbaritat que dieu, aconseguiu que més gent es torni independentista, però com que no escolteu perquè els propis udols no us ho permeten, seguiu sense escoltar perquè els vostres udols no us deixen escoltar les paraules, i els vostres prejudicis no us deixen adonar-vos que vosaltres sou els únics responsables que Espanya es trenqui. Abans sempre ho podíeu arreglar enviant l'exèrcit a tallar caps, ara us heu de conformar amb enviar-nos a quatre galifardeus amb camisa blava a cridar consignes. Però crec que aquests nois de la camisa blava sortits del túnel del temps semblaven més aviat una performance que no pas una manifestació política com pretenien. Per cert, van equivocar-se anant al Palau de Santa Mònica, al capdavall de les Rambles, potser algú els va confondre amb les estàtues, encara sort que la Guàrdia Urbana no els va demanar el permís per fer d'estàtues, potser els que haurien acabat detinguts són ells.

Detenerdme, yo fui a votar

Detenedme, he sido yo, en realidad hemos sido más de un cuarto de millón los que lo hemos hecho, si, lo confieso, todos hemos cometido un acto terrible que está haciendo temblar a la pobre caverna. Todo este grupo de malhechores entre los que me encuentro y entre los que hay algunos nombres muy conocidos hemos cometido un acto terrible: meter una papeleta en un sobre y ésta dentro de una urna. De esto nosotros le llamamos votar, para la caverna ha sido un acto delictivo, pero si de la caverna fuera, cualquier cosa que no fuera la sumisión sería un delito.A pesar de que en los titulares de sus medios usen todo tipo de improperios para referirse a la consulta celebrada en Barcelona y otros municipios catalanes este domingo, es evidente que si las consultas fueran lo que estos medios dicen ellos no estarían ni tan irritados ni tan nerviosos como están, mal educados seguramente si, estos medios parece que los catalanes o todo lo que tenga elementos de catalanidad les provoca una irresistible tendencia al uso del lenguaje tabernarioPor más que sus deseos de que la consulta fuera un acto delictivo, la realidad es otra, es evidente que la celebración de las consultas por la independencia no son ningún delito, si lo fueran como es delito, se debería haber detenido a los organizadores y a los participantes, materialmente es imposible llevar a cabo esto cuando todos los implicados suman sólo en el caso de las consultas celebradas el 10 de abril más de 250.000 personas, y la cifra asciende a 900.000 personas que han votado en el conjunto de todas las consultas celebradas desde aquella primera consulta de Arenys de Munt.Ya entonces el Gobierno español intentó encontrar algo de la que acusar a los organizadores y algún argumento legal para detener la consulta, no lo consiguió, por si acaso, llegaron los camisas azules, el pequeño municipio de Arenys de Munt llegaron medio centenar de fascistas carpetovetónicos, en Barcelona, ​​en toda una ciudad como Barcelona sólo han podido desplazar una decena de estos individuos con toda la parafernalia ultra. Ya lo decía la canción que "la facha está de baja".Las consultas no tienen valor legal ni son vinculantes pero no han sido ninguna broma, no han sido tampoco un acto delictivo, por mucho que ambas cosas - broma y delito - sean los calificativos más empleados por la prensa cavernaria, siempre tan dada al desprecio de todo lo que son incapaces de comprender. No es ninguna broma que 900.000 personas de 500 y pico municipios catalanes hayan decidido participar a lo largo de este tiempo en esta consulta. Lo que es una broma, señores cavernarios es que ustedes vean delito o consideren una broma que 900.000 personas hayamos votado en estas consultas. Si realmente hubiéramos cometido un delito tienen ustedes un serio problema, no tienen lugar para meter casi un millón de personas en la cárcel, y ya les puedo decir que cuando yo voté no hacía ninguna broma, la independencia de mi país no es ninguna broma , la broma es que ustedes lleguen a decir la cantidad de tonterías que dicen. Si he cometido un delito venid a detenerme, a mí y a los demás casi 900.000 que han introducido una papeleta en una urna en estas consultas que tan nerviosos os ponen.En todo este asunto, cavernarios del Altiplano castellano, sí que hay unos bufones, unos bufones llamativos y patéticos, vosotros. Cuando yo voté lo hice muy en serio, tengo claro que a pesar de sus bramidos histéricos no he cometido ninguna ilegalidad, aúllan, aúllan, aúllan hasta quedarse sin voz, que ya ningún miedo hacéis, sólo sois un ruido molesto de fondo.Cada insulto, cada mentira, cada barbaridad que decís, consiga que más gente se vuelva independentista, pero como no escucháis para que los propios aullidos no os lo permiten, seguís sin escuchar porque vuestros aullidos no os dejan escuchar las palabras, y vuestros prejuicios no os dejan daros cuenta que vosotros sois los únicos responsables de que España se rompa. Antes siempre lo podíais arreglar enviando al ejército a cortar cabezas, ahora os tenéis que conformar con enviarnos a cuatro golfos con camisa azul a gritar consignas. Pero creo que estos chicos de la camisa azul salidos del túnel del tiempo parecían más bien una performance que una manifestación política como pretendían. Por cierto, equivocarse yendo al Palacio de Santa Mónica, al final de las Ramblas, quizás alguien les confundió con las estatuas, menos mal que la Guardia Urbana no les pidió el permiso para hacer de estatuas, quizás los que habrían acabado detenidos son ellos.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Felicitaciones porque de acuerdo con tu conciencia has votado por la independencia de tu país.

Lobby ha dit...

Un molt bon article Jaume, espero que sigui llegit per tota la intolerància i aprenguin a entendre que hi ha diverses maneres de veure les coses.

Jaume C. i B. ha dit...

Gràcies, Lobby. Desgraciadament tinc els meus dubtes que aquesta gent aprengui alguna cosa, conec prou la Història com per saber que els governants espanyols i l'opinió publicada de Madrid tenen una incapacitat innata per no entendre mai res.