4 de gen. 2010

Eleccions Parlament de Catalunya

Eleccions Parlament de Catalunya

Sé que cada vegada que s’acosten eleccions dic el mateix: que les campanyes electorals es limitin al període que marca la llei. Sé que oficialment la campanya electoral no ha començat però ara estaríem en una pre-precampanya. Montilla el que ha de fer és governar i Mas fer d’oposició, quan arribi la campanya ja faran el que vulguin, però en principi les eleccions al Parlament de Catalunya no són fins el mes de novembre, començar ja a llençar missatges electorals només pot aconseguir tot lo contrari al que en principi haurien de voler els candidats, si comencen ara a donar la llauna amb “vota’m a mi que jo ho faré millor” quan arribi la campanya la gent estarà farta i ni se’ls escoltarà. Cal dir que això ja passa, en aquests últims anys cada cop hi va menys gent a votar, la gent està farta de la campanya electoral permanent a la que està sotmessa pels polítics. A més de demanar que la campanya quedi limitada als dies que corresponen també m’agradaria que la campanya al Parlament de Catalunya es limités als candidats que hi concorren. En això tant CiU com ERC tenen l’avantatge que no tenen a ningú al darrera que els vingui a fer la campanya, d’altres necessiten que vingui a promocionar-se el líder del seu partit, en aquest cas el PSC i el PP. En el cas de Montilla la presència de Zapatero pot ser més negativa que positiva durant la campanya si el PSC vol aconseguir estirar vots d’alguna banda a Montilla li cal posar distància entre ell (PSC) i Zapatero (PSOE). En el cas del PP tothom sap que Alícia Sánchez Camacho “no existeix”, és a dir, la va nomenar Rajoy i simplement transmet allò que li manen, no pot posar terra entre ella i Rajoy perquè deu el càrrec a Rajoy i sinó fos per Rajoy a hores d’ara estaria en el llimb al que van a parar tots els dirigents del PP a Catalunya quan deixen de ser útils o control·lables per la direcció del PP.

José Montilla: “Serà decisiu també per a nosaltres els catalans perquè se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya i podreu decidir amb el vostre vot quin camí cal seguir, si hem d'aturar-nos, retrocedir o cercar falses dreceres, o bé si hem de mantenir l'horitzó que ens hem traçat i assegurar que una gran majoria es compromet a treballar per aconseguir-ho”.

Aturar-nos mai, tirar enrera és segurament la proposta del PP, potser és ara que estem en una falsa drecera i el que hem de fer és avançar en una direcció diferent, provar d’agafar un camí ja que el camí que marca la Constitució sembla que està ple de rocs i costa caminar per ell. Altres camins ja els hem tastat i només ens en queda un que és el d’anar més enllà del que marca la Constitució, és més, cal ignorar la Constitució espanyola, que se la quedi el PP ja que ara tant la defensen els seus dirigents, i fem no un Estatut constitucional sinó la Constitució d’un Estat, el nostre Estat.

Artur Mas: “Aquest cop Convergència i Unió aspira clarament a poder fer un govern en solitari, que no vol dir un govern aïllat, que quedi clar, eh, un govern solitari no vol dir un govern aïllat, vol dir un govern sense crosses”.

Em decep, senyor Mas, però li prenc nota, espero que si guanyen les eleccions no acabin arrepenjant-se en les crosses que li ofereixi el PP.

El que en aquests moments no poden fer és iniciar una campanya electoral que només aconseguirà cansar a uns votants que estan molt farts dels polítics, dels propis i dels que hi ha a l’Altiplà castellà que encara són pitjors.

Vídeo: MAS I MONTILLA EN PRECAMPANYA ELECTORAL

Elecciones Parlamento de Cataluña
Sé que cada vez que se acercan elecciones digo lo mismo: que las campañas electorales se limiten al período que marca la ley. Sé que oficialmente la campaña electoral no ha comenzado pero ahora estaríamos en una pre-precampaña. Montilla lo que debe hacer es gobernar y Mas hacer de oposición, cuando llegue la campaña ya harán lo que quieran, pero en principio las elecciones al Parlamento de Cataluña no son hasta el mes de noviembre, empezar ya a lanzar mensajes electorales sólo puede conseguir todo lo contrario a lo que en principio deberían querer los candidatos, si empiezan ahora a dar la lata con "Vota'm mí que yo lo haré mejor" cuando llegue la campaña la gente estará harta y ni se les escuchará. Hay que decir que esto ya pasa, en estos últimos años cada vez acude menos gente a votar, la gente está harta de la campaña electoral permanente a la que está sotmessa por los políticos. Además de pedir que la campaña quede limitada a los días que corresponden también me gustaría que la campaña al Parlamento de Cataluña se limitara a los candidatos que concurren. En esto tanto CiU como ERC tienen la ventaja de que no tienen a nadie detrás que les venga a hacer la campaña, otras necesitan que venga a promocionarse el líder de su partido, en este caso el PSC y el PP. En el caso de Montilla la presencia de Zapatero puede ser más negativa que positiva durante la campaña si el PSC quiere conseguir tirar votos de alguna parte a Montilla necesita poner distancia entre él (PSC) y Zapatero (PSOE). En el caso del PP todo el mundo sabe que Alicia Sánchez Camacho "no existe", es decir, la nombró Rajoy y simplemente transmite lo que le mandan, no puede poner tierra entre ella y Rajoy porque debe el cargo a Rajoy y sino fuera porRajoy a estas alturas estaría en el limbo al que van a parar todos los dirigentes del PP en Cataluña cuando dejan de ser útiles o controlar lables por la dirección del PP.
R: "Será decisivo también para nosotros los catalanes porque se celebrarán elecciones al Parlamento de Cataluña y podrá decidir con su voto qué camino seguir, si hemos de detenernos, retroceder o buscar falsos atajos, o bien si hemos de mantener el horizonte que nos hemos trazado y asegurar que una gran mayoría se compromete a trabajar para conseguirlo ".
Detenernos nunca, echar atrás es seguramente la propuesta del PP, quizá sea ahora que estamos en una falsa atajo y lo que debemos hacer es avanzar en una dirección diferente, intentar coger un camino ya que el camino que marca la Constitución parece que está lleno de rocas y cuesta caminar por él. Otros caminos ya los hemos probado y sólo nos queda uno que es el de ir más allá de lo que marca la Constitución, es más, hay que ignorar la Constitución española, que se la quede el PP ya que ahora tanto la defienden sus dirigentes , y hacemos no un Estatuto constitucional sino la Constitución de un Estado, nuestro Estado.
Artur Mas: "Esta vez Convergència i Unió aspira claramente a poder hacer un gobierno en solitario, que no quiere decir un gobierno aislado, que quede claro, eh, un gobierno solitario no significa un gobierno aislado, quiere decir un gobierno sin muletas" .
Me decepciona, señor Mas, pero le tomo nota, espero que si ganan las elecciones no acaben arrepenjant en las muletas que le ofrezca el PP.
Lo que en estos momentos no pueden hacer es iniciar una campaña electoral que sólo logrará cansar a unos votantes que están muy hartos de los políticos, los propios y los que hay en el altiplano español que aún son peores.