12 d’abr. 2013

Com es diu l'esposa de líder suprem?

Com es diu l'esposa de líder suprem?

 

Dels creadors de la “nacionalització telepàtica ara ens arriba “Com es diu l'esposa de líder suprem?”. El règim que governa Espanya està demostrant un gran enginy a l’hora de posar dificultats als estrangers que pretenen nacionalitzar-se espanyols, encara hi ha ingenus al món. Quan una part de la població, una tribu estranya que respon al nom de catalans vol deixar de ser-ho, el règim s’hi oposa, i uns estrangers que si que volen ser espanyols es troben amb tota mena d’impediments. Qui es vulgui nacionalitzar haurà de ser capaç de fer tràmits telepàticament i conèixer el nom de l’esposa del líder suprem de les Espanyes.

Un honest venedor ambulant senegalès resident a Espanya des de fa més de deu anys, Magou Ndoye, va tenir l’estranya ocurrència de voler ser espanyol. Quines idees més rares que arriba a tenir la gent!. Ndoye va iniciar els tràmits però va cometre un greu error al no saber respondre correctament una de les preguntes del qüestionari que va haver d’emplenar al Registre Civil d’Almeria, un error, quasi un crim contra l’Estat, no va saber quin era el nom de l’esposa del líder suprem, i això segons un funcionari d’aquest registre civil demostra que el senegalès que volia ser espanyol no ha demostrat haver-se integrat prou a la societat espanyola.

L’advocat d’Ndoye va declarar que “deu haver milers d'espanyols que no saben com es diu la dona del president del Govern”. Doncs ara que ho diu, jo no sé com es diu la esposa del líder suprem però a mi no em deixen que deixi de ser espanyol, i cada vegada que li dic a un espanyol que jo sóc català i no espanyol m’obliga a ser espanyol, mentre el règim marià impedeix ser espanyol a un senegalès que vol ser espanyol per no saber el nom de la esposa del líder suprem.

No hi ha qui entengui aquests espanyols.

 

 

 

 

 

¿Cómo se llama la esposa de líder supremo?

 

De los creadores de la “nacionalización telepàtica” ahora nos llega "¿Cómo se llama la esposa de líder supremo?". El régimen que gobierna España está demostrando un gran ingenio a la hora de poner dificultades a los extranjeros que pretenden nacionalizarse españoles, aun hay ingenuos en el mundo. Cuando una parte de la población, una tribu extraña que responde al nombre de catalanes quiere dejar de serlo el régimen se opone, y unos extranjeros que sí quieren ser españoles se encuentran con todo tipo de impedimentos. Quien se quiera nacionalizar deberá ser capaz de hacer trámites telepáticamente y conocer el nombre de la esposa del líder supremo de las Españas.

Un honesto vendedor ambulante senegalés residente en España desde hace más de diez años, Magou Ndoye, tuvo la extraña ocurrencia de querer ser español. ¡Qué ideas más raras que llega a tener la gente!. Ndoye inició los trámites pero cometió un grave error al no saber responder correctamente una de las preguntas del cuestionario que tuvo que rellenar en el Registro Civil de Almería, un error, casi un crimen contra el Estado, no supo cuál era el nombre de la esposa del líder supremo, y esto según un funcionario de este registro civil demuestra que el senegalés que quería ser español no ha demostrado haberse integrado suficientemente en la sociedad española.

El abogado de Ndoye declaró que "debe haber miles de españoles que no saben cómo se llama la esposa del presidente del Gobierno". Pues ahora que lo dice, yo no sé cómo se llama la esposa del líder supremo pero a mí no me dejan que deje de ser español, y cada vez que le digo a un español que yo soy catalán y no español me obliga a ser español, mientras el régimen mariano impide ser español a un senegalés que quiere ser español por no saber el nombre de la esposa del líder supremo.

No hay quien entienda estos españoles.