22 de febr. 2012

L'antisemitisme d'Hugo Chávez


L'antisemitisme d'Hugo Chávez
Hugo Chávez és el president (quasi vitalici) de la República Bolivariana de Veneçuela. És histriònic, populista, demagog i autoritari. Algú ara em respondrà que ha estat escollit en unes eleccions, i això és veritat, però una urna no converteix un país en una democràcia. Un fet rellevant és que Chávez té un control absolut del seu país, i quan dic absolut m'estic referint a les restriccions que té l'oposició política, al control dels mitjans de comunicació del país, i al fet que ha modificat les lleis del seu país per poder continuar presentant-se indefinidament a la reelecció, cosa que abans estava prohibit. Chávez està enfrontat amb tots els països democràtics però ha establit lligams econòmics amb la República Islàmica de l'Iran. Fins ara, Chávez havia tingut sort amb els seus opositors, no tenien prou força i estaven més enfrontats entre ells que no pas amb Chávez. Això aparentment ha canviat i Chávez està nerviós. L'oposició ha aconseguit aglutinar-se entorn Henrique Capriles Radonski. No és la primera vegada que Chávez, amic de l'islàmic president de la República islàmica de l'Iran, Ahmadinejad, fa declaracions antisemites, especialment contra l'Estat d'Israel, però ara ha recuperat el tradicional antisemitisme que sembla ser una qualitat de tot dictador com cal, sigui de règims d'esquerres com de dretes i teocràtics, per atacar al candidat opositor Henrique Capriles Radonski. Capriles Radonski ja va patir les ires dels partidaris de Chávez que van assaltar i saquejar les seves oficines, i ell va estar empresonat l'any 2004 acusat en fals de “fomentar la violència”. Ara, els atacs de Chávez contra Capriles insisteixen molt en el fet que Capriles és jueu, i repetint-ho sempre. Capriles Radonski és fill d'Henrique Capriles García, descendent de jueus sefardites i de Mónica Cristina Radonski Bochenek, jueva d'origen rus-polonesa. Els serveis de propaganda chavistes, el Ministeri del Poder Popular per a la Comunicació i la Informació publiquen un “article” contra el candidat Capriles:
«Capriles Radonski, fill d'Henrique Capriles García, descendent d'una família de jueus sefardites de Curaçao, i de MònicaCristina Radonski Bochenek, jueva rus-polonesa. Ambduesfamílies lligades a la oligarquia empresarial del país, entre els quals hi ha, des de mitjans de comunicació com la CadenaCapriles, indústries i corporacions de l'entreteniment com Cinex, fins a serveis i immobiliàries. Capriles Radonski participar en diversos cursos a Europa i, per descomptat, en l'imperialisme nord-americà, més específicament a Columbia University, a Nova York. Va treballar per cert temps en el sector privat en les signatures Nevett & Mesquita Advocats i en Hoet, Peláez, Castell & Duc. Ambduesfirmes vinculades als interessos de la burgesia sionista. Va formar part de la secta paramilitar i feixista anomenada Tradició, Família i Propietat, on es practicaven ritus religiosos perversos i es planificaven crims selectius de tot el que no representés la raça ària nacional i l'alta burgesia veneçolana.Aquesta organització era dirigida per Alejandro Peña Esclusa, confés agent de la CIA ».
El Règim chavista ha iniciat una campanya contra el candidat Capriles i de pas ho estén a la comunitat jueva veneçolana a la que assenyala com l'enemic personalitzat en Capriles: «Aquest és el nostre enemic, el sionisme que avui representa Capriles Radonski, que res té a veure amb una oferta nacional i independent. A l'octubre hi ha dues propostes clares per a Veneçuela, la de la Revolució Bolivariana que ve reivindicant la unitat llatinoamericana i els interessos del poble i la del sionisme internacional, que amenaça amb la destrucció del planeta que habitem ».Han passat 67 anys des del final de la Segona Guerra Mundial, el “descobriment” dels camps d'extermini en què milions de persones van ser assassinades industrialment, però les idees i els arguments què aquelles idees van voler justificar aquella atrocitat continuen malauradament molt vives en la ment de diversos dictadors.Després de les acusacions de Chávez i la seva camarilla contra Capriles i els jueus, un grup d'individus va assaltar un edifici de la comunitat jueva de La Florida en què també hi ha una sinagoga pertanyen a aquesta comunitat. A l'Alemanya nazi succeïa el mateix després de molts discursos de Hitler i altres dirigents del règim les hordes del partit assaltaven negocis, escoles, sinagogues de la comunitat jueva, allò només va ser el començament, i Chávez està encara en la fase inicial. Algú creia que l'amistat de Chávez amb Ahmadinejad només tenia relació amb el comerç entre ambdós països?. No fem bromes, el petit Hitler islàmic iranià i el seu col·lega autoritari llatinoamericà tenen un discurs molt similar, el problema és que sembla que del discurs, Chávez està passant a l'acció.
El antisemitismo de Hugo Chávez
Hugo Chávez es el presidente (casi vitalicio) de la República Bolivariana de Venezuela. Es histriónico, populista, demagogo y autoritario. Alguien ahora me responderá que ha sido escogido en unas elecciones, y eso es verdad, pero una urna no convierte un país en una democracia. Un hecho relevante es que Chávez tiene un control absoluto de su país, y cuando digo absoluto me estoy refiriendo a las restricciones que tiene la oposición política, el control de los medios de comunicación del país, ya que ha modificado las leyes del su país para poder continuar presentándose indefinidamente a la reelección, lo que antes estaba prohibido. Chávez está enfrentado con todos los países democráticos pero ha establecido lazos económicos con la República Islámica de Irán. Hasta ahora, Chávez había tenido suerte con sus opositores, no tenían la suficiente fuerza y ​​estaban más enfrentados entre ellos que con Chávez. Esto aparentemente ha cambiado y Chávez está nervioso. La oposición ha conseguido aglutinar en torno Henrique Capriles Radonski. No es la primera vez que Chávez, amigo del islámico presidente de la República islámica de Irán, Ahmadineyad, hace declaraciones antisemitas, especialmente contra el Estado de Israel, pero ahora ha recuperado el tradicional antisemitismo que parece ser una cualidad de todo dictador como es debido, sea de regímenes de izquierdas como de derechas y teocráticos, para atacar al candidato opositor Henrique Capriles Radonski.Capriles Radonski ya sufrió las iras de los partidarios de Chávez que asaltaron y saquearon sus oficinas, y él estuvo encarcelado en 2004 acusado en falso de "fomentar la violencia". Ahora, los ataques de Chávez contra Capriles insisten mucho en que Capriles es judío, y repitiéndolo siempre. Capriles Radonski es hijo de Henrique Capriles García, descendiente de judíos sefarditas y de Mónica Cristina Radonski Bochenek, judía de origen ruso-polaca. Los servicios de propaganda chavistas, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información publican un "artículo" contra el candidato Capriles:
«Capriles Radonski, hijo de Henrique Capriles García, descendiente de una familia de judíos sefardíes de Curazao, y de MònicaCristina Radonski Bochenek, judía ruso-polaca. Ambduesfamílies ligadas a la oligarquía empresarial del país, entre los que hay, desde medios de comunicación como la CadenaCapriles, industrias y corporaciones del entretenimiento como Cinexin, hasta servicios e inmobiliarias. Capriles Radonski participó en varios cursos en Europa y, por supuesto, en el imperialismo norteamericano, más específicamente en Columbia University, en Nueva York. Trabajó por cierto tiempo en el sector privado en las firmas Nevett & Mezquita Abogados y en Hoet, Peláez, Castillo & Duque. Ambas firmas vinculadas a los intereses de la burguesía sionista. Formó parte de la secta paramilitar y fascista llamada Tradición, Familia y Propiedad, donde se practicaban ritos religiosos perversos y se planificaban crímenes selectivos de todo lo que no representara la raza aria nacional y la alta burguesía veneçolana.Aquesta organización era dirigida por AlejandroPeña Esclusa, confeso agente de la CIA ». El Régimen chavista ha iniciado una campaña contra el candidato Capriles y de paso lo extiende a la comunidad judía venezolana a la que señala como el enemigo personalizado en Capriles: «Este es nuestro enemigo, el sionismo que hoy representa Capriles Radonski, que nada tiene que ver con una oferta nacional e independiente. En octubre hay dos propuestas claras para Venezuela, la de la Revolución Bolivariana que viene reivindicando la unidad latinoamericana y los intereses del pueblo y la del sionismo internacional, que amenaza con la destrucción del planeta que habitamos ».
Han pasado 67 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el "descubrimiento" de los campos de exterminio en el que millones de personas fueron asesinadas industrialmente, pero las ideas y los argumentos que aquellas ideas quisieron justificar aquella atrocidad continúan desgraciadamente muy vivas en la mente de varios dictadores.
Tras las acusaciones de Chávez y su camarilla contra Capriles y los judíos, un grupo de individuos asaltó un edificio de la comunidad judía de La Florida en la que también hay una sinagoga pertenecen a esta comunidad. En la Alemania nazi sucedía lo mismo después de muchos discursos de Hitler y otros dirigentes del régimen las hordas del partido asaltaban negocios, escuelas, sinagogas de la comunidad judía, aquello sólo fue el comienzo, y Chávez está todavía en la fase inicial.Alguien creía que la amistad de Chávez con Ahmadineyad sólo tenía relación con el comercio entre ambos países?. No hagamos bromas, el pequeño Hitler islámico iraní y su colega autoritario latinoamericano tienen un discurso muy similar, el problema es que parece que del discurso, Chávez está pasando a la acción.
«Capriles Radonski, hijo de Henrique Capriles García, descendiente de una familia de judíos sefardíes de Curazao, y de MònicaCristina Radonski Bochenek, judía ruso-polaca. Ambduesfamílies ligadas a la oligarquía empresarial del país, entre los que hay, desde medios de comunicación como la CadenaCapriles, industrias y corporaciones del entretenimiento como Cinexin, hasta servicios e inmobiliarias. Capriles Radonski participó en varios cursos en Europa y, por supuesto, en el imperialismo norteamericano, más específicamente en Columbia University, en Nueva York. Trabajó por cierto tiempo en el sector privado en las firmas Nevett & Mezquita Abogados y en Hoet, Peláez, Castillo & Duque. Ambduesfirmes vinculadas a los intereses de la burguesía sionista. Formó parte de la secta paramilitar y fascista llamada Tradición, Familia y Propiedad, donde se practicaban ritos religiosos perversos y se planificaban crímenes selectivos de todo lo que no representara la raza aria nacional y la alta burguesía veneçolana.Aquesta organización era dirigida por AlejandroPeña Esclusa, confeso agente de la CIA ». El Régimen chavista ha iniciado una campaña contra el candidato Capriles y de paso lo extiende a la comunidad judía venezolana a la que señala como el enemigo personalizado en Capriles: «Este es nuestro enemigo, el sionismo que hoy representa Capriles Radonski, que nada tiene que ver con una oferta nacional e independiente. En octubre hay dos propuestas claras para Venezuela, la de la Revolución Bolivariana que viene reivindicando la unidad latinoamericana y los intereses del pueblo y la del sionismo internacional, que amenaza con la destrucción del planeta que habitamos ». Han pasado 67 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el "descubrimiento" de los campos de exterminio en el que millones de personas fueron asesinadas industrialmente, pero las ideas y los argumentos que aquellas ideas quisieron justificar aquella atrocidad continúan desgraciadamente muy vivas en la mente de varios dictadores. Tras las acusaciones de Chávez y su camarilla contra Capriles y los judíos, un grupo de individuos asaltó un edificio de la comunidad judía de La Florida en la que también hay una sinagoga pertenecen a esta comunidad. En la Alemania nazi sucedía lo mismo después de muchos discursos de Hitler y otros dirigentes del régimen las hordas del partido asaltaban negocios, escuelas, sinagogas de la comunidad judía, aquello sólo fue el comienzo, y Chávez está todavía en la fase inicial.Alguien creía que la amistad de Chávez con Ahmadineyad sólo tenía relación con el comercio entre ambos países?. No hagamos bromas, el pequeño Hitler islámico iraní y su colega autoritario latinoamericano tienen un discurso muy similar, el problema es que parece que del discurso, Chávez está pasando a la acción.