27 de febr. 2012

Iberona

Iberona

Molts cops se'ns ha volgut negar i esborrar la nostra història i el nostre passat com a poble però no se n'han sortit, i no només recordem la nostra història sinó també l'intent de fer-nos perdre la nostra memòria com a poble. Tots coneixem el cas de les Quatre Columnes que Puig i Cadafalch va erigir a Montjuïc i que van ser destruïdes per ordre del dictador Miguel Primo de Rivera. N'havia sentit parlar als meus avis però també he seguit per la premsa tot el procés per recuperar aquestes columnes. Després de 30 anys de democràcia les columnes van ser reconstruïdes tot i que no exactament al mateix lloc en què van ser erigides les columnes originals. Les originals estaven a la Plaça Bohigas, les actuals al nivell immediatament superior, la Plaça de la Foronda. Primo de Rivera va voler esborrar qualsevol element que representés Catalunya, fossin elements arquitectònics com les Quatre Columnes o identitaris com la llengua, la cultura o la sardana. I no va voler deixar res. El recinte que avui coneixem amb el nom de Poble Espanyol va ser una idea de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, el mateix que va erigir les Quatre Columnes, i molts altres edificis de la ciutat. En aquest recinte va voler representar-se edificis amb les característiques de cadascun dels pobles d'Espanya. Aquesta era la idea de Puig i Cadafalch i així va ser duta a terme pels arquitectes Francesc Folguera i Ramon Reventós, i els artistes Xavier Nogués i Miquel Utrillo. El recinte del Poble Espanyol ocupa uns 42000 m2 i es va construir per a l'Exposició Internacional de 1929, com el Palau Nacional de Montjuïc, les Quatre Columnes i molts altres edificis. El recinte del Poble Espanyol construït per a l'Exposició de 1929 havia d'existir el mateix que aquesta, sis mesos, però va decidir-se deixar-ho, també se'n van salvar de la demolició altres edificis erigits per a aquell esdeveniment com el Palau Nacional de Montjuïc, ara Museu Nacional d'Art de Catalunya o MNAC. Però aquell recinte que avui coneixem amb el nom de Poble Espanyol no s'havia de dir així sinó Iberona, fent referència al nostre origen iber, però al dictador no li va agradar i va imposar “Poble Espanyol”.


Vídeo: LES COLUMNES DE PUIG I CADAFALCH

Vídeo: POBLE ESPANYOL DE MONTJUÏC - IBERONA 23022012


Iberona

Muchas veces se nos ha querido negar y borrar nuestra historia y nuestro pasado como pueblo pero no lo han conseguido, y no sólo recordamos nuestra historia sino también el intento de hacernos perder nuestra memoria como pueblo. Todos conocemos el caso de las Cuatro Columnas que Puig i Cadafalch erigió en Montjuïc y que fueron destruidas por orden del dictador Miguel Primo de Rivera. Había oído hablar a mis abuelos pero también he seguido por la prensa todo el proceso para recuperar estas columnas. Después de 30 años de democracia las columnas fueron reconstruidas aunque no exactamente en el mismo lugar en que fueron erigidas las columnas originales. Las originales estaban en la Plaza Bohigas, las actuales al nivel inmediatamente superior, la Plaza de la Foronda. Primo de Rivera quiso borrar cualquier elemento que representara Cataluña, fueran elementos arquitectónicos como las Cuatro Columnas o identitarios como la lengua, la cultura o la sardana. Y no quiso dejar nada. El recinto que hoy conocemos con el nombre de Pueblo Español fue una idea del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, el mismo que erigió las Cuatro Columnas, y muchos otros edificios de la ciudad. En este recinto quiso representarse edificios con las características de cada uno de los pueblos de España. Esa era la idea de Puig i Cadafalch y así fue llevada a cabo por los arquitectos Francesc Folguera y Ramon Reventós, y los artistas Xavier Nogués y Miquel Utrillo. El recinto del Poble Espanyol ocupa unos 42.000 m2 y se construyó para la Exposición Internacional de 1929, como el Palacio Nacional de Montjuïc, las Cuatro Columnas y muchos otros edificios. El recinto del Pueblo Español construido para la Exposición de 1929 debía existir el mismo que ésta, seis meses, pero se decidió dejarlo, también se salvaron de la demolición otros edificios erigidos para ese evento como el Palacio Nacional de Montjuïc, ahora Museo Nacional de Arte de Cataluña o MNAC. Pero aquel recinto que hoy conocemos con el nombre de Pueblo Español no debía decir así sino Iberona, haciendo referencia a nuestro origen íbero, pero al dictador no le gustó e impuso "Pueblo Español".