22 de des. 2011

El ministre català del govern de Rajoy

El ministre català del govern de Rajoy


Usaré un dit castellà per descriure el que penso del nomenament de Jorge Fernández Díez com a ministre (català) en el nou govern espanyol presidit per Mariano Rajoy. Tenir un català de ministre al govern espanyol és com “quién tiene un tío en Graná, ni tiene tío ni tiene ná!”, i certament, tenir un ministre català és com ni tenir ministre ni res, perquè generalment els catalans que són nomenats ministres d'un govern espanyol el primer que intenten fer és que se'ls perdoni aquest pecat de naixement que és ser català a Espanya- I no ens enganyem, precisament gaire catalanista no ho és en Fernández Díaz, ni Jorge, nomenat ministre de l'Interior, ni Alberto, regidor de l'Ajuntament de Barcelona. La presidenta del PP a Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, amb el to que la caracteritza quan fa declaracions ha dit que l'elecció de Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior “demostra el compromís” del president del govern Mariano Rajoy “amb Catalunya I els catalans”. Jorge Fernández Díaz fa molts anys que està allunyat de Catalunya, ni ell ni el seu germà, Alberto, destaquen pel seu catalanisme sinó més aviat pel seu espanyolisme exacerbat. Jorge Fernández Díaz va néixer a Valladolid i la seva família va traslladar-se a Barcelona quan ell tenia 3 anys.

Ha ocupat els següents càrrecs:

Delegat provincial de Treball a Barcelona. (1978-1980), Governador Civil d'Astúries. (1980-1981), Governador Civil de Barcelona. (1981-1982), Regidor a l'Ajuntament de Barcelona. (1983-1984), Diputat al Parlament de Catalunya. (1984-1989), Diputat per Barcelona al Congrés dels Diputats. (1989-1996), Secretari d'Estat per les Administracions Públiques. (1996-1999), Secretari d'Estat d'Educació, Universitats, Recerca i Desenvolupament. (1999-2000), Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts. (2000-2004), Diputat per Barcelona al Congrés dels Diputats. (Des de 2004), Vicepresident tercer del Congrés dels Diputats. (2008-2011).


Fernández Díaz fa temps que té fixada la seva residència a la Vila i Cort, que sigui diputat per Barcelona tampoc és indicatiu de res, això és un accident, havia de ser diputat per alguna circumscripció i a ell li va tocar la de Barcelona però fa molts anys que no viu aquí i que la seva activitat política està fixada allà lluny, fins ara ningú ha notat quina és la feina que fa per Catalunya allà, ara que l'han nomenat ministre encara se li notarà menys.

Trobo ridícul que la senyora Sánchez Camacho canti les benaurances del ministre Fernández Díez que fa poques setmanes la va deixar per mentidera quan ella va dir que s'havia de reclamar com fos els diners que l'Estat deu a Catalunya i ell va dir que d'això de pagar que ni parlar-ne. I ella explicant-nos ara un sopar de duro quan diu que Fernández Díaz és l'exemple del compromís del PP amb Catalunya. Que no ens passi res. Si us plau, no ens expliquin més sopars de duro.



Vídeo: SÁNCHEZ CAMACHO I FERNÁNDEZ DÍAZ NO ES POSEN D'ACORD PER RECLAMAR ELS 1450 MILIONS




El ministro catalán del gobierno de Rajoy

Usaré un dicho castellano para describir lo que pienso del nombramiento de Jorge Fernández Díez como ministro (catalán) en el nuevo gobierno español presidido por Mariano Rajoy. Tener un catalán de ministro en el gobierno español es como "quién tiene un tío en Graná, ni tiene tío ni tiene ná!", Y ciertamente, tener un ministro catalán es como ni tener ministro ni nada, porque generalmente los catalanes que son nombrados ministros de un gobierno español lo primero que intentan hacer es que se les perdone este pecado de nacimiento que es ser catalán en España-Y no nos engañemos, precisamente demasiado catalanista no lo es en Fernández Díaz, ni Jorge, nombrado ministro del interior, ni Alberto, concejal del Ayuntamiento de Barcelona. La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, con el tono que la caracteriza cuando hace declaraciones ha dicho que la elección de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior "demuestra el compromiso" del presidente del Gobierno Mariano Rajoy "con Cataluña y los catalanes ". Jorge Fernández Díaz hace muchos años que está alejado de Cataluña, ni él ni su hermano, Alberto, destacan por su catalanismo sino más bien por su españolismo exacerbado. Jorge Fernández Díaz nació en Valladolid y su familia se trasladó a Barcelona cuando él tenía 3 años.

Ha ocupado los siguientes cargos:

Delegado Provincial de Trabajo en Barcelona. (1978-1980), Gobernador Civil de Asturias. (1980-1981), Gobernador Civil de Barcelona. (1981-1982), Concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. (1983-1984), Diputado al Parlamento de Cataluña. (1984-1989), Diputado por Barcelona al Congreso de los Diputados. (1989-1996), Secretario de Estado para las Administraciones Públicas. (1996-1999), Secretario de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo. (1999-2000), Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. (2000-2004), Diputado por Barcelona al Congreso de los Diputados. (Desde 2004), Vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados. (2008-2011).
Fernández Díaz hace tiempo que tiene fijada su residencia en la Villa y Corte, que sea diputado por Barcelona tampoco es indicativo de nada, esto es un accidente, tenía que ser diputado por alguna circunscripción ya él le tocó la de Barcelona pero hace muchos años que no vive aquí y que su actividad política está fijada allá lejos, hasta ahora nadie ha notado cuál es el trabajo que hace por Cataluña allí, ahora que lo han nombrado ministro aunque se le notará menos.

Encuentro ridículo que la señora Sánchez Camacho cante las bienaventuranzas del ministro Fernández Díez que hace pocas semanas la dejó por mentirosa cuando ella dijo que había que reclamar como fuera el dinero que el Estado debe a Cataluña y él dijo que de eso de pagar que ni hablar. Y ella contándonos ahora un cuento chino cuando dice que Fernández Díaz es el ejemplo del compromiso del PP con Cataluña. Que no nos pase nada. Por favor, no nos cuenten más cuentos chinos.

6 comentaris:

desencanto ha dit...

Perdó, però, els de convergència són catalans?

desencanto ha dit...

Dons, vaja!o baja!

Lobby ha dit...

De fet serà més o menys igual que en Josep Borrell, un català que ni tan sols va poder acabar l'autovia de Igualada a Lleida.
Semble que al ser catalans facin tot el contrari a treballar per Catalunya. No sigui que els acusin d'afavorir els interessos catalans.

Lobby ha dit...

I en Narcis Serra, un altre català que res varem notar en afavorir el nostre país.

Jaume C. i B. ha dit...

La majoria dels catalans que són nomenats ministre del govern sempre procuren fer-se perdonar aquest petit pecat d'haver nascut a Catalunya.
A més, aquest senyor va nèixer a Valladolid i pràcticament quasi tota la seva carrera política l'ha fet a Madrid, especialment els últims anys. Aquest home està totalment desconnectat del país.

Patric ha dit...

Me parece que es un hombre que tiene bastante experiencia, militante del PP, y que han nombrado ministro de Interior, un cargo bastante importante creo.
Me imagino que no interesa si es catalán o no, pues es parte del gobierno que representa al estado español y todas sus autonomías, entiendo yo.