14 de maig 2015

I EN FERNÁNDEZ DÍAZ SEGUEIX SENSE DIMITIR


I EN FERNÁNDEZ DÍAZ SEGUEIX SENSE DIMITIR

 

 

En qualsevol país normal aquest fet hauria suposat la defenestració del ministre del ram, a Espanya, el ministre responsable d’aquest despropòsit continua en el seu càrrec amenaçant tothom i sense demanar disculpes. Estic parlant de Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior del Govern d’Espanya.

Ja va ficar la pota fa unes setmanes quan lluny de felicitar els Mossos d’Esquadra, la Policia de Catalunya, que havien desmantellat una cèl·lula gihadista que es preparava per actuar al Principat, va intentar barrejar peres i pomes, acusant el moviment independentista de connivència amb els gihadistes. Poc després vam saber que entre els gihadistes detinguts hi havia un neonazi espanyolista. El ministre no va demanar disculpes per haver acusat l’independentisme català de connivència amb els gihadistes, ni quan es va saber que era un neonazi espanyolista, espanyolista com el ministre, qui estava implicat en la trama.

I ara hem sabut que agents del Cos Nacional de Policia, la Policia espanyola depenent del ministre Fernández Díaz, van informar els membres d’una cèl·lula gihadista que estaven sent vigilats pels Mossos d’Esquadra, posant en perill la vida de l’agent dels Mossos d’Esquadra infiltrat que va avisar els seus companys que agents de la policia espanyola havien informat els gihadistes que estaven sent vigilats per la Policia de Catalunya, posant en perill la vida dels agents dels Mossos d’Esquadra que realitzaven el seguiment dels gihadistes, i la vida de tots els catalans.

I el ministre espanyol no demana disculpes, ni dimiteix, ni és cessat pel President del Govern, un ministre que permet que els seus policies informin als membres d’una cèl·lula gihadista que un altre cos de policia els està investigant.

És greu que en una matèria com aquesta no hi hagi comunicació entre els diversos cossos de policia, però encara és més greu que un cos de policia informi un grup terrorista que es prepara per atemptar que està sent investigat per un altre, i el ministre responsable dels policies espietes surti dient que no es pot deixar la lluita contra el terrorisme en mans de qui no té sentir d’Estat. Té raó, no es pot deixar la lluita contra el terrorisme en mans d’un ministre que permet que els seus policies avisin uns terroristes que estan sent investigats per un altre cos de policia, posant-nos a tot en perill.

Si es produeix un atemptat terrorista a Catalunya consideraré responsable a en Fernández Díaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Y FERNÁNDEZ DÍAZ SIGUE SIN DIMITIREn cualquier país normal este hecho habría supuesto la defenestración del ministro del ramo, en España, el ministro responsable de este despropósito continúa en su cargo amenazando a todos y sin pedir disculpas. Estoy hablando de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Gobierno de España.
Ya metió la pata hace unas semanas cuando lejos de felicitar a los Mossos, la Policía de Cataluña, que habían desmantelado una célula yihadista que se preparaba para actuar en el Principado, intentó mezclar churras y merinas, acusando al movimiento independentista de connivencia con los yihadistas. Poco después supimos que entre los yihadistas detenidos había un neonazi españolista. El ministro no pidió disculpas por haber acusado el independentismo catalán de connivencia con los yihadistas, ni cuando se supo que era un neonazi españolista, españolista como el ministro, quien estaba implicado en la trama.
Y ahora hemos sabido que agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía española dependiente del ministro Fernández Díaz, informaron a los miembros de una célula yihadista que estaban siendo vigilados por los Mossos, poniendo en peligro la vida del agente de los Mossos infiltrado que avisó a sus compañeros de que agentes de la policía española habían informado los yihadistas que estaban siendo vigilados por la Policía de Cataluña, poniendo en peligro la vida de los agentes de los Mossos que realizaban el seguimiento de los yihadistas, y la vida de todos los catalanes.
Y el ministro español no pide disculpas, ni dimite ni es cesado por el Presidente del Gobierno, un ministro que permite que sus policías informen a los miembros de una célula yihadista que otro cuerpo de policía los está investigando.
Es grave que en una materia como ésta no haya comunicación entre los diversos cuerpos de policía, pero aún es más grave que un cuerpo de policía informe a un grupo terrorista que se prepara para atentar que está siendo investigado por otro, y el ministro responsable los policías chivatos salga diciendo que no se puede dejar la lucha contra el terrorismo en manos de quien no tiene sentir de Estado. Tiene razón, no se puede dejar la lucha contra el terrorismo en manos de un ministro que permite que sus policías avisen a unos terroristas que están siendo investigados por otro cuerpo de policía, poniéndonos a todo en peligro.
Si se produce un atentado terrorista en Cataluña consideraré responsable a en Fernández Díaz.