27 de febr. 2013

I si tanquem la Delegació del Govern espanyol a Catalunya?

I si tanquem la Delegació del Govern espanyol a Catalunya?

 

La senyora Maria Llanos de Luna, delegada del govern espanyol a Catalunya, continua amb la seva dèria d’empaitar els alcaldes dels municipis catalans que no pengen l’estanquera, arribant a l’extrem d’exigir a l’Ajuntament de Corbera que posi banderes espanyoles a tots els edificis públics del municipi, no es conforma només amb el balcó de l’ajuntament, també persegueix els alcaldes que dels ajuntaments que han aprovat mocions declarant-se municipi lliure.

Tots els grups del Parlament de Catalunya, excepte PP i C’s, han demanat la compareixença de Llanos de Luna per a què doni explicacions sobre les seves actuacions a Catalunya.

Encara que els representants de qualsevol administració amb presència a Catalunya estan obligats per l’article 59.1 de l’Estat a donar explicacions en sessió parlamentària si decideixen no fer acte de presència no són sancionats.

La idea és que algú que es dedica a perseguir alcaldes exigint-los el compliment de la llei no podrà incomplir la llei catalana i hi haurà d’assistir-hi.

No només se li vol preguntar sobre la persecució dels alcaldes pel tema de les banderes, sinó també sobre les condicions del centre d’internament d’estrangers de la Verneda, depenent de l’Estat i per extensió responsabilitat de Llanos de Luna, i també se li demanarà que expliqui perquè la Guàrdia Urbana de Castelldefels – ajuntament governat pel PP, partit al qual pertany també Llanos de Luna – patrulla amb la Policia Nacional (espanyola) quan ho hauria de fer amb els Mossos d’Esquadra, que és la policia que té a Catalunya les responsabilitats d’ordre públic.

 

Cal recordar que els delegats del govern, abans governs civils, són càrrecs no electes, és a dir, a la senyora Llanos de Luna no l’hem escollit els catalans, és una alta funcionària del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la senyora Llanos de Luna és una funcionària del govern i del PP a les ordres de Montoro.

 

La supressió de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya suposaria un estalvi important, tot i que no he trobat quin és el pressupost de la Delegació del Govern espanyol per a l’any 2013, si que he trobat que netejar la delegació del govern espanyol a Catalunya ens costarà quasi 900.000 euros aquest 2013. I que ningú m’interpreti malament, no estic demanant que no netegin la delegació del govern espanyol. Només el sou de la senyora Llanos de Luna en qualitat de delegada del govern espanyol a Catalunya és d’uns 63.000 euros anuals, que ens podríem estalviar.

 

 

 

 

 

 

¿Y si cerramos la Delegación del Gobierno en Catalunya?

 

La señora María Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya, continúa con su obsesión de perseguir a los alcaldes de los municipios catalanes que no cuelgan la estanquera, llegando al extremo de exigir al Ayuntamiento de Corbera que ponga banderas españolas en todos los edificios públicos del municipio, no se conforma sólo con el balcón del ayuntamiento, también persigue los alcaldes que los ayuntamientos que han aprobado mociones declarándose municipio libre.

Todos los grupos del Parlamento de Catalunya, excepto PP y C 's, han pedido la comparecencia de Llanos de Luna para que dé explicaciones sobre sus actuaciones en Catalunya.

Aunque los representantes de cualquier administración con presencia en Catalunya están obligados por el artículo 59.1 del Estado a dar explicaciones en sesión parlamentaria si deciden no hacer acto de presencia no son sancionados.

La idea es que alguien que se dedica a perseguir alcaldes exigiéndoles el cumplimiento de la ley no podrá incumplir la ley catalana y habrá de asistir.

No sólo se le quiere preguntar sobre la persecución de los alcaldes por el tema de las banderas, sino también sobre las condiciones del centro de internamiento de extranjeros de la Verneda, dependiendo del Estado y por extensión responsabilidad de Llanos de Luna, y también se le pedirá que explique por qué la Guardia Urbana de Castelldefels - ayuntamiento gobernado por el PP, partido al que pertenece también Llanos de Luna - patrulla con la Policía Nacional (española) cuando debería hacerlo con los Mossos d'Esquadra, que es la policía que tiene en Catalunya las responsabilidades de orden público.

 

Cabe recordar que los delegados del gobierno, antes gobiernos civiles, son cargos no electos, es decir, a la señora Llanos de Luna no lo hemos escogido los catalanes, es una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la señora Llanos de Luna es una funcionaria del gobierno y del PP a las órdenes de Montoro.

 

La supresión de la Delegación del Gobierno en Catalunya supondría un ahorro importante, aunque no he encontrado cuál es el presupuesto de la Delegación del Gobierno para el año 2013, si que he encontrado que limpiar la delegación del gobierno español en Catalunya nos costará casi 900.000 euros este 2013. Y que nadie m'interpreti mal, no estoy pidiendo que no limpien la delegación del gobierno español. Sólo el sueldo de la señora Llanos de Luna en calidad de delegada del Gobierno en Catalunya es de unos 63.000 euros anuales, que nos podríamos ahorrar.