20 de des. 2012

El fatxa de l'escala

El fatxa de l'escala 

Llegeixo al ultra-digital Alerta Digital de l’inefable fatxa boig Enrique de Diego que un grupuscle espanyolista que respon al nom de “Catalunya Desperta Ya”, que s’autoproclamen els nous almogàvers, es dedicaran a despenjar les estelades dels balcons. Ells es veuen com la versió espanyola del Partit Unionista de d’Ulster. Segons el líder d’aquesta camarilla, Gerard Bellalta, ells són la “quinta columna espanyola” a Catalunya i s’ofereix a l’Estat espanyol per a què “Espanya compti amb nosaltres per a qualsevol cosa que se’ns demani dins d’aquesta regió”. Qualsevol cosa? Estan dient que si l’Estat els demana cometre actes de terrorisme els cometran?.

Bellalta diu que el seu grupuscle és “un moviment cívic-polític” i que cada dia té el suport de més catalans espanyolistes, afirma, Bellalta: “Som els nous almogàvers”.


I ara bé la part que em sembla un desvari d’aquesta camarilla. Segons Bellalta “militants i grups de suport portarem a terme una campanya patriòtica que consistirà a retirar estelades de les terrasses i façanes d'alguns municipis catalans” adduint que “l'estelada és un símbol sediciós i, per tant, contrari a la legalitat. Retirar les banderes estelades dels carrers és un imperatiu moral per a qualsevol espanyol”. I com ho faran?. Segons Bellalta el seu grup disposa d’escales procedents d’alguns parcs de bombers. Ara imaginem-nos un grup de fatxes passejant-se pel carrer amb una escala i enfilant-se a les façanes i balcons per treure les estelades.

Diuen que ho faran sense avisar a quin municipi, i sospito que no tindran pebrots de fer-ho de dia. Jo crec que això és una fatxenderia més de l’ultraespanyolisme. Ja és curiós que això aparegui en un mitjà que demanava fer un cop d’Estat contra el govern de la Generalitat. No crec que haguem de patir, això no és més que un altre desvari. Algú es creu realment que un grup de fatxes espanyolistes es passejaran pels pobles i ciutats de Catalunya amb una escala de bombers enfilant-se als balcons i finestres per despenjar les estelades?

No hi ha cap llei que consideri il·legal l’estelada, no és una bandera oficial, cert, però no és il·legal, ni anticonstitucional, ni preconstitucional i la seva exhibició pública no suposa cometre cap delicte. L’estelada és una bandera reivindicativa. Si que seria un delicte que algú la robi, entrant al balcó d’una casa. I la camarilla de Bellalta ha anunciat el propòsit de cometre un delicte en el moment en què anuncien públicament que s’enfilaran per les façanes i robaran estelades que estan en una propietat privada.

 

 

 

 

El facha de la escalera 

Leo en el ultra-digital Alerta Digital del inefable facha loco Enrique de Diego que un grupúsculo españolista que responde al nombre de "Cataluña Despierta Ya", que se autoproclaman los nuevos almogávares, se dedicarán a descolgar las estelades los balcones. Ellos se ven como la versión española del Partido Unionista de Ulster. Según el líder de esta camarilla, Gerard Bellalta, ellos son la "quinta columna española" en Cataluña y ofrece en España para que "España cuente con nosotros para cualquier cosa que se nos pida dentro de esta región". ¿Cualquier cosa? ¿Están diciendo que si el Estado les pide cometer actos de terrorismo los cometerán?.

Bellalta dice que su grupúsculo es "un movimiento cívico-político" y que cada día tiene el apoyo de más catalanes españolistas, afirma, Bellalta: "Somos los nuevos almogávares".

Y ahora bien la parte que me parece un desvarío de esa camarilla. Según Bellalta "militantes y grupos de apoyo llevaremos a cabo una campaña patriótica que consistirá en retirar esteladas de las terrazas y fachadas de algunos municipios catalanes" aduciendo que "la estelada es un símbolo sedicioso y, por tanto, contrario a la legalidad. Retirar las banderas esteladas las calles es un imperativo moral para cualquier español". ¿Y cómo lo harán?. Según Bellalta su grupo dispone de escaleras procedentes de algunos parques de bomberos. Ahora imaginemos un grupo de fachas paseándose por la calle con una escalera y subiéndose a las fachadas y balcones para sacar las estelades.

Dicen que lo harán sin avisar a qué municipio, y sospecho que no tendrán pimientos de hacerlo de día. Yo creo que esto es una fanfarronada más del ultraespanyolisme. Ya es curioso que esto aparezca en un medio que pedía dar un golpe de Estado contra el gobierno de la Generalitat. No creo que debamos sufrir, esto no es más que otro desvarío. ¿Alguien se cree realmente que un grupo de fachas españolistas se pasearán por los pueblos y ciudades de Catalunya con una escala de bomberos subiendo a los balcones y ventanas para descolgar las esteladas?

No hay ninguna ley que considere ilegal la estelada, no es una bandera oficial, cierto, pero no es ilegal, ni anticonstitucional, ni preconstitucional y su exhibición pública no supone cometer ningún delito. La estelada es una bandera reivindicativa. Si que sería un delito que alguien la robe, entrando en el balcón de una casa. Y la camarilla de Bellalta ha anunciado el propósito de cometer un delito en el momento en que anuncian públicamente que sube por las fachadas y robarán esteladas que están en una propiedad privada.