18 d’oct. 2012

Amenaces fútils

Amenaces fútils 

L’apocalipsi segons Sánchez Camacho 

La manifestació de l’11 de setembre d’aquest any va significar el punt d’inflexió en la relació entre Espanya i Catalunya, 1,5 milions als carrers de Barcelona van manifestar-se pacíficament per reclamar la independència.
Des d’aquell moment la reacció des de la banda espanyola i espanyolista ha estat ben diversa però mai en positiu, mai fent autocrítica. Els dirigents del PP a Catalunya amenaçant amb l’apocalipsi i les deu plagues d’Egipte.
L’amenaça del boicot a la nostra economia si ens independitzem està fora de lloc perquè l’any 2006 ja ens van fer un boicot econòmic malgrat ser part de l’Estat espanyol, i no ha estat el primer cop, l’Estat espanyol és probablement l’únic Estat on s’han promogut boicots contra un dels seus propis territoris, curiosament sempre li ha tocat el rebre a Catalunya, diverses vegades. Podríem citar la crida al boicot contra els productes catalans fet l’any 1885 i 1932. Però n’hi ha hagut altres.
Aquests dies la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, reconvertida en àugur de catàstrofes diverses ha amenaçat que si Catalunya s’independitza els pensionistes es quedaran sense la seva pensió i els títols universitaris catalans perdran la seva validesa, el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, li ha recordat que els títols de les universitats catalanes “estan reconeguts per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU), reconeguda internacionalment”. El sistema de pensions estaria garantit a la Catalunya independent ja que hi contribuïm els que ara estem treballant, no és una guardiola on anàvem ficant els diners i el dia de la jubilació en l’anaven donant.
Des de certs mitjans ultres, alguns polítics (Vidal-Quadras) i algunes associacions de militars (fatxes) s’ha demanat des d’enviar els tancs a Catalunya, detenir els diputats catalans, tancar el Parlament, i jutjar el president de la Generalitat de Catalunya. Hi ha raons de pes que fan impossible que l’exèrcit espanyol perpetri un cop d’Estat contra Catalunya, la principal és que això implicaria la marginació internacional del Regne d’Espanya, molt especialment la suspensió de la seva pertinença a la UE, sinó l’expulsió, i de l’OTAN. Poden realitzar maniobres per intimidar-nos, com fer vols rasants pel damunt dels municipis catalans, com fa uns dies van fer dos F-18 al Ripollès. Una intervenció militar a Catalunya, un acte de força contra les institucions catalanes, tindria conseqüències també per a Espanya. 

Gran Bretanya dóna una lliçó al Regne d’Espanya 

Els dos processos de secessió que s’estan produint a Europa estan posant en evidència les limitacions democràtiques del Regne d’Espanya. La premsa internacional està al·lucinant amb la reacció del mass-media, els polítics i l’exèrcit espanyols – i també de la Conferència Episcopal espanyola -, una reacció visceral, d’una violència verbal excessiva i d’un gran nerviosisme. Mentre a la Gran Bretanya el primer ministre britànic i l’escocès han arribat a un acord per celebrar el referèndum l’any 1714, a Espanya la reacció és recórrer a les amenaces armades, legals i divines per aturar la independència de Catalunya, i el tancament en banda dels espanyolistes a qualsevol negociació. 

Espanya no té mitjans per ocupar Catalunya 

Encara que ho volguéssim, que ho volen, l’exèrcit espanyol no té capacitat per ocupar militarment Catalunya en cas que Catalunya s’independitzés. I això no ho dic jo, ho diu un informe redactat pel col·laborador de la FAES – el think tank del Partit Popular – Mikel Buesa. Segons aquest informe serien necessaris 270.000 soldats per ocupar Catalunya, i Espanya només té 134.772 soldats. Ni incorporant els membres de la Guàrdia Civil tindrien prous efectius. A més, se suposa que si enviessin tots els soldats i guàrdies civils a Catalunya, deixarien altres llocs sense tropes, i això podria ser un problema, Marroc podria aprofitar l’ocasió per prendre Ceuta i Melilla.
Segons Buesa Catalunya no té un exèrcit però té 27000 policies (Mossos d’Esquadra i policies municipals) experts en l’ús de les armes, i recorda, Buesa, que Eslovènia amb 10000 homes armats menys va resoldre en deu dies l’intent de l’Exèrcit iugoslau d’esclafar-los. Buesa reconeix que Rajoy tampoc tindria suport polític per aprovar una invasió armada de l’exèrcit a Catalunya, i que una acció així podria suposar que el govern espanyol quedés “aïllat i sotmès a una potent campanya de deslegitimació”. El propi think tank del PP reconeix que qualsevol acció militar contra Catalunya és materialment impossible per falta de mitjans, de suport polític dins de l’Estat i de risc de marginació internacional.


 


Amenazas fútiles

El apocalipsis según Sánchez Camacho 

La manifestación del 11 de septiembre de este año significó el punto de inflexión en la relación entre España y Catalunya, 1,5 millones en las calles de Barcelona se manifestaron pacíficamente para reclamar la independencia.

Desde ese momento la reacción desde la banda española y españolista ha sido muy diversa pero nunca en positivo, nunca haciendo autocrítica. Los dirigentes del PP en Catalunya amenazando con el apocalipsis y las diez plagas de Egipto.

La amenaza del boicot a nuestra economía si nos independizamos está fuera de lugar porque el año 2006 ya nos hicieron un boicot económico a pesar de ser parte del Estado español, y no ha sido la primera vez, el Estado español es probablemente el único Estado donde se han promovido boicots contra uno de sus propios territorios, curiosamente siempre le ha tocado a Catalunya, varias veces. Podríamos citar el llamamiento al boicot contra los productos catalanes hecho en 1885 y 1932. Pero ha habido otros.

Estos días la presidenta del Partido Popular en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, reconvertida en augur de catástrofes diversas ha amenazado que si Catalunya se independiza los pensionistas se quedarán sin su pensión y los títulos universitarios catalanes perderán su validez, el secretario de Universidades, Antoni Castellà, le ha recordado que los títulos de las universidades catalanas "están reconocidos por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario (AQU), reconocida internacionalmente". El sistema de pensiones estaría garantizado en la Catalunya independiente ya que contribuimos los que ahora estamos trabajando, no es una hucha donde íbamos metiendo el dinero y el día de la jubilación te lo devuelven.

Desde ciertos medios ultras, algunos políticos (Vidal-Quadras) y algunas asociaciones de militares (fachas) ha pedido desde enviar los tanques a Catalunya, detener a los diputados catalanes, cerrar el Parlamento, y juzgar al presidente de la Generalitat de Catalunya. Hay razones de peso que hacen imposible que el ejército español perpetre un golpe de Estado contra Catalunya, la principal es que esto implicaría la marginación internacional del Reino de España, muy especialmente la suspensión de su pertenencia a la UE, sino la expulsión, y de la OTAN. Pueden realizar maniobras para intimidarnos, como hacer vuelos rasantes por encima de los municipios catalanes, como hace unos días hicieron dos F-18 en el Ripollès. Una intervención militar en Catalunya, un acto de fuerza contra las instituciones catalanas, tendría consecuencias también para España. 

Gran Bretaña da una lección al Reino de España 

Los dos procesos de secesión que se están produciendo en Europa están poniendo en evidencia las limitaciones democráticas del Reino de España. La prensa internacional está alucinando con la reacción del mass-media, los políticos y el ejército españoles - y también de la Conferencia Episcopal española -, una reacción visceral, de una violencia verbal excesiva y de un gran nerviosismo. Mientras en Gran Bretaña el primer ministro británico y el escocés han llegado a un acuerdo para celebrar el referéndum en 1714, en España la reacción es recurrir a las amenazas armadas, legales y divinas para detener la independencia de Catalunya, y el cierre en banda de los espanyolistas a cualquier negociación. 

España no tiene medios para ocupar Catalunya 

Aunque lo quisiéramos, que lo desean, el ejército español no tiene capacidad para ocupar militarmente Catalunya en caso de que Catalunya se independizara. Y esto no lo digo yo, lo dice un informe redactado por el colaborador de la FAES - el think tank del PP - Mikel Buesa. Según este informe serían necesarios 270.000 soldados para ocupar Catalunya, y España sólo tiene 134.772 soldados. Ni incorporando los miembros de la Guardia Civil tendrían suficientes efectivos. Además, se supone que si enviaran todos los soldados y guardias civiles en Catalunya, dejarían otros lugares sin tropas, y esto podría ser un problema, Marruecos podría aprovechar la ocasión para tomar Ceuta y Melilla.
Según Buesa Catalunya no tiene un ejército pero tiene 27.000 policías (Mossos d'Esquadra y policías municipales) expertos en el uso de las armas, y recuerda, Buesa, que Eslovenia con 10000 hombres armados menos resolvió en diez días el intento de el Ejército yugoslavo de aplastarlos. Buesa reconoce que Rajoy tampoco tendría apoyo político para aprobar una invasión armada del ejército en Catalunya, y que una acción así podría suponer que el gobierno español quedara "aislado y sometido a una potente campaña de deslegitimación". El propio think tank del PP reconoce que cualquier acción militar contra Catalunya es materialmente imposible por falta de medios, de apoyo político dentro del Estado y de riesgo de marginación internacional.

10 comentaris:

Maria Boix ha dit...

Seria interessant fer-lo arribar als que tenen por o dubten.

Aquesta gent no es cansa de fer el ridícul? Reben crítiques de la premsa internacional i ells continuen. La por torna tan inconscient la gent? Al vídeo adjunt, el Muñoz Sánchez és conscient del que està dient i on ho fa?

Haurem de tenir molta paciència!

Jaume C. i B. ha dit...

El més sorprenent de tot és que FAES que ha demanat més d'una vegada que se suspengui l'autogovern català ara reconeixen que actualment l'exèrcit espanyol no té capacitat per ocupar tot Catalunya.

Maria Boix ha dit...

Després d'aquesta notícia, encara fan més el ridícul. Ara ja queda claríssim que només ens poden fer por.

Jaume C. i B. ha dit...

És de suposar que creuen que fent declaracions com aquestes pensen que ens faran por però la gent ja no te por, la gent està farta.
La Sánchez Camacho cada dia diu alguna bajanada nova, s'està convertint en una mena de Sant Malaquies a la espanyola.

Maria Boix ha dit...

Suposo que volen arribar a la gent més inculta. Si més no, tota aquesta porqueria que ens llancen al damunt té la seva part bona i és que fem una bona pinya rient-nos d'ells al twitter.

Jaume C. i B. ha dit...

Aquestes amenaces són el producte de la incapacitat de construir un missatge en positiu, i això es deu al fet que històricament sempre que s'han trobat en circumstàncies semblants han actuat emprant les armes, ara, saben que l'ús de les armes per aturar la independència no és possible per diverses raons però són incapaços de fer autocrítica sobre els errors que ha comés l'Estat.
Un exemple d'aquesta mentalitat podria ser quan la senyora Isabel Sansebastián va dir en el seu programa que el terratrèmol de Llorca tenia elements positius.

Maria Boix ha dit...

Com vols que construeixin un missatge en positiu si tot el que fan té un resultat cada cop més negatiu per al país?
L'agost de l'any passat la Creu Roja va dir que la situació era pitjor que a la postguerra, ara la situació ha empitjorat moltíssim, estan destruint el país. Si els joves han de marxar perquè no hi ha feina, quin futur ens espera?

Quin tipus de gent hi ha a Espanya per haver posat al Govern aquests polítics? No tenen memòria? Ja fa anys que m'adono que la gent NO pensa.

Jaume C. i B. ha dit...

Després de llegir l'article que m'has enviat de la pretensió de Madrid de convertir-se en el principal port d'Espanya confirmo la meva teoria que aquesta gent no toca ni quarts ni hores.

No, no tenen memòria, i per això les coses estan com estan. Un poble que oblida el seu passat està condemnat a repetir-lo.

Maria Boix ha dit...

Potser es pensen que la clau del nostre èxit és el port i per això ho fan. M'ha recordat un capítol del Polònia en què demanen un excrement damunt d'un pal i tota la resta d'Espanya en vol un. Si jo ja creia que estaven fent el ridícul, amb això d'avui, s'han superat.

També podria ser que en això són menys que Barcelona i no s'ho poden permetre.

Que no es recordi què va passar un segle abans, ho puc entendre, el que no entenc és que hi ha massa gent que ho va patir, que encara és viva.

Jaume C. i B. ha dit...

Hi ha països que tot i no tenir costa ni sortida al mar tenen flota mercant, per exemple Suïssa, hi ha ports fluvials com el del Sevilla al Guadalquivir, Londres al Tamesis... el que és materialment impossible és que Madrid amb una pixarada de colom per riu es converteixi en el principal port pels creuers d'Espanya. Recordo aquell capítol i la realitat és que cada vegada que Catalunya negociava una nova competència totes les altres comunitats autònomes deien: "Ens oposem a que se li concedeixi aquesta competència als catalans però nosaltres volem el mateix que els catalans".