5 de febr. 2010

Barcelona, 4 de febrer de 2010

Barcelona, 4 de febrer de 2010

La quadriga daurada / La cuadriga dorada

Aquest element escultòric és la quadriga d'Apol·lo – obra de Rossend Nolàs - situada al capdamunt de la cataracta del Parc de la Ciutadella. És un atemptat al bon gust que hagin pintat aquesta escultura de color daurat, fa mal als ulls. Això ja ho vaig veure a París i ho vaig trobar horrible, si les han de pintar que ho facin en el mateix color del bronze que solen estar fetes, no en aquest daurat cridaner.

Este elemento escultórico es la cuadriga de Apolo - obra de Rossend Nola - situada en lo alto de la catarata del Parque de la Ciutadella. Es un atentado al buen gusto que hayan pintado esta escultura de color dorado, hace daño a los ojos. Esto ya lo vi en París y lo encontré horrible, si las tienen que pintar que lo hagan en el mismo color del bronce que suelen estar hechas, no en este dorado llamativo.

Mirall mal orientat / Espejo mal orientado

Si sortim de la benzinera de la Vila Olímpica per l'esquerra ens trobem amb un mirall què suposadament ens ha de servir per veure si venen cotxes pel carril al qual ens hem d'incorporar amb seguretat està mal orientat i ens veiem nosaltres amb el que es converteix en inútil.

Si salimos de la gasolinera de la Villa Olímpica por la izquierda nos encontramos con un espejo que supuestamente nos debe servir para ver si vienen coches por el carril al que nos debemos incorporar con seguridad está mal orientado y nos vemos nosotros con lo que se convierte en inútil.


Els nous semàfors de Barcelona / Los nuevos semáforos de Barcelona


Reconec que m'agraden els nous semàfors, són molt diferents dels anteriors però el més important, al marge de les qüestions estètiques, és que són molt més visibles que els anteriors, als quals quan els tocava el sol era difícil veure que senyalaven. Aquests han substituït les bombetes per leds, més barats, més eficients i de baix consum. Aquest sistema de leds ja hi havia assajat en amb l'anterior model com a pas previ per aquest nou model.

Reconozco que me gustan los nuevos semáforos, son muy diferentes de los anteriores pero lo más importante, al margen de las cuestiones estéticas, es que son mucho más visibles que los anteriores, a los que cuando les tocaba el sol era difícil ver que señalaban. Estos han sustituido las bombillas por leds, más baratos, más eficientes y de bajo consumo. Este sistema de leds ya había ensayado en con el anterior modelo como paso previo para este nuevo modelo.