3 de maig 2013

Rosa “Milosevic” Díez demana a Rajoy que castigui Catalunya

Rosa “Milosevic” Díez demana a Rajoy que castigui Catalunya

 

Rosa “Milosevic” Díez, lideressa d’UPyD (Ultranacionalismo Patrioterismo y Dictadura) ha demanat a Rajoy que castigui Catalunya per desprestigiar Espanya a l’exterior. La lideressa ultranacionalista ha preguntat a Rajoy si pensar actuar contra la Generalitat de Catalunya per usar les oficines de la Generalitat a l’estranger per promocionar el procés sobiranista i, segons ella, “insultar” Espanya.

"Què farà el Govern per evitar que una comunitat autònoma desprestigiï i insulti a Espanya a l'exterior?", preguntà la lideressa Díez al cabdill de les Espanyes Rajoy.

El desprestigi, senyora Díez, se l’han guanyat els nacionalistes espanyols i Espanya a pols. Que vol dir la lideressa ultranacionalista quan demana a Rajoy que castigui Catalunya? Qui s’ha cregut aquesta ximple que és. Vull recordar que el partit d’aquesta senyora només va aconseguir 14000 vots a Catalunya, és a dir, una senyora el partit de la qual no pinta res a Catalunya amenaça el govern de Catalunya.

Sembla que el que ha molestat als mitjans públics i privats afins al Partit Popular i als partits espanyolistes és que s’hagi conegut un document de DIPLOCAT on es denuncia que PSOE i PP hagin segrestat la Constitució espanyola i que entre d’altres coses s’afirmi que “la forta oposició dins d'Espanya ha provocat que la descentralització hagi estat sempre a mitges, caòtica i ineficaç”. Un exemple és que l’Estat traspassi les Rodalies de Catalunya a la Generalitat però sense traspassar ni la infraestructura (vies i estacions) ni els trens ni les partides econòmiques corresponents que continuen estan en mans de l’Estat i són gestionades per aquest amb evident ineficàcia, per no dir que ho fan malament de manera intencionada. Ui, calla, que ja ho he dit.

El document de DIPLOCAT potser recull alguns punts crítics amb Espanya però això és conegut a l’estranger, no és el que digui DIPLOCAT sobre Espanya el que perjudica la imatge d’Espanya a l’estranger, és el que succeeix a Espanya. I sens dubte, escoltar la lideressa ultranacionalista Díez demanant càstigs contra Catalunya, militarots bramant contra Catalunya o mitjans de comunicació afins al règim del PP defensant l’enviament de tancs a la Plaça Sant Jaume no és una imatge gaire positiva, però aquesta és la seva imatge, la que els partits nacionalistes espanyols han construït amb els seus actes i les seves paraules. Dir que Rosa Díez és una aprenent de Milosevic no és cap insult, és una descripció que es confirma cada vegada que parla de Catalunya.

 

 

 

 

 

Rosa "Milosevic" Díez pide a Rajoy que castigue Catalunya

 

Rosa "Milosevic" Díez, lideresa de UPyD (Ultranacionalismo Patrioterismo y Dictadura) ha pedido a Rajoy que castigue Catalunya por desprestigiar a España en el exterior. La lideresa ultranacionalista ha preguntado a Rajoy si piensa actuar contra la Generalidad de Catalunya por usar las oficinas de la Generalidad en el extranjero para promocionar el proceso soberanista y, según ella, "insultar" a España.

"¿Qué hará el Gobierno para evitar que una comunidad autónoma desprestigie y insulte a España en el exterior?", preguntó la lideresa Díez al caudillo de las Españas Rajoy.

El desprestigio, señora Díez, se lo han ganado los nacionalistas españoles y España a pulso. ¿Que quiere decir la lideresa ultranacionalista cuando pide a Rajoy que castigue Catalunya? ¿Quién se ha creído esta chiflada que es?. Quiero recordar que el partido de esta señora sólo consiguió 14000 votos en Catalunya, es decir, una señora el partido de la que no pinta nada en Catalunya amenaza al gobierno de Catalunya.

Parece que lo que ha molestado a los medios públicos y privados afines al Partido Popular y los partidos españolistas es que se haya conocido un documento de DIPLOCAT donde se denuncia que PSOE y PP hayan secuestrado la Constitución española y que entre otras cosas se afirme que "la fuerte oposición dentro de España ha provocado que la descentralización haya sido siempre a medias, caótica e ineficaz". Un ejemplo es que el Estado traspase las cercanías de Cataluya a la Generalitat pero sin traspasar ni la infraestructura (vías y estaciones) ni los trenes ni las partidas económicas correspondientes que continúan están en manos del Estado y son gestionadas por éste con evidente ineficacia, por no decir que lo hacen mal de manera intencionada. Uy, calla, que ya lo he dicho.

El documento de DIPLOCAT quizás recoge algunos puntos críticos con España pero esto es conocido en el extranjero, no es lo que diga DIPLOCAT sobre España lo que perjudica la imagen de España en el extranjero, es lo que sucede en España. Y sin duda, escuchar la lideresa ultranacionalista Díez pidiendo castigos contra Catalunya, militarzuelos bramando contra Catalunya o medios de comunicación afines al régimen del PP defendiendo el envío de tanques en la Plaça Sant Jaume no es una imagen muy positiva, pero esta es su imagen, la que los partidos nacionalistas españoles han construido con sus actos y sus palabras. Decir que Rosa Díez es una aprendiz de Milosevic no es ningún insulto, es una descripción que se confirma cada vez que habla de Catalunya.