30 de juny 2010

L'Estatut ha mort

L'Estatut ha mort

Un regal d'aniversari

Sé que a cap de vosaltres us importa un rave que ahir 28 de juny fos el meu aniversari, per si us interessa en vaig fer 41 anys, i el Tribunal Constitucional va fer-me un regal: va sentencia l'Estatut de Catalunya. Ja sé que ho havien de fer un dia o un altre però ja que portaven quasi quatre anys, no podien esperar-se un parell de segles més?. A hores d'ara ningú se n'hauria adonat.

Estudiar que han fet

Ara cal veure que s'han carregat i que no, n'hi ha que diuen que podia haver sigut molt pitjor, i és veritat, Catalunya podia haver sigut destruïda per un meteorit o dessolada per una plaga de llagostes, si fa no fa el que han fet els senyors del TC a instàncies del PP és actuar com si fossin uns tèrmits, ens hem de conformar amb un disbarat de sentència que reconec no haver-me llegit encara, però el fet que aquests magistrats fora de termini, membres d'una institució que entre ells – els membres del propi tribunal - i els polítics que els van nomenar han desprestigiat, hagin tocat una sola coma, i ja ens podem imaginar que no ha sigut una sola coma, d'un text que va ser votat per la ciutadania fa fredat d'on hi ha anat a parar la democràcia espanyola. Un sol partit, minoritari a Catalunya, i que a Espanya tot i ser majoritari va quedar en minoria en les votacions va decidir que l'opinió dels catalans no val una merda.

Acatar

Una constant entre els dirigents del PP és exigir que s'acati la sentència. Ahir la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho tornava a demanar que s'acatés la sentència del TC i es mostrava molt contenta del resultat. Si en el PP estan contents amb la sentència és que aquesta és dolenta. Però cal preguntar-li a la senyora Sánchez Camacho, amb quina autoritat exigeix que s'acati una sentència quan ella i el seu partit no van acatar la voluntat del poble de Catalunya quan majoritàriament vam votar afirmativament que si. I adverteixo que jo vaig votar que no perquè l'Estatut que van aprovar les Corts espanyoles havia estat molt potinejat, però el 74,9% dels ciutadans catalans van votar afirmativament. Qui no va acatar la decisió democràtica dels catalans va ser el PP del qual és presidenta a Catalunya la senyora Sánchez Camacho. No ens falti el respecte, senyora presidenta del PP a Catalunya. No tenim perquè acatar la sentència d'un tribunal que vostés i els del PSOE amb uns tripijocs vergonyants van aconseguir desprestigiar amb l'inestimable ajut dels mateixos membres del TC, embrancats en baralles personals que els han fet passar-se quatre anys prenent-nos el pel a tots.

Primeres notes de l'estrip que ens ha fet el TC a instàncies del Partit Popular:

L'Estatut que se'l confitin a Espanya, ja ens han deixat clar que la via estatutària està morta. I crec que la situació ja està tan podrida que no podem confiar en la netedat de les properes eleccions, res no ens garanteix que el PP no demani uns resultats a mida. A Catalunya només li queda una sortida si vol sobreviure, desempellegar-se del jou d'aquesta gent. No podem ser catalans dins d'Espanya, doncs haurem de trencar amb Espanya.

El TC no declara inconstitucional el terme nació en referència a Catalunya tal i com apareix en el preàmbul però li treu qualsevol valor jurídic.Català, llengua "preferent": L'article 6.1 afirma que el català es la llengua d'us "preferent" de las Administracions públiques y dels mitjans de comunicació públics de Catalunya "y es també la llengua normalment utilitzada com vehicular y d'aprenentatge en l'ensenyament". El tribunal salva la condició "vehicular" de la llengua catalana, però no el seu caràcter "preferent", y ordena eliminar aquest adjectiu de l'Estatut.

El TC subordina el català al castellà, si bé no ens prohibeixen l'us això és un pas enrere molt greu que ja creiem superat des de fa 30 anys, finalment la dreta espanyola aconsegueix allò que ha intentat durant 30 anys, convertir el català en una llengua subordinada a la llengua de l'Imperi.

Poder Judicial català: El desenvolupament de l'Administració de Justicia autonòmica y el Poder Judicial autònom a Catalunya tampoc han passat l'examen del Constitucional, que entre los catorze preceptes anul·lats inclou sis relacionats con aquesta matèria.
Entre ells, els que tenen relació amb las modificacions que en matèria de Justicia introduí la norma estatutària en 2006, entre elles la creació del Consell de Justicia de Catalunya (CJC) com òrgan de govern del Poder Judicial català.
En concret, son els articles 95.5 y 95.6, 97, 98.2 (a, b, c, d y e), el 99.1, el 100.1 y el 101.1 y 101.2, que han sigut declarats nuls, regulaven la creació i competències del "Consell de Justicia de Catalunya" con funciones que, segons la Constitució, corresponen al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ es en l'article 122 de la Carta Magna el "òrgan de govern" del Poder Judicial a Espanya y, entre sus competències, estan los nomenaments de los presidentes de Tribunals Superiores de Justicia, potestat que l'Estatut transferia al Consell de Justicia de Catalunya.
Així mateix, supera també las previsions constitucionals la regulació del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la previsió de l'Estatut (article 95) para que los nomenaments del president del
Tribunal Superior de Justicia y los de sus sales se realitzin a proposta del CGPJ y "con la participació" del CJC.

No tindrem un poder judicial propi, si no que la Justícia a Catalunya continuarà subordinada a allò que es decideixi a Madrid.

Sindic de Greuges: Entre els articles declarats inconstitucionals estan també el 76.4, que estableix el caràcter vinculant dels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries, y el 78.1, que atorga al Síndic de Greuges la supervisió "amb caràcter exclusiu" de l'activitat de la Generalitat, envaint així competències del Defensor del Poble.

El Síndic de Greuges també queda subordinat a un defensor del poble espanyol que ha demostrat ser un nacionalista espanyol i que posa pel davant els interessos hispànics dels drets dels ciutadans de Catalunya.

Matèria fiscal: La regulació en matèria fiscal prevista en la carta estatutària també ha suspés la prova en el TC, que considera inconstitucional l'article 218.2 quan afirma que las competències financeres de la Generalitat poden "incloure la capacitat legislativa para establir y regular los tributs propis de los governs locals".
S'anula.3, que estableix que la Generalitat aportarà recursos financers para garantir l'anivellament i solidaritat a las altres Comunitats Autònomes (...), "sempre y quan portin a terme un esforç fiscal també similar".
A més, es inconstitucional l'article 111 sobre "competències compartides" que atribueix a la Generalitat de forma compartida con l'estat potestats legislatives, reglamentàries i executives "com
principis o mínim comú normatiu en normes con rang de llei, excepte en los suposats que es determinen d'acord con la Constitució y el presente Estatut".
Igualmente se declaren nuls los articles 120 y 126 que amb els mateixos criteris atribueixen a la Generalitat competències compartides con l'Estatut en matèria de Caixes d'Estalvi y las entitats de crèdit, respectivament.

Hem de continuar acceptant l'espoli fiscal que pateix Catalunya. Un punt important és que segons l'Estatut la Generalitat aportarà diners per a les altres Comunitats Autònomes en funció de l'esforç que aquestes facin, això entenc que vol dir que la Generalitat reclama que les altres CCAA facin un esforç fiscal i que Catalunya hi contribuirà en el mateix grau però el TC ens diu que paguem i callem. Se suposa que la Justícia ha de vetllar perquè no es cometi un espoli però en aquest cas el TC n'avala la continuació de l'espoli.

Altres assumptes que queden tocats per les grapes del TC són el finançament, les inversions, les vegueries, la llei de referèndums, el traspàs de rodalies, els símbols nacionals (la Senyera i els Segadors), etc. I tot això el TC ho fa en nom de la indissoluble unió de la Nació espanyola que apareix en la sentència fins a vuit cops.

Crec que ara aquest nou Estatut que ens ha redactat el Tribunal Constitucional hauria de ser votat en referèndum, en cas contrari se'ns està imposant un Estatut que no ha estat votat pels catalans sinó que se l'han fet 10 persones que treballen en un òrgan desprestigiat a instàncies d'un partit minoritari a Catalunya, tot plegat, un acte molt poc democràtic i una enganyifa. S'ha de fer un referèndum i que els ciutadans puguem dir al TC i al PP que es fiquin aquest nyap que s'han muntat entre ells. Ja no vull un Estatut, vull una Constitució catalana que no me la toqui el Tribunal Constitucional d'un país estranger.

Cal afegir que molts dels articles considerats inconstitucionals pel TC van ser copiats en els Estatuts d'altres CCAA, en molts casos amb el vot del mateix Partit Popular que ha recorregut l'Estatut de Catalunya. Si han de fer les coses que les facin bé, i que el TC anuli aquests articles dels altres Estatuts d'autonomia que són idèntics. Si Espanya fos un país normal s'hauria de fer així i el PP hauria de donar explicacions coherents i convincents de com és que el mateix article és constitucional, per exemple, a Andalusia o València, i no ho és en el de Catalunya.

Annex: El PP segueix insultant Catalunya en la seva obscena relació amb el Tribunal Constitucional. Han anunciat que presentaran al TC un recurs contra la llei del cinema de Catalunya, recurs que ells creuen reforçats pel fet que en la sentència de l'Estatut s'ha eliminat el deure de conèixer el català a Catalunya. Pel PP la nostra llengua sempre ha sigut la llengua que parlàvem aquests indígenes tan molestos i emprenyadors, volen continuar el genocidi cultural que des de fa 3 segles intenta dur a terme l'Estat espanyol, un Estat que mata pobles i llengües, i que va assolir el cim durant el franquisme, una règim al que en el PP si senten molt lligats ideològicament.

Amb aquesta sentència el PP i el seu Tribunal Constitucional ens han fet retrocedir molts anys enrere, segurament estic escrivint aquest text en una llengua que tot i ser la pròpia del meu país ha
tornat a la marginalitat per l'acció d'uns feixistes i d'un Tribunal Constitucional que s'ha convertit en un apèndix d'aquests feixistes que són els pepers.

Video: Resposta a la sentència de l'Estatut

El Estatuto ha muerto

Un regalo de cumpleaños
Sé que a ninguno de vosotros os importa un bledo que ayer 28 de junio fuera mi cumpleaños, por si os interesa hice 41 años, y el Tribunal Constitucional me hizo un regalo: la sentencia del Estatut de
Catalunya. Ya sé que lo tenían que hacer un día u otro pero ya que llevaban casi cuatro años, ¿no podían esperar un par de siglos más?. A estas alturas nadie se habría dado cuenta. Estudiar que han hecho Ahora hay que ver que se han cargado y que no, hay quien dice que podía haber sido mucho peor, y es verdad, Cataluña podía haber sido destruida por un meteorito o dessolada por una plaga de langostas, más o menos el que han hecho los señores del TC a instancias del PP es actuar como si fueran unos termitas, nos tenemos que conformar con un disparate de sentencia que reconozco no haberme leído aún, pero el hecho de que estos magistrados fuera de plazo, miembros de una institución que entre ellos - los miembros del propio tribunal - y los políticos que los nombraron han desprestigiado, hayan tocado una sola coma, y ya nos podemos imaginar que no ha sido una sola coma, de un texto que fue votado por la ciudadanía hace frío de donde ha ido a parar la democracia española. Un solo partido, minoritario en Cataluña, y que en España a pesar de ser mayoritario quedó en minoría en las votaciones decidió que la opinión de los catalanes no vale una mierda.
Acatar
Una constante entre los dirigentes del PP es exigir que se acate la sentencia. Ayer la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho volvía a pedir que se acate la sentencia del TC y se mostraba muy contenta del resultado. Si en el PP están contentos con la sentencia es que esta es mala. Pero hay que preguntarle a la señora Sánchez Camacho, con qué autoridad exige que se acate una sentencia cuando ella y su partido no acataron la voluntad del pueblo de Cataluña cuando mayoritariamente votamos afirmativamente que sí. Y advierto que yo voté que no porque el Estatuto que aprobaron las Cortes españolas había sido muy enredar, pero el 74,9% de los ciudadanos catalanes votaron afirmativamente.
Quien no acató la decisión democrática de los catalanes fue el PP del que es presidenta en Cataluña la señora Sánchez Camacho. No nos falte el respeto, señora presidenta del PP en Cataluña. No tenemos porque acatar la sentencia de un tribunal que ustedes y los del PSOE con unos chanchullos vergonzantes lograron desprestigiar con la inestimable ayuda de los propios miembros del TC, enfrascados en peleas personales que les han hecho pasarse cuatro años tomándonos el pelo a todos.
Primeras notas del desgarro que nos ha hecho el TC a instancias del Partido Popular:
El Estatuto que se le confiten en España, ya nos han dejado claro que la vía estatutaria está muerta. Y creo que la situación ya está tan podrida que no podemos confiar en la limpieza de las próximas elecciones, nada nos garantiza que el PP no pida unos resultados a medida. En Catalunya sólo le queda una salida si quiere sobrevivir, librarse del yugo de esta gente. No podemos ser catalanes dentro de España, pues tendremos que romper con España.
El TC no declara inconstitucional el término nación en referencia a Cataluña tal y como aparece en el preámbulo pero le quita cualquier valor jurídico.
Catalán, lengua "preferente": El artículo 6.1 afirma que el catalán es la lengua de uso "preferente" de las Administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña "y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza ". El tribunal salva la condición "vehicular" de la lengua catalana, surtir no su carácter "preferente", y ordena eliminar este adjetivo del Estatuto.
El TC subordina el catalán al español, si bien no nos prohíben el uso esto es un paso atrás muy grave que ya creemos superado desde hace 30 años, finalmente la derecha española consigue lo que ha intentado durante 30 años, convertir el catalán en una lengua subordinada a la lengua del Imperio.
Poder Judicial catalán: El desarrollo de la Administración de Justicia autonómica y el Poder Judicial autónomo en Cataluña tampoco han pasado el examen del Constitucional, que entre los catorce preceptos anulados incluye seis relacionados con esta materia.
Entre ellos, los que tienen relación con las modificaciones que en materia de Justicia introdujo la norma estatutaria en 2006, entre ellas la creación del Consejo de Justicia de Cataluña (CJC) como
órgano de gobierno del Poder Judicial catalán. En concreto, son los artículos 95.5 y 95.6, 97, 98.2 (a, b, c, dye), el 99.1, el 100.1 y el 101.1 y 101.2, que han sido declarados nulos, regulaban la creación y competencias del "Consejo de Justicia de Catalunya "con funciones que, según la Constitución, corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ se en el artículo 122 de la Carta Magna el "órgano de gobierno" del Poder Judicial en España y, entre sus competencias, están los nombramientos de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, potestad que el Estatuto transfería al Consejo de Justicia de Cataluña.
Asimismo, supera también las previsiones constitucionales la regulación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la previsión del Estatuto (artículo 95) para que los nombramientos del presidente del Tribunal Superior de Justicia y los de sus salas se realicen a propuesta del CGPJ y "con la participación" del CJC.

No tendremos un poder judicial propio, sino que la Justicia en Cataluña continuará subordinada a lo que se decida en Madrid.
Síndic de Greuges: Entre los artículos declarados inconstitucionales están también el 76.4, que establece el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, y el 78.1, que otorga al Síndic de Greuges la supervisión "con carácter exclusivo" de la actividad de la Generalitat, invadiendo así competencias del Defensor del Pueblo.
El Síndic de Greuges también queda subordinado a un defensor del pueblo español que ha demostrado ser un nacionalista español y que pone por delante los intereses hispánicos de los derechos de los ciudadanos de Cataluña.
Materia fiscal: La regulación en materia fiscal prevista en la carta estatutaria también ha suspendido la prueba en el TC, que considera inconstitucional el artículo 218.2 cuando afirma que las competencias financieras de la Generalitat pueden "incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales ".
Anula .3, que establece que la Generalitat aportará recursos financieros para garantizar la nivelación y solidaridad a las otras Comunidades Autónomas (...), "siempre y cuando levantan a cabo un esfuerzo fiscal también similar".
Además, se inconstitucional el artículo 111 sobre "competencias compartidas" que atribuye a la Generalitat de forma compartida con el estado potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas "como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos
que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto ".
Igualmente se declaran nulos los artículos 120 y 126 que con los mismos criterios atribuyen a la Generalitat competencias compartidas con el Estatuto en materia de Cajas de Ahorro y las entidades de crédito, respectivamente.

Debemos continuar aceptando el expolio fiscal que sufre Catalunya. Un punto importante es que según el Estatuto la Generalitat aportará dinero para las otras Comunidades Autónomas en función del esfuerzo que éstas realicen, esto entiendo que quiere decir que la Generalitat reclama que las otras CCAA hagan un esfuerzo fiscal y que Cataluña contribuirá en el mismo grado pero el TC nos dice que pagamos y callamos.Se supone que la Justicia debe velar para que no se cometa un expolio pero en este caso el TC avala la continuación del expolio.
Otros asuntos que quedan tocados por las garras del TC son la financiación, las inversiones, las veguerías, la ley de referendos, el traspaso de cercanías, los símbolos nacionales (la Bandera y los Segadors), etc. Y todo esto el TC lo hace en nombre de la indisoluble unión de la Nación española que aparece en la sentencia hasta ocho veces.
Creo que ahora este nuevo Estatuto que nos ha redactado el Tribunal Constitucional debería ser votado en referéndum, en caso contrario se nos está imponiendo un Estatuto que no ha sido votado por los catalanes sino que se la han hecho 10 personas que trabajan en un órgano desprestigiado a instancias de un partido minoritario en Cataluña, todo ello, un acto muy poco democrático y un engaño. Hay que hacer un referéndum y que los ciudadanos podamos decir al TC y al PP que se metan este bodrio que se han montado entre ellos. Ya no quiero un Estatuto, quiero una Constitución catalana que no me la toque el Tribunal Constitucional de un país extranjero.
Hay que añadir que muchos de los artículos considerados inconstitucionales por el TC fueron copiados en los Estatutos de otras CCAA, en muchos casos con el voto del mismo Partido Popular que ha recurrido el Estatut de Cataluña. Si han de hacer las cosas que las hagan bien, y que el TC anula estos artículos de los demás Estatutos de autonomía que son idénticos. Si España fuera un país normal debería hacerse así y el PP debería dar explicaciones coherentes y convincentes de cómo es que el mismo artículo es constitucional, por ejemplo, en Andalucía o Valencia, y no lo es en el de Cataluña.
Anexo: El PP sigue insultando Catalunya en su obscena relación con el Tribunal Constitucional.
Han anunciado que presentarán al TC un recurso contra la ley del cine de Catalunya, recurso que ellos creen reforzados debido a que en la sentencia del Estatut se ha eliminado el deber de conocer el catalán en Cataluña. Por el PP nuestra lengua siempre ha sido la lengua que hablábamos estos indígenas tan molestos y molestos, quieren continuar el genocidio cultural que desde hace 3 siglos intenta llevar a cabo el Estado español, un Estado que mata pueblos y lenguas, y que alcanzar la cima durante el franquismo, una régimen al que en el PP si sienten muy ligados ideológicamente.
Con esta sentencia el PP y su Tribunal Constitucional nos han hecho retroceder muchos años atrás, seguro estoy escribiendo este texto en una lengua que a pesar de ser la propia de mi país ha vuelto a la marginalidad por la acción de unos fascistas y de un Tribunal Constitucional que se ha convertido en un apéndice de estos fascistas que son los peperos.

13 comentaris:

Jaume Pros ha dit...

L'Estatut ha mort, però ja saps que la mort no és res més que el preludi d'un naixement, del pas a un altre estat.

Però, vaja, que l'Estatut hagi mort no treu que et felicitem pel teu aniversari.

Per molts anys!

Jaume C. i B. ha dit...

Moltes gràcies, espero que en el meu proper aniversari algú em regali una independència.
És cert, la mort només és un pas cap a un altre estat, esperem que Catalunya no acabi al llimb i reneixi com un nou Estat ben aviat.

Patric ha dit...

En primer lloc al meu si m'interessa el teu aniversari, i ho saps ... és més, vaig col.locar la cançó de Serrat "Barcelona" i jo en el meu espai pel teu aniversari, a més de vaig enviar una salutació a través de hot mail que respondre gràcies . És clar que jo no et vaig fer un regal com el que et va fer el TCE o TC, que més valia no t'ho hagués fet, especialment si a tu no t'agrada.Bastant temps vinc seguint les notícies que la teva poses sobre l'Estatut de Catalunya i la revisió a la que estava sotmès en aquest TCE o TC. I moltes vegades et vaig dir que jo volia esperar fins que hi hagués una resolució oficial, ja que no volia avançar als fets. I finalment pel que 'informes hi ha una resolució.
D'acord amb tu en què cal estudiar que han fet, però al mateix temps em sembla que vostès ja tenen algunes idees quan diuen que l'Estatut ha mort, perquè no es va respectar el fet que hagués estat votat en un referèndum pels ciutadans de Catalunya .

Patric ha dit...

Jo crec que l'estatut no ha mort si només van ser canviats alguns articles o idees d'ell. Crec que no has d'oblidar que vostès es regeixen per la Constitució de l'Estat espanyol i són part d'aquest Estat encara que siguin un poble que té el seu propi llenguatge, tradicions usos i costums. Crec també que vostès com a poble són part de la història de la península ibèrica. Crec que la història segueix el seu curs i tal algun dia no hi hagi a Espanya una monarquia, la veritat no ho sé, però encara existeix i hi ha més els estats autonòmics com a part de l'Estat espanyol o Regne d'Espanya ..

Patric ha dit...

Al mateix temps m'impressiona l'anomenat del grup Acte de Sobirania, crec que és una crida molt revolucionari quan diuen que "les institucions democràtiques dipositàries a Catalunya de la sobirania popular, queden desautoritzades pel poder de l'estat espanyol. I com a conseqüència el país entra en una situació d'emergència nacional per la total inseguretat jurídica que genera la sentència. ". Ells parlen de "un procés de transició que acabi en la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació
dins de la pròxima legislatura, i que "en cas que no conformen una majoria suficient al Parlament per fer aquest mínim acte de sobirania en defensa dels interessos nacionals de Catalunya, insten a la
dimissió de l'executiu ia la convocatòria immediata d'eleccions al Parlament per tal d'obrir un període constituent. "La veritat noi es com faran això si pel que sembla no tenen majoria al parlament.

Patric ha dit...

I finalment diuen que: "exigeixen als partits polítics actuals ia les noves candidatures que es
presenten a les properes eleccions que en el seu programa es comprometin a tenir
com a objectiu prioritari fer una majoria al Parlament per convocar el
referèndum per la independència de Catalunya en la pròxima legislatura. I en cas
que l'estat espanyol una vegada més no ho respecti, es comprometin a declarar
unilateralment la independència des del nostre Parlament i posar-se sota l'empara
de Nacions Unides i la Unió Europea "; crec que això si és una cosa bastant decisiu, però no sé si aconseguiran fer-ho.

Patric ha dit...

Ells demanen també "als representants electes de Catalunya a les Corts espanyoles que,
per dignitat nacional, es retirin d'unes institucions que no respecten ni l'existència
ni la voluntat del poble de Catalunya. ". ¿Faran això els representants de vostès?

Patric ha dit...

El teu dius que el TC o TCE el primer que ha tocat, i que elimina la via estatutària, té a veure amb que:
1 - "El TC no declara inconstitucional el terme nació en referència a Catalunya tal com apareix en el preàmbul però li treu qualsevol valor jurídic, el TC subordina el català a l'espanyol, si bé no ens prohibeixen l'ús això és un pas enrere molt greu que ja creiem superat des de fa 30 anys, finalment la dreta espanyola aconsegueix el que ha intentat durant 30 anys, convertir el català en una llengua subordinada a la llengua de l'Imperi. ".
2. "No tindrem un poder judicial propi, sinó que la Justícia a Catalunya continuarà subordinada al que es decideixi a Madrid". 3. "El Síndic de Greuges també queda subordinat a un defensor del poble espanyol que ha demostrat ser un nacionalista espanyol i que posa per davant els interessos hispànics dels drets dels ciutadans de Catalunya.".
4. "Hem de continuar acceptant l'espoli fiscal que pateix Catalunya. Un punt important és que segons l'Estatut la Generalitat aportarà diners per a les altres comunitats autònomes en funció de l'esforç que aquestes realitzen, això entenc que vol dir que la Generalitat reclama que les altres comunitats autònomes facin un esforç fiscal i que Catalunya contribuirà en el mateix grau però el TC ens diu que paguem i callamos.Se suposa que la Justícia ha de vetllar perquè no es cometi una espoliació però en aquest cas el TC avala la continuació de l'espoliació. ".
5. "Altres assumptes que queden tocats per les urpes del TC són el finançament, les inversions, les vegueries, la llei de referèndums, el traspàs de rodalies, els símbols nacionals (la Bandera i els Segadors), etc. I tot això el TC el fa en nom de la indissoluble unió de la Nació espanyola que apareix en la sentència fins a vuit vegades. ".

Patric ha dit...

El teu dius que el TC o TCE el primer que ha tocat, i que elimina la via estatutària, té a veure amb que:
1 - "El TC no declara inconstitucional el terme nació en referència a Catalunya tal com apareix en el preàmbul però li treu qualsevol valor jurídic, el TC subordina el català a l'espanyol, si bé no ens prohibeixen l'ús això és un pas enrere molt greu que ja creiem superat des de fa 30 anys, finalment la dreta espanyola aconsegueix el que ha intentat durant 30 anys, convertir el català en una llengua subordinada a la llengua de l'Imperi. ".
2. "No tindrem un poder judicial propi, sinó que la Justícia a Catalunya continuarà subordinada al que es decideixi a Madrid". 3. "El Síndic de Greuges també queda subordinat a un defensor del poble espanyol que ha demostrat ser un nacionalista espanyol i que posa per davant els interessos hispànics dels drets dels ciutadans de Catalunya.".
4. "Hem de continuar acceptant l'espoli fiscal que pateix Catalunya. Un punt important és que segons l'Estatut la Generalitat aportarà diners per a les altres comunitats autònomes en funció de l'esforç que aquestes realitzen, això entenc que vol dir que la Generalitat reclama que les altres comunitats autònomes facin un esforç fiscal i que Catalunya contribuirà en el mateix grau però el TC ens diu que paguem i callamos.Se suposa que la Justícia ha de vetllar perquè no es cometi una espoliació però en aquest cas el TC avala la continuació de l'espoliació. ".
5. "Altres assumptes que queden tocats per les urpes del TC són el finançament, les inversions, les vegueries, la llei de referèndums, el traspàs de rodalies, els símbols nacionals (la Bandera i els Segadors), etc. I tot això el TC el fa en nom de la indissoluble unió de la Nació espanyola que apareix en la sentència fins a vuit vegades. ".

Patric ha dit...

El teu dius que el TC o TCE el primer que ha tocat, i que elimina la via estatutària, té a veure amb que:
1 - "El TC no declara inconstitucional el terme nació en referència a Catalunya tal com apareix en el preàmbul però li treu qualsevol valor jurídic, el TC subordina el català a l'espanyol, si bé no ens prohibeixen l'ús això és un pas enrere molt greu que ja creiem superat des de fa 30 anys, finalment la dreta espanyola aconsegueix el que ha intentat durant 30 anys, convertir el català en una llengua subordinada a la llengua de l'Imperi. ".
2. "No tindrem un poder judicial propi, sinó que la Justícia a Catalunya continuarà subordinada al que es decideixi a Madrid". 3. "El Síndic de Greuges també queda subordinat a un defensor del poble espanyol que ha demostrat ser un nacionalista espanyol i que posa per davant els interessos hispànics dels drets dels ciutadans de Catalunya.".
4. "Hem de continuar acceptant l'espoli fiscal que pateix Catalunya. Un punt important és que segons l'Estatut la Generalitat aportarà diners per a les altres comunitats autònomes en funció de l'esforç que aquestes realitzen, això entenc que vol dir que la Generalitat reclama que les altres comunitats autònomes facin un esforç fiscal i que Catalunya contribuirà en el mateix grau però el TC ens diu que paguem i callamos.Se suposa que la Justícia ha de vetllar perquè no es cometi una espoliació però en aquest cas el TC avala la continuació de l'espoliació. ".
5. "Altres assumptes que queden tocats per les urpes del TC són el finançament, les inversions, les vegueries, la llei de referèndums, el traspàs de rodalies, els símbols nacionals (la Bandera i els Segadors), etc. I tot això el TC el fa en nom de la indissoluble unió de la Nació espanyola que apareix en la sentència fins a vuit vegades. ".

Patric ha dit...

El teu creus que el poble català ha de votar en un referèndum si accepta o no el nou Estatut, ja que per a vostès és un nou Estatut si ha estat intervingut pel TC o TCE. Tu no vols un estatut sinó una Constitució catalana, votada pel poble català. Et trobo raó en això.
Pel que sembla l'anomenat del grup Acte de Sobirania és el que té més sentit per aconseguir el que tu vols i segurament una gran majoria de persones.

Patric ha dit...

Tu dices que el TC o TCE lo primero que ha tocado, y que elimina la vía estatutaria, tiene que ver con que:
1- "El TC no declara inconstitucional el término nación en referencia a Cataluña tal y como aparece en el preámbulo pero le quita cualquier valor jurídico; el TC subordina el catalán al español, si bien no nos prohíben el uso esto es un paso atrás muy grave que ya creemos superado desde hace 30 años, finalmente la derecha española consigue lo que ha intentado durante 30 años, convertir el catalán en una lengua subordinada a la lengua del Imperio.2. "No tendremos un poder judicial propio, sino que la Justicia en Cataluña continuará subordinada a lo que se decida en Madrid".3. "El Síndic de Greuges también queda subordinado a un defensor del pueblo español que ha demostrado ser un nacionalista español y que pone por delante los intereses hispánicos de los derechos de los ciudadanos de Cataluña.".4. "Debemos continuar aceptando el expolio fiscal que sufre Catalunya. Un punto importante es que según el Estatuto la Generalitat aportará dinero para las otras Comunidades Autónomas en función del esfuerzo que éstas realicen, esto entiendo que quiere decir que la Generalitat reclama que las otras CCAA hagan un esfuerzo fiscal y que Cataluña contribuirá en el mismo grado pero el TC nos dice que pagamos y callamos.Se supone que la Justicia debe velar para que no se cometa un expolio pero en este caso el TC avala la continuación del expolio.".5. "Otros asuntos que quedan tocados por las garras del TC son la financiación, las inversiones, las veguerías, la ley de referendos, el traspaso de cercanías, los símbolos nacionales (la Bandera y los Segadors), etc. Y todo esto el TC lo hace en nombre de la indisoluble unión de la Nación española que aparece en la sentencia hasta ocho veces.".

Jaume C. i B. ha dit...

Tot respost via mail